اسلایدر

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

بسته اموزشی ازمون وکالت 1395


نوشته شده در : چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: بسته اموزشی ازمون وکالت 1395 ،

آزمون وکالت 96, آمادگی آزمون وكالت،قضاوت،ارشد حقوق, آمادگی برای مطالعه آزمون وکالت
نوشته شده در : شنبه 2 اردیبهشت 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: آزمون دانلود آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون قضاوت ، آزمون قوه قضاییه ، آزمون کانون وکلای دادگستری ، آزمون های آزمایشی وکالت ، آزمون های آمادگی وکالت ،

نمونه قرارداد سنگ کاری

نمونه قرارداد سنگ کاری

این قرارداد در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

 

ماده 1 –موضوع قرارداد  :

موضوع قرارداد عبارتست از عملیات برش و نصب سنگها در نما ، کف طبقات ، پله ها و دیوارهای داخلی ساختمان        

طبقه به نشانی                                                 دارای پروانه ساختمانی شماره 

 ماده 2 –مشخصات فنی :

به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستور کارهای صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و تایید و تطابق کار اجرا شده با نقشه ها و دستور کارهای ابلاغی با مهندس ناظر و کارفرما می باشد .

 ماده 3 –مدت قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد به مدت ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

 ماده 4 – تعهدات پیمانکار :

4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید .

4-2-پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد .

4-3-در اجرای این قرارداد مواد مشروحه زیر به عهده پیمانکار است :

4-3-1- عملیات برش و ایجاد پخ با انواع سنگ های برش

4-3-2- اجرای سنگ مطابق طرح و نقشه های ارائه شده توسط کارفرما

4-3- 3- برش مناسب محل دریچه های بازدید لوله ها ، کلید ، پریز ، تابلوهای برق و سایر قسمت ها که بایستی برش زده شود.

4-3-4-نصب نبشی ها گم در سنگ کاری

4-3- 5- مدور کردن لبه های سنگ و ایجاد ابزار مطابق دستور کار و نقشه های ابلاغی

4-3-6- اجرای اسکوپ در نماهای سنگی بوسیله سیم و چسب سنگ

4-3- 7- بندکشی های مربوطه

4-3- 8- اجرای دوغاب و بتونه کاری های لازم

4-3-9- دوبله کاری سنگ های پله

4-3- 10- ایجاد آب چکان دستی در سنگ ها

4-3-11- شستن و تمیز کردن نماهای سنگی

توضیح : آن قسمت از سنگ کاری که برش ، پخ ، ابزار و آب چکان های ماشینی را لازم داشته باشد بایستی در هنگام قرارداد به اطلاع پیمانکار برسد و اینگونه موارد جزء وظایف پیمانکار نمی باشد .

4-4- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و وسایل کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله ، کمچه ، ملاقه ، چکش لاستیکی ، فرز و سنگ های برش لازم و .... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار است .

4-5- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .

4-6- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

4-7- حمل کلیه مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، پودرسنگ ، ماسه بادی ، انواع سنگ ، آهن آلات لازم و ... از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .

4-8- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .

4-9- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .

4-10- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ... می باشد 4-11- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

4-12- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ، مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده وی می باشد .

4-13- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .

4-14- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از یمانکار وصول نماید .

4-15- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .

4-16- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و ... به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .

4-17- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود .

4-18- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .

4-19- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری ارتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد .

4-20- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما یا مهندس ناظر نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید .

4-21- پیمانکار بایستی پس از اجرای هر مرحله از کار نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید .

4-22- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و ایشان موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید .

4-23- پیمانکار موظف است بر اساس رنگ سنگ ها آنها را در کارگاه سورت نماید .

4-24- ضخامت بندها ، باید کاملا مساوی و در یک راستا قرار گیرد.

4-25- سنگ پله باید حدود 1% به سمت جلو شیب داشته باشد .

4-26- در مواقعی که دمای محیط کار یا درجه حرارت هر یک از مواد و مصالح مصرفی از 5 درجه سانتی گراد کمتر باشد انجام بنایی با سنگ ممنوع است .

4-27- حداقل ضخامت سنگ نما بایستی 20 میلی متر باشد .

4-28- ملات عملیات سنگی از نوع ملات ماسه سیمان 1:5 بایستی باشد .

4-29- مقدار آب ملات نباید آنقدر زیاد باشد که با نصب سنگ ، ملات روان از اطراف درزهای سنگ بیرون بزند .

4-30- ملات باید تمامی فضای خالی بین سنگ ها را پر کند . ملات سخت شده اطراف کار ، نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرد . در صورتی که قطعه سنگی جابجا شود ، باید ملات اطراف سنگ های فرش شده و سنگ جابه جا شده ، کاملا پاک و ملات قبلی جمع آوری گردد . هر سنگ باید قبل از نصب کاملا تمیز شده و در صورت لزوم در آب خیسانده شود . ترکیب و ترتیب قرار دادن سنگ ها و جزئیات نصب آنها و طریقه قفل و بست نمودن آن ، باید مطابق نقشه ها و دستورات دستگاه نظارت باشد .

4-31- سطح نمای سنگ در حین فرش نباید به ملات آغشته شود . در مورد سنگ های پلاک که سطح زیرین آنها صیقلی است ، می توان برای چسبندگی بیشتر ملات با سنگ ، به وسیله فرز ، شیارهایی در پشت سنگ ایجاد نمود . ضخامت بندها باید کاملا مساوی بوده و هیچ گاه از 5 میلی متر کمتر و از 20 میلی متر بیشتر نباشد .

 ماده 5- تعهدات کارفرما :

5-1- آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد .

5-2- ابزار و وسایل زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود :

استانبولی ، نردبان ، داربست ، طناب ، سطل ، شیلنگ آب ، بشکه ، تخته زیرپایی ، کابل برای روشنایی ، آهن آلات مورد نیاز ، انواع سنگ ، ماسه شسته ، سیمان ، ماسه بادی ، خاک سنگ ، آهن آلات اسکوپ و چسب سنگ

5-3- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود .

5-4- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد .

5-5- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید .

5-6- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید .

5-7- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید .

تبصره ( 1 ) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه حوادث استفاده نماید .

 ماده 6- مبلغ قرارداد :

مبلغ موضوع ماده یک بر اساس ردیف های زیر تعیین می گردد :

6-1- نصب سنگ های نما چه در بیرون و چه داخل ساختمان از قرار هر متر مربع ریال

6-2- نصب سنگ های کف بر اساس طرح و نقشه های ابلاغ هر متر مربع ریال

6-3- نصب سنگ های پله از قرار هر متر مربع کف و پیشانی پله ریال

6-4- مدور کردن و ایجاد ابزار در سنگ ( موضوع بند 4-3-5 ) از قرار هر متر طول ریال

6-5- دوبله کاری سنگ های پله ( موضوع بند 4-3-9) از قرار هر متر طول ریال

6-6- ایجاد آب چکان دستی ( موضوع بند 6-3-10 ) از قرار هر متر طول ریال

6-7- سایر ردیف های ماده 4 در قیمت های قرارداد منظور شده است .

تبصره ( 2 ) به قیمت های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره ( 3 ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار ، ارتفاع زیاد ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .

تبصره ( 4 ) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .

تبصره ( 5 ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .

 ماده 7- کسورات قانونی :

از این قرارداد 5% بیمه و 5% مالیات کسر خواهد شد .

ماده 8- نحوه پرداخت :

پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار و پس از کسر کسورات متعلقه و 10% حسن انجام کار پرداخت می گردد . 10% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

 ماده 9- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود :

9-1- با توافق طرفین

9-2- در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید .

9-3- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد .

9-4- موارد فورس ماژور مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، آتشفشان ، انقلاب ، جنگ و غیره

 ماده 10- دوره تضمین قرارداد :

مدت دوره تضمین قرارداد ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ 10% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

 ماده 11- حل اختلاف :

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای           به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .

 ماده 12- فسخ :

12-1- در صورتی که پیمانکار بیش از 4/1 برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید

 

12-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

12-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

 ماده 13- جریمه :

در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل           ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است .

 

این قرارداد در 13 ماده و 5 تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ

 تنظیم گردیده است .

 

پیمانکار کارفرما


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فرم قرارداد سقف کاذب

فرم قرارداد سقف کاذب

این قرارداد در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای سقف کاذب  ساختمان طبقه به نشانی

 دارای پروانه ساختمانی شماره به مالکیت آقای

ماده 2 – مشخصات فنی :

2-1-        به طور کلی مشخصات فنی یراساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد. کنترل و تایید کیفیت شیشه و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها و نمونه های ارائه شده و دستور کارهای ابلاغی به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد.

ماده 3 – مدت قرارداد:

مدت اجرای قرارداد به مدت ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 4 – تعهدات پیمانکار:

4-1-        پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و  شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

4-2-        پیمانکار موظف است کارهای موضوع قراردا را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

4-3-        پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کارفرما نمی باشد.

