تبلیغات

اسلایدر

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

بسته اموزشی ازمون وکالت 1395


نوشته شده در : چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: بسته اموزشی ازمون وکالت 1395 ،

جزوه نموداری ادک جدید

جزوه نموداری ادک جدید


نوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: جزوه نموداری ادک جدید ،

جزوه مقدمه علم حقوق

جزوه مقدمه علم حقوق
نوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

جزوه متون فقه با نکات کلیدی

جزوه متون فقه با نکات کلیدینوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: جزوه متون فقه با نکات کلیدی ،

جزوه مدنی 8

Madani 08.pdf


نوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

جزوات حقوق مدنی 2و 4 و 3و 7

Madani 02 (2).pdf

Madani 04.pdf

Madani 03 (2).pdf

Madani 07.pdf


نوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

جزوه قواعد فقه 1و 2

ghavaed fegh 1.pdf

ghavaed feghe 2.pdfنوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

جزوه ترحمه متون فقه دانشگاهی رشته حقوق مقطع کارشناسی

fegh1.pdf

fegh2-1.pdf

fegh3.pdf

fegh4.pdf

fegh5.pdf

fegh6.pdf


نوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: جزوه ترحمه متون فقه دانشگاهی رشته حقوق مقطع کارشناسی ،

دریافت سوالات ازمون کارشناسی ارشد حقوق

arshad 87.pdf

arshad 89(3).pdf

arshad 91.pdf

arshad hoghogh 86.pdfنوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

جزوه ایین دادرسی مدنی 1 و 2و 3

جزوه ایین دادرسی مدنی 1 و 2و 3

a-d-m-1.pdf

a-d-m-2.pdf

a-d-m-3.pdfنوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

تدریس جرمشناسی

تدریس جرمشناسی

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری


نوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس جرمشناسی ،

تدریس اصول فقه 2 (1)

» نوع مطلب : فایل صوتی اصول فقه ،

تدریس اصول فقه 2 (1)

تدریس اصول فقه 2 (2)

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری


نوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

تدریس تجارت 4

» نوع مطلب : نمودار های حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارن 4 ،

تدریس تجارت4

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقرینوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

تدریس مدنی 4 (1)

» نوع مطلب : فایل صوتی مدنی 4 ،

تدریس مدنی 4 (1)

تدریس مدنی 4 (2)

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقرینوشته شده در : دوشنبه 26 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

تدریس مدنی 5

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق مدنی ،فایل صوتی مدنی 5 ،

تدریس مدنی 5

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقرینوشته شده در : دوشنبه 26 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس مدنی 5 ،

تدریس متون فقه 2 (1)

تدریس متون فقه 2 (1)


تدریس متون فقه 2 (2)

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقرینوشته شده در : دوشنبه 26 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس متون فقه 2 (1) ،

تدریس متون فقه 1

» نوع مطلب : فایل صوتی متون فقه ،

تدریس متون فقه 1 (1)


تدریس متون فقه 1 (2)


۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری
نوشته شده در : دوشنبه 26 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس متون فقه 1 ،

تدریس متون حقوقی2

تدریس متون حقوقی2


۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری
نوشته شده در : دوشنبه 26 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

تدریس حقوق سازمانهای بین المللی

تدریس حقوق سازمانهای بین المللی

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقرینوشته شده در : دوشنبه 26 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

تدریس حقوق اداری جلسه اول

تدریس حقوق اداری جلسه اول

1

2

3

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقرینوشته شده در : دوشنبه 26 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس حقوق اداری جلسه اول ،

ادرس تگلرام سایت


09396941377بسته های شنیداری اموزش حقوق


Voicelaw.irپکیج صوتی و تصویری تدریس ویژه وکالت با ازمون و جزوه رایگان – قضاوت – کارشناسی ارشد – دکتری و تدریس تمامی دروس حقوق

تخفیف تا پیان مهرماه


نوشته شده در : یکشنبه 4 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: پکیج صوتی و تصویری تدریس ویژه وکالت با ازمون و جزوه رایگان – قضاوت – کارشناسی ارشد – دکتری و تدریس تمامی دروس حقوق تخفیف تا پیان مهرماه ،