4-4-        پیمانکار موظف است در هر 60 سانتی متر نبشی mm 4*40*40 و در هر 30 سانتی متر میلگرد ساده mm10 را در سقف های کاذب اجرا نماید.

4-5-        پیمانکار بایستی کلیه سقف های کاذب را به اسکلت یا کلاف بندی ساختمان متصل نماید به شکلی که بارهای سقف های کاذب به سازه اصلی ساختمان وارد گردد تا ضربه ناشی از زلزله در آنها، موجب خرابی دیوارهای مجاور نگردد.

4-6-        پیمانکار بایستی سازه آهن آلات سقف کاذب را به آویزهایی که قبلا در سقف تیرچه و بلوک کار گذاشته شده است متصل نماید و به هیچ عنوان حق شکافتن تیرچه ها و پوشش بتنی تیرهای بتنی را ندارد.

4-7-        در صورتی که در سقف های بتنی هنگام بتن ریزی آویزهای قائم تعبیه نشده باشد بایستی از چکش های فشنگی برای نصب آویزها استفاده نمود در این صورت باید نحوه عمل و نوع فشنگ مورد استفاده به تصویب دستگاه نظارت برسد.

4-8-        رعایت نکات زیر در مورد آویزهایی که پس از ساختن سقف بتن فولادی به وسیله اتصالات فلزی یا مفتول های فلزی به سقف متصل می شوند الزامی است :

الف . مقاومت 28 روزه بتن باید حداقل برابر 30 مگا پاسکال و ضخامت آن دست کم یکصد میلی متر باشد.

ب . بارهای وارد بر سقف بتن آرمه نباید از بار مجازی که سقف بر اساس آن محاسبه و اجرا شده است تجاوز نماید.

ج . قطر میله هایی که به کار می روند باید حداقل 4/3 میلی متر باشد و آویزها حداقل 25 میلی متر در بتن وارد شوند.

د . تمام اتصالات باید مورد بازرسی واقع شوند تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود.

و . در مورد استفاده از چکش های فشنگی (تپانچه ) برای اتصال آویزها، باید از دستورات کارخانه سازنده چکش ها تبعیت نمود و به خصوص این نکته را در نظر داشت که تحت هیچ شرایطی نباید از فشنگ های مخصوص یک نوع چکش برای چکش های دیگر استفاده شود.

ز . فشنگ ها نباید در داخل سوراخ های موجود شلیک شوند.

ح . هنگام استفاده از چکش های فشنگی برای نصب آویز حداقل فاصله تا لبه قطعات بتنی به نوع تپانچه و دستورات دستگاه نظارت بستگی دارد.

ط . به هنگام شلیک ابزار را باید عمود بر سطح کار نگاه داشت .

ی . چون فشنگ تپانچه ها توسط رنگ آنها از یکدیگر متمایز می شوند باید افرادی که این ابزارآلات را مورد استفاده قرار می دهند به بیماری کوررنگی مبتلا نباشند.

ک . به افراد کمتر از 18 سال نباید اجازه استفاده از این ابزارها داده شود.

ل . در موقع کار برای اجتناب از حوادث ناشی از کمانه کردن یا شکستن و یا برگشت میخها به جز فرد مسئول و کمک او نباید افراد دیگری در محدوده شلیک حضور داشته باشند این افراد باید به وسایل ایمنی مجهز باشند.

4-9-        در صورتی که اسکلت ساختمان فلزی باشد پیمانکار بایستی بار عمده سقف های کاذب را به تیرهای اصلی و یا جویست های فرعی جوش نماید.

4-10-   پیمانکار بایستی قبل از بستن رابیتس کلیه نبشی ها و میلگردهای آویز و میلگردهای عمود بر نبشی ها را با ضد زنگ مناسب رنگ آمیزی نماید.

4-11-   پیمانکار بایستی در محل برخورد سقف های کاذب به دیوار حتما یک نبشی mm 2 * 20 * 20 را اجرا نماید.

4-12-   پیمانکار نبایستی از ساپورت های تاسیساتی جهت اجرای سقف کاذب کمک بگیرد.

4-13-   پیمانکار موظف است محل کلیه دریچه های بازدید، چراغ های قاب دار، فن کوئل ها و غیره را حتما به صورت یک قاب مقاوم از نبشی جایگذاری نماید.

4-14-   پیمانکار زیرسازی سقف کاذب را بایستی به شکلی اجرا نماید که کاملا شاقول و تراز و در صورت شیب دار بودن دارای شیب ثابت و بدون تغییر شیب باشد.

4-15-   پیمانکار بایستی رابیتس را در فواصل معینی به وسیله مفتول دو لای گالوانیزه به قطر 7/0 میلی متر به زیرسازی به شکلی ببندد که هیچگونه برجستگی یا فرورفتگی در سطح تمام شده مشاهده نشود.

4-16-   جوش کاری کلیه اتصالات بایستی کافی و مناسب بوده و پس از رویت و تایید مهندس ناظر، پیمانکار مجاز خواهد بود تا صفحات رابیتس را نصب نماید.

4-17-   پیمانکار موظف است یک دستگاه ترانس جوش تک فاز 250 آمپر و سایر ابزار کار از جمله تراز ، شاقول، ریسمان، دستکش مناسب کار، وسایل برش نبشی و آرماتور، گاز انبر و... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده خود پیمانکار می باشد.

4-18-   پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.

4-19-   پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد مناسب و معقول بوده، در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

4-20-   حمل مصالح از جمله نبشی ، میلگرد، رابیتس و غیره از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار می باشد.

4-21-   پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل ضایعات از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.

4-22-   پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

4-23-   پیمانکار تایید می نماید که محل گارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است.

4-24-   پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند جبران کلیه عواقب مالی حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و... می باشد.

4-25-   پیمانکار موظف به رعایت فصل هجدهم نشریه شماره 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (پوشش های کاذب و جداکننده) می باشد.

4-26-   کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

4-27-   تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ایاب و ذهاب مسکن و غذای افراد پیمانکار به عهده وی می باشد.

4-28-   پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد، در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

4-29-   در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتغع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

4-30-   مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

4-31-   پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام، پاداش و... به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد.

4-32-   پیمانکار موظف است ایام و ساعت کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سروصدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما مجاز خواهد بود.

4-33-   کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.

4-34-   پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد.

4-35-   پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با مهندس ناظر یا نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ عملیات اجرایی اقدام نماید.

4-36-   اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است اشکال را به هزینه خود رفع نماید.

ماده 5 – تعهدات کارفرما :

5-1-        آب و برق مورد نیاز پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.

5-2-        ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما در پای کار تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده شود : طناب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل برای روشنایی، نبشی، میلگرد، رابیتس، الکترود، رنگ سرنج و سیم گالوانیزه.

5-3-        کارفرما موظف است کلیه جزییات و نقشه ها را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

5-4-        کارفرما بایستی توضیحات کافی جهت اجرای سقف های کاذب را به پیمانکار ارائه دهد.

5-5-        کارفرما بایستی آویز به تعداد مناسب و کافی در سقف ها کار گذاشته باشد. در غیر این صورت پیمانکار بایستی مطابق جزییات 4-8 آویز مناسب در سقف کار گذاشته و براساس قیمت واحد قرارداد صورت وضعیت نماید.

5-6-        کلیه کدهای ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده شود.

5-7-        کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

5-8-        کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران معین نماید.

5-9-        کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

5-10-   کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره(1) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه درصورت بروز حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

 ماده 6- مبلغ قرارداد:

مبلغ این قرارداد بر اساس موارد زیر مورد توافق طرفین می باشد.

6-1-        اجرای زیرسازی و نصب رابیتس برای قاب پرده اطاقها با هر عرضی از قرار هر متر طول و متراژ تقریبی متر طول معادل ریال .

6-2-        اجرای زیرسازی و نصب رابیتس با اشکال موجود در نقشه ها دارای عرض کمتر از سانتی متر از قرار هر مترطول و متراژ تقریبی مترطول معادل ریال .

6-3-        اجرای زیرسازی و نصب رابیتس با اشکال موجود در نقشه ها دارای عرض 61 الی 100 سانتی متر از قرار هر متر طول             و متراژ تقریبی مترطول معادل                   ریال .

6-4-        اجرای زیرسازی و نصب رابیتس با عرض بیشتر از 101 سانتی متر با هر شکل و فرمی از قرار هر مترمربع ریال و متراژ تقریبی متر مربع معادل ریال.

6-5-        اجرای زیرسازی با اشکال خاص کره و بیضی از قرار هر عدد ریال و تعداد عدد معادل  ریال .

6-6-        اجرای آویزهای قائم مطابق جزییات 4-8 هر عدد ریال به تعداد عدد معادل ریال .

6-7-        مبلغ کل قرارداد بر اساس ردیف های 6-1 الی 6-6 ریال برآورد می گردد.

تبصره (2) به قیمت های مندرج در ماده 6 این قرارداد هیچگونه تعدیل یا عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره (3) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، انحنا، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند قابل پرداخت نیست.

تبصره (4) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده برطبق نقشه و مشخصات فنی باشد.

تبصره (5) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده 7 – کسورات قانونی :

از این قرارداد 5% بیمه و 5% مالیات کسر خواهد شد.که پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی و دارایی آزاد خواهد شد.

ماده 8- نحوه پرداخت:

پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات ماده 7 و 10% حسن انجام کار پرداخت می گردد. 10% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید نهایی کار توسط کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده 9- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود:

9-1-        با توافق طرفین .

9-2-        در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید.

9-3-        در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.

9-4-        موارد فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده 10 – حل اختلاف :

هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. آقای به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا ست.

ماده 11 – مواد فسخ قرارداد :

12-1-   در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

12-2-   عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قراداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

12-3-   در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.

ماده 12 – جریمه :

در صورت تاخیر دراجرای عملیات به شرطیکه میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر مجاز معادل ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

ماده 13 – دوره تضمین :

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد ار تاریخ تحویل به مدت ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 5 روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

تبصره (6) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن و هزینه آن را به اضافه 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

این قرارداد در 13 ماده و 6 تبصره دردونسخه متحدالمتن که هریک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است .


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

قرارداد حفر چاه

 قرارداد حفر چاه

این قرارداد در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

حفر یک حلقه چاه فاضلاب شامل میله و انباری در زیر زمین ساختمان در حال احداث واقع در                                          

                                به پلاک ثبتی                 و پروانه ساختمانی                    براساس مفاد زیر :

1-1-        حفر میله چاه تا میزان اعلام شده از سوی کارفرما به قطر 80 سانتی متر

1-2-        حفر انباری به شکل کله قندی به قاعده 200 سانتی متر و ارتفاع 200 سانتی متر و به طول           متر و در جهاتی که کارفرما اعلام می نماید.

1-3-        نصب کول بتنی در میله.

1-4-        نصب کول بتنی در انباری.

1-5-        نصب طوقه چینی به ضخامت 35 سانتی متر و نصب گلدان مربوطه .

 ماده 2 – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد آن                  روز می باشد. در صورتی که کار به علت عوامل فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و... و یا توسط سازمانهایی مانند شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد مدت تعطیلی به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

 ماده 3 – تعهدات پیمانکار:

3-1-        پیمانکار موظف است کلیه ابزار مورد نیاز کار از قبیل چرخ یا بالابر برقی ، طناب، دلو، کمپرسور، پمپ هوا و لوله های اتصال، سیم و روشنایی اتصال را تهیه و تدارک نماید.

3-2-        پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید.

3-3-        پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروی انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید.

3-4-        پیمانکار برنامه ریزی خود را قبل از شروع بکار می بایستی به کارفرما اعلام نماید و جهت حفر چاه در زمان مقرر تدارک لازم را دیده باشد.

3-5-        پیمانکار می بایستی خاک های حاصل از حفاری را در محل مناسب طوری دپو نماید که مزاحم سایر عملیات اجرایی کارگاه نبوده و ضمنا به شکلی دپو نماید که بار ثقلی اطراف چاه را سنگین ننماید همچنین محل دپوی خاک و ارتفاع آن نیز بایستی با نظر کارفرما و یا دستگاه نظارت منطبق باشد.

3-6-        در صورتی که خاک چاه ریزشی باشد پیمانکار موظف است پس از هر چند متر حفاری نسبت به کول گذاری آن اقدام و سپس به حفاری ادامه دهد.

3-7-        در صورتی که حفر میله و یا انباری نیاز به کمپرسور داشته باشد پیمانکار بایستی نسبت به تهیه آن راسا اقدام نماید و پیمانکار مسئولیت هرگونه حادثه و اتفاقی را در این مورد می پذیرد و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

3-8-        پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند جهت اجرای موضوع عملیات استفاده نماید و درصورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

3-9-        پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید. ( وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی و هر وسیله لازم دیگر می باشد)

3-10-   پیمانکار نمی تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

3-11-   پیمانکار فقط می تواند در ساعات روشنی روز کار نماید و در صورتی که بخواهد در شیفت های دوم و سوم کار نماید بایستی با اجازه و موافقت کارفرما و یا دستگاه نظارت باشد.

3-12-   پیمانکار بایستی برنامه زمان بندی خود را بع کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه دهد و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود.

3-13-   پیمانکار مسئول حفظ و حراست از جان کارگران و وسائل و ابزار و تجهیزات خود می باشد.

3-14-   در صورت بروز هرگونه حادثه که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تامین خسارات ناشی از آن است و هیچگونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست.

3-15-   مسئولیت هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار است.

3-16-   پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب، بیمه، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار است.

3-17-   پیمانکار افرادی را در کارگاه بایستی بکار گمارد که مورد تایید کارفرما باشد.

3-18-   پیمانکار اقرار می نماید که زمین مورد نظر را کاملا شناسایی نموده و از کم و کیف آن کاملا با اطلاع است و به کلیه مشخصات فنی و اجرایی اشراف کامل دارد و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

3-19-   در صورتی که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود.

3-20-   در صورت مواجه شدن پیمانکار با موضوعات جدید، خطرناک یا غیر قابل پیش بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در میان گذاشته و پس از تایید کارفرما، کار را دنبال نماید.

3-21-   پیمانکار بایستی قبل از آغاز عملیات حفاری چاه، نسبت به بررسی های لازم در خصوص وجود و کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب ها، پی ها و جنس خاک لایه های زمین و تاسیسات مربوط به آب ، برق، گاز، تلفن و نظایر آن را به عمل آورد و در صورت لزوم با سازمان های ذیربط تماس برقرار نماید. محل حفاری نیز باید طوری باشد که به هنگام کار خطر ریزش یا نشست قنات و فاضلاب مجاور یا برخورد با تاسیسات یاد شده را نداشته باشد.

3-22-   پیمانکار بایستی کارگرانی را که چاه کار می کنند به ماسک و دستگاه تنفسی مناسب مجهز نماید تا همواره هوای سالم به آنها برسد.

3-23-   پیمانکار باید پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه را با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن بپوشاند.

3-24-   هر روز پس از اتمام عملیات چاه کنی، باید دلو و طناب از داخل چاه جمع آوری شود.

3-25-   اگر برای روشنایی داخل چاه از برق استفاده می شود، باید با انتخاب کابل مناسب و سالم و نیز چراغ بی خطر، اصول ایمنی را رعایت نمود.

3-26-   استفاده از چراغ های نفتی یا گازی هنگام حفاری مجاز نیست، مگر آنکه چاه کاملا خشک و بدون خطر باشد.

3-27-   باید از ریختن آب و خیساندن اطراف دهانه چاه پرهیز گردد و به طور کلی رعایت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی، مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی ، الزامی است.

 ماده 4 – تعهدات کارفرما:

4-1-        کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد.

4-2-        کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

4-3-        کارفرما موظف است برق مورد نیاز و آب شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد.

4-4-        کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذار حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

4-5-        کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید.

 ماده 5 – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

5-1-        مبلغ قرارداد به ازاء حفر هر متر طول میله               ریال و کول گذاری در میله هر متر طول           ریال و به ازاء حفر هر متر طول انباری           ریال و کول گذاری در انباری هر مترطول           ریال می باشد.

5-2-        مبلغ آجرچینی به ازاء هر متر مکعب آجرچینی           ریال و نصب گلدان هر عدد         ریال می باشد.

مبلغ کل قرارداد            ریال پیش بینی می گردد که تا 25% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .

تبصره(1) به این قرارداد هیچگونه تعدیل، اضافه بها، سختی کار و پاداش تعلق نمی گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره (2) در صورتی که خاک از نوع دج باشد و در هنگام حفاری به سنگ های بزرگ برخورد نماید هزینه کمپرسور به عهده کارفرما و مسئولیت حفاری به عهده پیمانکار است و مبلغ آن نیز با توافق طرفین خواهد بود.

تبصره(3) از هر پرداخت مبلغ 5% بیمه، 5% مالیات و 10% حسن انجام کار کسر خواهد شد.

تبصره(4) نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

 ماده 6- مشخصات فنی :

6-1-        چاه نباید در زیر و نزدیک ستون ها و دیوارهای باربر قرارگیرد. چاه باید در محل مناسب حفر گردد، به طوری که بعدا بازرسی و بازنگری احتمالی چاه به سهولت امکان پذیر باشد.حفر انبارهای چاه نیز باید به نحوی صورت گیرد که حتی المقدور در زیر دیوارها و ستون ها قرار نگرفته و به حریم اراضی مجاور و غیر، تجاوز نشود. چاه های آب و فاضلاب باید حتی المقدور در محوطه های باز حفر شوند.

6-2-        هنگام حفر میله باید جای پا در جداره چاه پیش بینی شود تا بتوان وارد چاه شد و یا از آن خارج شد. درصورت امکان بهتر است عمق میله چاه بین 10 تا 20 متر اختیار شود تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده ، مقاوم تر بوده و در صورت ریزش احتمالی موضعی ، خطر کمتری را ایجاد نماید. میله باید کاملا قائم و شاقولی بوده و انحراف نداشته باشد.

6-3-        چنانچه چاه مرطوب بوده و دم یا گاز داشته باشد، باید به وسیله دستگاه های هوا دهی و لوله کشی در حین کار، هوای لازم را به درون چاه دمید تا مقنی بتواند به سهولت به کار خود ادامه دهد.

6-4-        انبار باید به صورت مخروطی حفر شود، به طوری که قاعده مخروط، پایین و راس ، بالا باشد. کف انبار باید تراز و تخت باشد.

6-5-        ریزش فاضلاب از دهانه تحتانی گلدان به داخل چاه، باید به نحوی باشد که فاضلاب مستقیما به ته چاه ریزش کرده، به جداره چاه برخورد نکند و موجبات شکستگی بدنه چاه را فراهم نسازد.

 ماده 7 – فسخ قرارداد :

7-1-        در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

7-2-        عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت.

7-3-        در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

7-4-        در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

 ماده 8 – دوره تضمین قرارداد :

مدت تضمین قرارداد            ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام شده مبلغ 10% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

 ماده 9 – حکمیت :

طرفین آقای                                 را به عنوان داور مرضی الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند . نظر داوری حکم لازم الاجرا است.

این قرارداد در 9 ماده و 4 تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است.


برچسب‌ها:
 قراردادهای اجرایی ساختمان

+ نوشته شده توسط دکتر میلاد احمدی در و ساعت | آرشیو نظرات

http://www.blogfa.com/layouts/shamim/puce_menu.gif  تابلو برق

 تابلو برق

این قرارداد در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد خریدار  نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از طرف دیگر فروشنده نامیده میشود جهت خرید دستگاه تابلو برق جهت پروژه             بشرح زیر منعقد میگردد .

 ماده یک – موضوع قرارداد       

عبارتست از : خرید 2 دستگاه تابلو برق پروژه           مطابق با مشخصات فنی که به رویت فروشنده رسیده و مورد تائید                 ایشان می باشد .

 ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- استعلام بهاء فروشنده بهمراه مشخصات فنی پیشنهادی

2-3- مشخصات فنی خصوصی که توسط خریدار یا نماینده خریدار به فروشنده ابلاغ میگردد و در 3 برگ پیوست قرارداد می باشد .

2-4- مشخصات فنی عمومی و استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستورالعملهای ناظر و نماینده خریدار که فروشنده از مفاد آن مطلع می باشد و بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می باشد که در صورت روشن نبودن مشخصات ضمیمه ملاک عمل خواهد بود .

2-5- نامه شماره                  مورخ                  در خصوص معرفی نماینده فروشنده

 ماده سه – مدت قرارداد

 فروشنده یا شرکت                 متعهد میگردد که بر طبق شرایط فنی پیوست تابلوهای مورد قرارداد را حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انعقاد قرارداد تحویل خریدار نماید .

تبصره – مدت زمان قرارداد به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و فروشنده با علم و اطلاع از وجود کلیه مسایل و مشکلات که در مدت زمان اجرای قرارداد موثرند متعهد به انجام موضوع قرارداد حداکثر در ظرف زمان مقرر بوده است .

 ماده چهار – مبلغ قرارداد  

مبلغ کلی قرارداد بر اساس پیشنهاد قیمت فروشنده مبلغ                      ریال می باشد که شامل               دستگاه تابلو بشرح ذیل میباشد و هیچگونه تعدیلی به این مبلغ تعلق نخواهد گرفت .

 ماده پنج – شرایط پرداخت

5-1- توافق میگردد که 50 درصد از کل مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت توسط خریدار پرداخت گردد و در ازاء آن یک فقره چک تضمین از فروشنده بعد از ابلاغ قرارداد اخذ گردد .

5-2- بعد از حمل تابلوها به کارگاه و تحویل تابلوهای فوق 50 درصد بقیه مبلغ قرارداد به فروشنده پرداخت میگردد . ضمنا چک تضمین اولیه در ازاء یک فقره چک دیگر که معادل 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد که فروشنده به عنوان حسن انجام کار به مدت 6 ماه در اختیار خریدار خواهد داد به فروشنده مسترد می گردد .

 ماده شش – تعهدات فروشنده

6-1- فروشنده موظف میباشد کلیه اجناس و لوازم مصرفی را مطابق با نظر و تایید نماینده خریدار تهیه و از بکار بردن لوازم و تجهیزات درجه 2 و مغایر با استانداردهای روز پرهیز نماید .

6-2- فروشنده مکلف به اجرای دستورات دستگاه نظارت و یا کارشناسان فنی مورد تائید خریدار به منظور تعویض لوازم و تجهیزات و همچنین رفع نواقص و تجدید و یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در مهلتی که تعیین می گردد می باشد و می بایست به هزینه خود نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید . در غیر اینصورت خریدار بهر ترتیبی که مقتضی بداند نسبت به رفع معایب و نواقص راسا اقدام می نماید و جمع هزینه های مربوطه را به اضافه پانزده درصد بالاسری بنحو مقتضی از فروشنده کسر خواهد نمود .

6-3- چنانچه در مواردی مشخصات فنی لوازم و تجهیزات پیشنهادی مبهم و نامشخص باشد فروشنده موظف به رعایت مشخصات فنی استاندارد و مورد تایید نماینده کارفرما و خریدار می باشد .

6-4- فروشنده بدون تائید کتبی خریدار مجاز به تغییر مشخصات فنی و همچنین مارک تجهیزات مصرفی نمی باشد

6-5- تهیه کلیه اجناس مصرفی از قبیل لوازم برقی ، مکانیکی ، کنترلها و موارد مورد نیاز دیگر که بنحوی تا مرحله تحویل ، مکمل عملیات نصب و راه اندازی باشد بعهده فروشنده می باشد .

6-6- مسئول حفظ و حراست لوازم تحویلی و ابزار بعهده فروشنده می باشد .

6-7- پس از رنگ آمیزی فریم تابلوها ، تابلوها به وسیله مهندس ناظر بازدید و در صورت تائید ایشان نسبت به تجهیز آنها توسط پیمانکار اقدام خواهد شد . در صورتیکه به دلیل رنگ آمیزی ، تابلوها مورد تائید مهندس ناظر قرار نگیرد خریدار از تحویل تابلوها خودداری نموده و قرارداد خود به خود فسخ می گردد .

 ماده  هفت – تغییر مقادیر کالا

کلیه لوازم و تجهیزات مصرفی جهت تکمیل و راه اندازی موضوع قرارداد طبق دستورالعمل ناظر و کارفرما با درنظر گرفتن شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه انتخاب میگردد و فروشنده ملزم به رعایت آن می باشد .

 ماده هشت – موارد فسخ قرارداد

در صورتیکه فروشنده به هر علت در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد با حسب تشخیص خریدار یا نماینده خریدار ( مهندس ناظر ) قادر به ایفاء تعهدات خود نباشد خریدار میتواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید .

  ماده نه

این قرارداد در نه ماده و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

 

                        خریدار                                                           فروشنده

 

برای ساخت تابلوها از لوازم زیر استفاده شود:

کلیدها اتوماتیک از نوع مولن رژن یا یونی لک

کلید فیوز از نوع

کلید گردان از نوع

کلیدهای مینیاتوری سه فاز و تک فاز از نوع

کنتاکتور و رله های حرارتی از نوع

ترانس جریان از نوع

کلید ولت متر 7 حالته از نوع

تایمر از نوع

خازن از نوع

ترمینال ریلی از نوع

لوازم اندازه گیری از نوع

فیوز و پایه فیوز از نوع

بوش باتن از نوع

رگراتور از نوعنوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

قرار داد گچ کاری

قرار داد گچ کاری

این قرارداد در تاریخ            فی مابین شرکت                      به نمایندگی                به نشانی 

تلفن               که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای              فرزند              به شماره شناسنامه  صادره از                  و به نشانی                                                              تلفن                  که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا ء می باشد .

 

ماده یک – موضوع قرارداد 

اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفیدکاری و اجرای ابزار زنی طبق دیتیل و نقشه های ارائه شده به پیمانکار .

 

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی و عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-3- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

 

ماده سه – مبلغ قرارداد  

مبلغ کل قرارداد حدودا                       ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود مطابق نرخنامه پیوست .

تبصره – به قیمتهای این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

 

ماده چهار – نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

 

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا               روز / ماه شمسی از تاریخ              لغایت                   میباشد .

   

ماده شش – مشخصات فنی

6-1- سطح زیر اندود کاری باید از گرد و خاک و ملاتهای اضافی کاملا تمیز گردد .

6-2- چنانچه سطح زیر اندود  دارای درز باشد باید داخل درزها تمیز شده و برای اتصال به اندود سطح مناسبی به وجود آورد .

6-3- هنگام اندود کاری باید سطح زیر کاملا با آب مرطوب گردیده و فاصله روی آن اندود شود .

6-4- چنانچه زیر اندود دیوار یا سقف عایقکاری شده باشد باید یک لایه تور سیمی قبلا زیر اندود ( روی سطح عایق کاری شده ) نصب شود .

6-5- اندود کاری باید حداقل دارای 2 قشر یکی آستر و دیگری رویه باشد .

6-6- سطح آستر به منظور اتصال بهتر به رویه ، باید قبل از گرفتن نهایی با کشیدن خطوطی خراش داده شود .

6-7- هنگام اجرای اندود قشر رویه ، قشر آستر باید کاملا گرفته باشد و سطح آن با آب مرطوب گردد . سطح رویه باید کاملا صاف و بدون موج باشد بطوریکه ناهمواری آن هنگام اندازه گیری با شمشه 3 متری از 2 میلی متر بیشتر نباشد .

6-8- حداقل ضخامت و قشر فوق بدون درنظر گرفتن اندود اضافی داخل درزها باید 2 میلیمتر باشد .

6-9- از یخ زدن اندود قبل از آنکه کاملا گرفته باشد و نیز خشک شدن سریع آن باید جلوگیری نمود .

6-10 – اندود باید کاملا به سطح زیرین بچسبد محلهای ترک خورده قسمتهایی از اندود کاری که خالی بودن پشت
آنها با ضربه زدن مشخص شود ، مورد قبول نبوده و باید برداشته و بنحو رضایت بخشی ترمیم گردد .

6-11- سطح اندود شده باید در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود تعمیر قسمتهای زخمی شده و همچنین قسمتهای شوره زده ، پوسته شده ، متورم شده ، آلوک دار ، لکه دار ، سست ( پودر شده ) و رنگ زدگی باید به نحوی انجام گرددکه قسمت تعمیر شده با قسمتهای اطراف کاملا همرنگ و دارای فصل مشترک مسطح باشد .

6-12- سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک ، لک و جدا شدگی باشد . در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با شدت بیشتر آشکار می سازد اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد .

اندودهای ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند ، در غیر اینصورت در اندود ترک ایجاد خواهد شد همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است ، قبل از اجراء قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود .

6-13-پیمانکار موظف است قبل از زیر سازی و سفید کاری رابیتس نسبت به کنترل موارد زیر اقدام نماید :

6-13-1- اطمینان از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم

6-13-2- اطمینان از پروفیل های اصلی افقی و پروفیلهای متصل به سقف

6-13-3- اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتول های 2 لایه سیمی بسته شده .

6-14- برای آستر کشی پیمانکار موظف است شرایط زیر را مهیا نماید :

6-14-1- قبل از آستر کشی می بایستی لایه آجری از گرد و خاک و مواد چسبنده ای که در هنگام دیوار چینی یا زدن سقف به وجود آمده کاملا به وسیله جارو و تیشه از سطح دیوار و یا سقف پاکسازی گردد .

6-14-2- سطح دیوار و یا سقف با پاشیدن آب بصورت پودر نمناک گردد تا در هنگام کشیدن ، آسترگچ و خاک و به سطح دیوار و آجر چسبیده و اندود گچ و خاک بین کرم بندی ها با شمشه کشی به صورت یکدست و صاف در آید تا در هنگام کشیدن گچ کشته رعایت اصول آستر کشی و رویه دقیقا اجرا شود .

6-15- رابیتس را باید در فواصل معینی به وسیله مفتول مناسب به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل کرد ، به قسمتی که هیچگونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح تمام شده دیده نشود . فاصله پروفیل های اصلی از یکدیگر چنانچه رابیتس نمره 2 استفاده می شود ، باید حداکثر برابر 35 سانتی متر و در استفاده از رابیتس نمره 3 این فاصله حداکثر برابر 50 سانتیمتر باشد . برای بستن پروفیلهای فرعی از مفتول 2 لایه سیمی به قطر حداقل 7/0 میلیمتر استفاده نمود . تعداد آویزهای قائم این نوع پوشش در هر متر مربع حداقل 3 عدد باشد .

 

ماده هفت – تعهدات کارفرما

7-1- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات .

7-2- تامین آب و برق مورد نیاز کار

7-3- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد .

7-4- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد .

 

ماده هشت – موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2- عدم اجرا ء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از                      روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

 

ماده نه – تعهدات پیمانکار

9-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و  نقص انجام دهد .

9-2- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

9-3- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

9-4- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

9-5- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

9-6- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار تگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

9-7- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

 

ماده ده – دوره تضمین قرارداد

 مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده ، مبلغ ده درصد حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد میگردد.

 

ماده یازده

این قرارداد در 11 ماده و چهار تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

    کارفرما                                                                                                        پیمانکار

 

نرخنامه

اجرای گچ و خاک روی دیوار و سقف ( صاف یا قوس دار ) از قرار هر متر مربع                           ریال .

اجرای سفید کاری روی دیوار یا سقف ( صاف یا قوس دار ) از قرار هر متر مربع                          ریال .

اجرای گچ و خاک و سفید کاری سقف سرویس ها از قرار هر متر مربع                                      ریال .

اجرای گچ و خاک و سفیدکاری سقف و بدنه راه پله ها از قرار هر متر مربع                                 ریال .

اجرای سفید کاری روی پوتر با گچ گیپتون از قرار هر متر مربع                                                ریال .

پر کردن چشمه رابیتس در سقف از قرار هر متر مربع                                                            ریال .

اجرای ابزار چفت روی کاشی ها از قرار هر متر طول                                                            ریال .

اجرای نور مخفی از قرار هر متر طول                                                                               ریال .

اجرای قوس طبقات هر طبقه                                                                                         ریال .

اجرای ابزار طبق دیتیل ارائه شده هر عدد                                                                         ریال .

جای پرده ای از قرار هر متر طول                                                                              ریال .             


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: قرار داد گچ کاری ،

قرارداد آرماتوربندی

قرارداد آرماتوربندی

این قرارداد در تاریخ ......... فی مابین شرکت...........به نمایندگی........... به نشانی .......... تلفن ......... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای............ فرزند ......... به شماره..................... شناسنامه ............. صادره از .............. و به نشانی ..................... تلفن ............... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء می باشد.  

ماده یک –موضوع قرارداد

 در هر قسمت طبق نقشه ها و مشخصات فنی AII برشکاری ، خم کاری ، بستن و نصب آرماتور آجدار از نوع

نصب صفحه ستونهای اسکلت فلزی یا اجرای صحیح مطابق نقشه ها به همراه آکس بندی و تراز مشخصی که از طرف کارفرما برای پیماپیمانکار مشخص میگردد بهمراه هواگیری و گروت ریزی .

ماده دو  اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

2-3- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ماده سه  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود طبق نرخنامه ذیل :

آرماتوربندی از  قطر 10 هر کیلو ریال برای بتن مسلح باسیم پیچی لازم

آرماتوربندی از قطر 12 تا 18 هر کیلو ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

آرماتور بندی از قطر 20 به بالا هر کیلو ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

جاگذاری ، هواگیری ، ترازکردن و گروت ریزی صفحه ستون هر عدد ریال

تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

تبصره دو- هزینه جاگذاری هر گونه قطعات پیش ساخته در بتن ، گذاشتن درزهای انبساط و نصب پلاستوفوم و فاصله انداز و واتراستاپ و غیرهدر قیمتهای فوق منظور شده است.

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد..

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.

تبصره دو – 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج  مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا ماه /روز  شمسی از تاریخ لغایت       میباشد .                            

ماده شش  تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار از محل کاتر بازدید و از کم و کیف آ؛ن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .  

6-2-پیمانکار میبایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.
6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهرعلت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هر گونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل .... نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز یا افرادی که را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند.

6-10- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

6-11-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.

6-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

6-14- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم آرماتوربندی ( میز کار و آچار گوساله ، دستکش ، لباس ، کفش ، کلاه ایمنی ... ) به عهده پیمانکار می باشد .

6-15- پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی المقدور از قیچی استفاده نماید.

6-16- کلیه اسلیوگذاریها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجرای پیمانکار می باشد .

6-17 –پیمانکار موظف است ، کلیه نکات فنی اعم از طول خم ها ، طول همپوشانی را رعایت نماید.

6-18-پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آئین نامه بتن ایران بصورت سرد خم نماید .

6-19- خم کردن میلگردها باید حتی المقدور بطور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.

6-20- پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید .

6-21- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها ، از هر نوع عامل و اثر زیانبار ، از قبیل گل ، روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشک شده ، رنگ ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است .

6-22- آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابجایی آنها خارج از محدوده روا داریهای مجاز ( فصل هشتم آئین نامه بتن ایران ) جلوگیری شود .

6-23-برای بهم بستن آرماتورها بوسیله عناصر سازه ای باید از مفتولها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم ها و کیره ها در قشر بتن محافظ ( پوشش ) واقع نشود.

6-24- جنس ، ابعاد ، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر شرط بند 22 مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.

6-25-موقعیت آرماتورها باید هم قبل از بتن ریزی و هم در ضمن بتن ریزی کنترل شود ، تا پوششهای اسمی در محدوده رواداریهای مقرر شده ، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود .

ماده هفت  تعهدات کارفرما

7-1- کارفرما متعهد است زمین مورد نیاز برای ایجاد کارگاه و اجراء عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه های اجرایی در اختیار پیمانکار قرار دهد .

7-2 – تامین مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تامین ماشین آلات حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا بعهده کارفرما می باشد ( بارگیری ، حمل ، تخلیه مصالح از انبار تا محل اجرا به عهده پیمانکار می باشد ).

7-3- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات .

7-4- تامین آب و برق مورد نیاز کار.

7-5- اخذ و ارائه مجوزهای لازم جهت انجام کار.

7-6- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت می باشد.

7-7- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2-عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه  دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده , مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می گردد.

ماده ده

این قرارداد در10ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

کارفرما پیمانکار

 


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: قرارداد آرماتوربندی ،

نمونه قرارداد داربست

 نمونه قرارداد داربست

این قرارداد در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

 

ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه

 ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود .

 ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.

تبصره یک – 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا روز / ماه شمسی از تاریخ لغایت                             می باشد.                

ماده شش – تعهدات پیمانکار

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد:

6-1- کلیه قسمتهای داربست شامل جایگاه اجزای نگهدارنده ، تکیه گاه ها ، اتصالات ، راههای عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب و فلولاد و امثال آن توسط شخص ذیصلاح طوری طراحی ، ساخته و آماده بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم ، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.  

6-2-قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی ، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد . همچنین ازرنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نوافص آن میگردد ، باید حودداری شود.

6-3- الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار میگیرند ، باید صاف ، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند . کلیه الوارها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 25 سانتیمتر عرض و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده شوند که به هیچ وجه ابزار و مصالح از بین آئها به پائین سقوط ننماید . همچنین فاصله تکیه گاههای الوارها باید حداکثر 250 سانتی متر باشد .

6-5- کلیه عملیات مربوط به نصب ،تغییر ،تعمیر یا پیاده کردن داربست ، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود.
6-6- داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری ، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

الف – قبل از شروع به استفاده از آن

ب- حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده

ج- پس از هرگونه تغییرات با ایجاد وقفه در استفاده از آن

د- پس از وقوع باد ، طوفان ، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.

6-7- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران ، باید در طرف باز جایگاههای کار ، نرده حفاظتی مطابق بند ذیل نصب شود :

الف – ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید 100 سانتیمتر باشد . همچنین ارتفاع نرده راه پله باید 80 سانتیمتر باشد.

ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر ، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل 100 کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نماید. بعلاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک قرار می گیرد ، داشته باشد. همچنین برای پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه های باز جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود .

6-8- در فصل سرما هنگامیکه روی جایگاههای داربست برف یا یخ وجود داشته باشد ، کارگران نباید روی آن کار کنند مگر آنکه قبلا برف و یخ  از روی جایگاهها برداشته شود .

6-9- از داربست ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود ، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار تدریجی مورد نیاز باشد . در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست ، بار روی جایگاهها باید بطور یکنواخت توزیع گردد . ضمنا در پایان کار روزانه ، باید کلیه مصالح اضافی و ابزار کار از روی جایگاههای داربست تخلیه شود .

6-10- برای تامین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن ، رعایت موارد زیر الزامی است :

الف – پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود ، بطوریکه از جابجایی و لغزش آنها جلوگیری بعمل آید .

ب- پایه های داربست در محل استقرار روی زمین ، باید روی صفحات افقی قرار گیرد ، تا از فرورفتن آنها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.

ج- داربست باید در فاصله های مناسب عمودی و افقی ، بطور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حین کار جلوگیری بعمل آید.

د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرد ، باید در محل تلاقی بطور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند .

ه- در موقع طوفان یا باد شدید ، از کارکردن روی داربست باید جلوگیری شود.

 6-11- هنگامیکه مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می شود ، باید به کمک طناب از برخورد آن به داربست جلوگیری بعمل آید .

6-12-در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی ، باید کلیه میخها از قطعات داربست بطور کامل بیرون کشیده شوند .

6-13- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-14- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-15- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-16- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع متع قانونی برای کارکردن ندارند .

6-17 –در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسوولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده  خواهد داشت.

6-18-پیمانکار مسوولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی ( دستکش ، کلاه ایمنی ، کفش ایمنی و ....) نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند .

6-19- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

 ماده هفت – تعهدات کارفرما

7-1- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات.

7-2 – پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد.

7-3- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

 ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

 ماده نه

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و دو تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

 

کارفرما پیمانکار             نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فرم نمونه قرار داد داربست

فرم نمونه قرار داد داربست

این قرارداد در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................ به نشانی................ تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی..................... تلفن ..........که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.

 

ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه  

 ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا                      ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود .

 ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.

تبصره یک – 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا                روز / ماه شمسی از تاریخ                لغایت                             می باشد.                

ماده شش – تعهدات پیمانکار

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد:

6-1- کلیه قسمتهای داربست شامل جایگاه اجزای نگهدارنده ، تکیه گاه ها ، اتصالات ، راههای عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب و فلولاد و امثال آن توسط شخص ذیصلاح طوری طراحی ، ساخته و آماده بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم ، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.  

6-2-قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی ، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد . همچنین ازرنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نوافص آن میگردد ، باید حودداری شود.

6-3- الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار میگیرند ، باید صاف ، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند . کلیه الوارها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 25 سانتیمتر عرض و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده شوند که به هیچ وجه ابزار و مصالح از بین آئها به پائین سقوط ننماید . همچنین فاصله تکیه گاههای الوارها باید حداکثر 250 سانتی متر باشد .

6-5- کلیه عملیات مربوط به نصب ،تغییر ،تعمیر یا پیاده کردن داربست ، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود.
6-6- داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری ، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

الف – قبل از شروع به استفاده از آن

ب- حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده

ج- پس از هرگونه تغییرات با ایجاد وقفه در استفاده از آن

د- پس از وقوع باد ، طوفان ، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.

6-7- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران ، باید در طرف باز جایگاههای کار ، نرده حفاظتی مطابق بند ذیل نصب شود :

الف – ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید 100 سانتیمتر باشد . همچنین ارتفاع نرده راه پله باید 80 سانتیمتر باشد.

ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر ، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل 100 کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نماید. بعلاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک قرار می گیرد ، داشته باشد. همچنین برای پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه های باز جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود .

6-8- در فصل سرما هنگامیکه روی جایگاههای داربست برف یا یخ وجود داشته باشد ، کارگران نباید روی آن کار کنند مگر آنکه قبلا برف و یخ  از روی جایگاهها برداشته شود .

6-9- از داربست ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود ، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار تدریجی مورد نیاز باشد . در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست ، بار روی جایگاهها باید بطور یکنواخت توزیع گردد . ضمنا در پایان کار روزانه ، باید کلیه مصالح اضافی و ابزار کار از روی جایگاههای داربست تخلیه شود .

6-10- برای تامین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن ، رعایت موارد زیر الزامی است :

الف – پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود ، بطوریکه از جابجایی و لغزش آنها جلوگیری بعمل آید .

ب- پایه های داربست در محل استقرار روی زمین ، باید روی صفحات افقی قرار گیرد ، تا از فرورفتن آنها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.

ج- داربست باید در فاصله های مناسب عمودی و افقی ، بطور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حین کار جلوگیری بعمل آید.

د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرد ، باید در محل تلاقی بطور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند .

ه- در موقع طوفان یا باد شدید ، از کارکردن روی داربست باید جلوگیری شود.

 6-11- هنگامیکه مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می شود ، باید به کمک طناب از برخورد آن به داربست جلوگیری بعمل آید .

6-12-در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی ، باید کلیه میخها از قطعات داربست بطور کامل بیرون کشیده شوند .

6-13- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-14- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-15- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-16- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع متع قانونی برای کارکردن ندارند .

6-17 –در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسوولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده  خواهد داشت.

6-18-پیمانکار مسوولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی ( دستکش ، کلاه ایمنی ، کفش ایمنی و ....) نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند .

6-19- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

 ماده هفت – تعهدات کارفرما

7-1- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات.

7-2 – پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تایید قابل پرداخت می باشد.

7-3- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد.

 ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از                 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت  پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

 ماده نه

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و دو تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

 

                   کارفرما                                                                         پیمانکار             


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: ر ، فرم نمونه قرار داد داربست ،

قرارداد عملیات خاكبرداری ، بارگیری ،و تخلیه خاك

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قرارداد عملیات خاكبرداری ، بارگیری ،و تخلیه خاك

 

فصل اول : كلیات

ماده 1: طرفین قرارداد

 

این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                    

به موجب معرفی نامه شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از یك طرف و شركت / آقای                به شماره شناسنامه            ثبت      به مدیریت / نمایندگی                 كه طبق آگهی / نامه شماره                روزنامه رسمی رسماً معرفی گردیده به عنوان پیمانكار از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای كلیه مفاد و شرایط آن می باشد .

 

ماده 2- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد و حجم عملیات به شرحی كه در پیوست شماره (1) مندرج می باشد .

 

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ تحویل زمین              روز تقویمی ، می باشد و پیمانكار متعهد است كلیه عملیات موضوع قرارداد شامل تجهیز كارگاه و اجزای عملیات را در مدت مذكور طبق برنامه زمان بندی مورد تائید كارفرما به شرح ذیل را انجام دهد :

1- مدت تهیه و تجهیز و تشكیل كارگاه            روز

2- مدت اجرای عملیات             روز كه پایان مدت تجهیز و تشكیل كارگاه شروع می شود .

3-

4-

5-

 

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ كل تقریبی / قطعی قرارداد عبارت است از : به عدد                                    ریال و به حروف                       ریال كه بر اساس پیشنهادات پیمانكار و با توجه به جدول نرخ ها (پیوست شماره 2) كه جز لاینفك قرارداد است محاسبه شده است

 

ماده 5- نحوه پرداخت

1-5- كارفرما موافقت می نماید                             در مقابل ضمانت نامه بانكی معادل پیش پرداخت یا در مقابل اخذ                     سفته / چك / معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت مبلغ                      ریال معادل               % مبلغ قرارداد را بهعنوان پیش پرداخت به پیمانكار پرداخت نماید ، ضمانت نامه مذكور پس از پایان عملیات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پیش پرداخت در                         قسط و به میزان                  % از هر صورت حساب پیمانكار كسر می گردد ، به نحوی كه ضمن پرداخت آخرین صورت وضعیت كلیه مبلغ پیش پرداخت مستهلك گردد .

2-5- پیمانكار هر                    روز / ماه یكبار صورت وضعیت دقیق كارهای انجام شده را به طور مشخص و به تفكیك در سه نسخه تنظیم و مهر و امضاء نموده و به تائید                 كارفرما رسانیده و جهت دریافت مبالغ مربوطه به امور مالی كارفرما ارسال می نماید . امور مالی پس از رسیدگی به صورت حساب و تائید كارفرما ضمن كسر مبالغ زیر تتمه صورت حساب را حداكثر ظرف مدت 10 روز به پیمانكار یا نماینده قانونی او پرداخت می نماید .

الف : هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

ب: قسط پیش پرداخت به میزان                             % از هر پرداخت

ج : جرائم تاخیر احتمالی (به شرح ماده 24 قرارداد )

د: پنج درصد بابت ودیعه بیمه های اجتماعی كه پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانكار مسترد می گردد .

ه: 10% بابت كسور وجه الضمان كه 5% آن پس از تصویب صورت موقت و مابقی پس از تحویل قطعی در صورت انجام كامل تعهدات مسترد می گردد .

و : بهای مصالح و لوازم و تجهیزات و مواد و سوخت و روغن و                        تحویلی از طرف كارفرما به پیمانكار

3-5- پرداخت آخرین صورت حساب پیمانكار موكول به تحویل قطعی موضوع قرارداد به كارفرما ( به شرح مندرج در ماده 5-17) و ارائه صورت جلسه تحویل خواهد بود .

 

ماده 6- ساعات كار :

ساعات كار در مورد خاكبرداری و                      توسط نماینده كارفرما تعیین و به پیمانكار اعلام می شود و پیمانكار متعهد است ساعت شروع و خاتمه كار را رعایت نماید .

 

فصل دوم : تعهدات پیمانكار

 

ماده 7- ضمانت نامه انجام تعهدات

پیمانكار باید همزمان با امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشیه از آن معادل 5% مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول كارفرما تهیه و تسلیم وی نماید .

ضمانت نامه مذكور باید پایان قرارداد معتبر و طبق درخواست كارفرما قابل تمدید باشد .

 

ماده 8- تامین ماشین های سنگین راه سازی :

پیمانكار متعهد است روزانه متناسب با حجم عملیات خاكبرداری ، بارگیری ، خاكریزی ،پخش ،ركلاژ و حمل و تخلیه ، ماشین های سنگین راه سازی را تامین نماید به نحوی كه هیچ گاه وقفه ای در عملیات موضوع قرارداد پدید نیاید .

تامین سوخت روغن لاستیك ، باطری سرویس و قطعات یدكی ماشین آلات جزاً و كلاً به عهده پیمانكار می باشد و كارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی از هیچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشین آلات پیمانكار ندارد .

تبصره : حفاظت از ماشین های راه سازی مستقر در كارگاه یا محل عملیات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پیمانكار می باشد و كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت .

 

ماده 9- كاركنان

1-9- پیمانكار متعهد است كلیه نیرو انسانی مورد نیاز برای اجرای قرارداد را تامین نماید . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه كاری و هرگونه مزایای كاركنان تحت سرپرستی پیمانكار به عهده و مسئولیت پیمانكار است .

2-9- پیمانكار متعهد است هزینه های ناشی از قوانین كار و بیمه اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات و عوارض كاركنان تحت سرپرستی خود را راساً پرداخت نماید .

3-9- پیمانكار متعهد است افرادی را به كار گمارند كه از هر لحاظ واجد صلاحیت اخلاقی شغلی و قانونی باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادی كارائی و تجربه كافی در كار خود ندارد و یا فاقد صلاحیت اخلاقی می باشند پیمانكار موظف است به دستور كارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد یا افراد واجد شرایط دیگری ره به كار گمارند .

4-9- پیمانكار از هر لحاظ در مقابل كاركنان خود مسئولیت داشته و كارفرما را در مقابل كلیه دعاوی احتمالی آنها اصالتاً و وكالتاً مبری خواهد نمود .

 

ماده 10- بیمه

پیمانكار متعهد است كلیه كاركنان ، كارگران وسایل و ماشین آلاتی كه جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنوانی به كار می گیرد در مقابل حوادث بیمه نموده و همچنین در مقابل خسارت وارده به كارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی كارگاه را به هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی نماید .

و در حال مسئول جبران كلیه خسارت و زیان های وارده به تاسیسات و وسایل و ابراز و تجهیزات و به طور كلی هر یك از اموال منقول و یا غیر منقول كارفرما یا اشخاص ثالث كه توسط خود و یا كاركنان و كارگران وی وارد آید می باشد .

 

ماده 11- سرپرست عملیاتی پیمانكار

پیمانكار قبل از شروع عملیات موضوع قرارداد شخص واجد شرایط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملیاتی كارگاه ، كتباً به كارفرما معرفی خواهد نمود .

سرپرست مزبور باید شخصاً در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عملیات موضوع قرارداد تحت سرپرستی و نظارت او انجام گیرد . و در هر حال سرپرست مزبور باید در طول مدت قرارداد مورد تائید كارفرما باشد و این تائید از مسئولیت وی پیمانكار نمی كاهد .

 

ماده 12- منع قانونی

پیمانكار رسماً اعلام می نماید كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و دعاوی دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد .

پیمانكار تعهد می نماید كه منافع این پیمان را هیچ یك از اشخاص یا افرادی كه در قانون پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و یا آنان را به مشاركت قبول نكند .

 

ماده 13- حسن انجام كار

پیمانكار مسئولیت كامل حسن اجرا و انجام عملیات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فنی ، عمومی و خصوصی پیمان و دستورات كارفرما و نماینده كارفرما و                  طرح به عهده دارد .

نظارتی كه از طرف كارفرما یا نماینده كارفرما و یا              طرح یا كاركنان او در اجرای عملیات موضوع قرارداد می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانكار نخواهد كاست .

 

ماده 14- مقررات ایمنی

پیمانكار متعهد است افراد تحت سرپرستی خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در كارگاه كارفرما فعالیت دارند و همچنین محیط كار از لحاظ ایمنی ، حفاظتی و كمك های اولیه مجهز و مقررات ایمنی كارفرما و وزارت كار و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اجرای عملیات موضوع قرارداد را رعایت كند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و یا سهل انگاری پیمانكار حوادثی برای كاركنان پیمانكار و یا اشخاص دیگر به وقوع بپیوندد پیمانكار راساً مسئول و جوابگوی خسارت در مقابل افراد ذینفع و مراجع قانونی خواهد بود و در هر حال كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در مورد زیان های جانی یا مالی ناشی از انجام موضوع قرارداد توسط پیمانكار یا كاركنان و كارگران وی به عهده نخواهد داشت .

 

ماده 15- حق واگذاری به غیر :

پیمانكار حق واگذاری موضوع قرارداد را جزاً و كلاً به غیر را ندارد و در صورتی كه عملیات موضوع قرارداد ایجاب نماید كه بعضی از كارها به اشخاص دیگر واگذار گردد پیمانكار ابتدا مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و در صورت قبول كارفرما مبادرت به واگذاری خواهد نمود .

بدیهی است این واگذاری به هیچ وجه از مسئولیت و وظایف پیمانكار در مقابل كارفرما نكاسته و پیمانكار موظف است كارهای مورد واگذاری را به نحو احسن و به همان منوال كه در شرایط و مشخصات قرارداد ذكر گردیده به اتمام رساند .

 

فصل سوم : اختیارات كارفرما

ماده 16- نماینده كارفرما

كارفرما پس از امضاء قرارداد نماینده خود را كه .............طرح می باشد كتباً به پیمانكاری می نماید .

پیمانكار موظف است عملیات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فنی عمومی و خصوصی و نقشه های پیوست و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی كه كارفرما یا .............طرح می دهد با بهترین روش و طبق زمان بندی مورد تائید كارفرما به وسیله افراد و ماشین آلات مورد قبول كارفرما اجراء نماید .

 

ماده 17- تحویل زمین :

1-17- پیمانكار متعهد می شود حداكثر ظرف مدت ...................... روز پس از امضاء قرارداد در محل خاكبرداری واقع در ...............................حضور بهم رساند و زمین موضوع قرارداد را طی  صورت جلسه از مجری طرح تحویل گیرد .

تبصره : عدم اقدام پیمانكار نسبت به حضور در محل خاكبرداری و تحویل گیری زمین تا تاریخ فوق موجب افزایش مدت قرارداد نخواهد گردید و تاریخ مزبور ملاك شروع قرارداد خواهد بود .

2-17- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرویس یا تعمیرات ماشین های لازم برای انجام كار و تعویض روغن در محوطه زمین تحویلی از طرف پیمانكار و افراد تحت سرپرستی وی ممنوع خواهد بود .

3-17- پیمانكار متعهد است پس از خاتمه عملیات موضوع قرارداد زمین و پروژه مزبور را با تنظیم صورت جلسه به كارفرما تحویل نماید .

4-17- پیمانكار حق ندارد تجهیزات و ماشین آلات و وسایلی را كه برای اجرای عملیات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز كارفرما و یا مجری طرح تا تحویل موقت و رسیدگی به حساب های مالی شركت و تائید كارفرما از محل پروژه خارج نماید .

 

ماده 18- اجازه عبور

كارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشین آلات پیمانكار در سطح شهر به منظور اجرای عملیات موضوع قرارداد تشریك مساعی لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود .

 

ماده 19- تغییر مقادیر كار :

كارفرما می تواند حجم عملیات موضوع قرارداد را تحت همین شرایط تا 25% كاهش یا افزایش دهد كه در هر صورت پیمانكار با توجه به موارد زیر موظف به قبول آن می باشد .

الف : مبلغ افزایش یا كاهش مقادیر كار بر اساس بهای واحد كار مندرج در ماده 4 این قرارداد محاسبه و اضافه و یا كسر می گردد .

ب: مدت قرارداد به نسبت افزایش یا كاهش مقادیر كار نسبتاً اضافه یا كسر خواهد شد .

 

ماده 20- توقف عملیات :

كارفرما می تواند با تشخیص و صلاحدید خود عملیات موضوع قرارداد را موقتاً برای حداكثر 3 ماه معلق و متوقف سازد . در این صورت باید مراتب را كتباً و حداقل                      روز قبل از شروع تعلیق با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانكار ابلاغ نماید . در مدت تعلیق پیمانكار موظف است كلیه كارهای انجام یافته و مصالح پای كار و تاسیسات كارگاه را بر اساس پیمان به طور شایسته حفاظت نماید . همچنین پیمانكار موظف است تعداد نفرات و ماشین آلات خود را به حداقل ممكن طبق نظر نماینده كارفرما تقلیل دهد در این صورت ، پیمانكار بابت هزینه حفاظت و حراست كارگاه مبلغی را كه با تراضی طرفین تعیین خواهد شد دریافت می نماید . بدیهی است در صورتی كه تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد و طرفین به ادامه قرارداد توافق ننمایند پیمان خاتمه یافته تلقی و طبق ماده 48 شرایط عمومی مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد .

 

ماده 21- بازرسی های فنی

بازرسان فنی كارفرما می توانند ماشین آلات پیمانكار را در كارگاه مورد آزمایشات فنی قرار دهند و چنانچه بعضی از ماشین ها از لحاظ فنی معیوب تشخیص داده شوند و یا قادر به انجام عملیات موضوع قرارداد نباشد از كار آنها جلوگیری به عمل آورند و پیمانكار موظف است نسبت به جایگزینی آن اقدام عاجل نماید .

 

ماده 22- فسخ قرارداد

در موارد زیر كارفرما می تواند قرارداد را به طور یك جانبه فسخ و كلیه تضمینات و كسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نماید .

1-21- عدم معرفی سرپرست عملیاتی برای كارگاه به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد و همچنین رها كردن كارگاه بدون سرپرست عملیاتی و یا تعطیل كردن كارها بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهریه بیش از ده روز

2-21- واگذاری و یا انتقال قرارداد جزئاً یا كلاً به اشخاص دیگر بدون موافقت و اجازه قبلی كارفرما

3-21- عدم توانایی مالی ، فنی یا اجرایی پیمانكار برای ادامه انجام عملیات موضوع قرارداد به تشخیص كارفرما .

4-21- انحلال یا ورشكستگی موسسه پیمانكار

5-21- عدم اجرای هر یك از مواد قرارداد در ظرف مدت تعیین شده در برنامه زمان بندی و یا عدم انجام دستورات كارفرما یا نماینده وی

6-21- در صورتی كه به هر ترتیب پیمانكار مشمول ممنوعیت قانونی گردد .

7-21- در حال متعهد می تواند با                                   روز اعلام قبلی قرارداد را به طور یك جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده 10 همین قرارداد خواهد بود .

 

ماده 23- اقدامات پس از فسخ

چنانچه كارفرما به یكی از علل مشروحه در ماده 22 قرارداد را فسخ نماید ، مراتب را به پیمانكار كتباً اعلام و ضمانت نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشریفات قضایی به نفع خود وصول خواهد نمود . و پیمانكار حق هیچ گونه اعتراض و یا مطالبه ای از این بابت نخواهد داشت . سایر اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان خواهد بود .

ضمناً پیمانكار موظف است بر اساس مفاد بند 2 ماده 5 قرارداد صورت وضعیت كاركرد خود را تا تاریخ فسخ ظرف مدت                      روز از تاریخ فسخ تهیه و به كارفرما تسلیم نماید .

 

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده 24- جرائم تاخیر

چنانچه به تشخیص كارفرما پیمانكار با توجه به ماده 2 قرارداد نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد ، تامدت                  روز ، برای هر روز تاخیر معادل (به حروف )                                     ریال (به عدد          ریال ) به پیمانكار جریمه تعلق می گیرد . كه كارفرما مبلغ مذكور را به تشخیص خود از مطالبات و تضمینات یا سایر اموال پیمانكار به نفع خود راساً ضبط و وصول می نماید و پیمانكار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .

تبصره : در صورتی كه مدت تاخیر بیش از                 روز باشد موضوع مشمول ماده 22 و 23 قرارداد می گردد .

 

ماده 25- فور ماژور (حوادث قهری )

در صورت بروز هر گونه حادثه ای كه خارج از حیطه اقتدار پیمانكار برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد بوده و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری باشد ، پیمانكار باید مدارك مثبته خود را بلادرنگ به كارفرما ارائه نماید و در صورتیكه مورد قبول كارفرما واقع شد با توافق یكدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود . در غیر این صورت پیمانكار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد می باشد .

در مورد خسارت ناشی از حوادث قهری طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان محسوب وزارت برنامه و بودجه عمل می گردد .

 

ماده 26- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا ضمائم و ملحقات آن و یا در اجرای مفاد قرارداد كه طرفین نتوانند از راه توافق به نتیجه برسند ، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به                                     ارجاع می گردد و نظر مرجع مذكور برای طرفین لازم التباع می باشد .

 

ماده 27- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی طرفین قرارداد بدین شرح است :

 

 

 

هرگاه نشانی پیمانكار در مدت قرارداد تغییر كند باید نشانی محل جدید خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و تا وقتیكه نشانی جدید به كارفرما ابلاغ نشده كلیه نامه و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی قبلی به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ تلقی می گردد .

 

ماده 28- اسناد و مدارك پیمان :

اسناد و مدارك پیمان به شرح زیر می باشد :

1-      پیمان حاضر 

2-       تضمین نامه ها

3-      شرایط عمومی پیمان

4-      مشخصات فنی خصوصی و عمومی

5-      نقشه های كلی و تفصیلی و اجرایی

6-   برنامه تفصیلی اجرایی و صورت جلسه ها و موافقت نامه و هر نوع سند دیگری كه در مورد كارهای جدید و یا تغییراتی كه در قسمتی از كارها طبق شرایط عمومی پیمان تنظیم و به امضاء طرفین می رسد .

 

ماده 29-

هرگاه بین اسناد و مدارك این پیمان تعارض ، تزاحم یا تناقض وجود داشته باشد و یا در تعبیر و تفسیر این قرارداد اختلافی حاصل گردد مدارك پیمان به شرح ذیل حائز اولویت می باشد .

1-      اصلاحیه ها ، الحاقیه ها یا صورت جلسه به ترتیب آخرین تاریخ صدور

2-      نقشه های كلی و تفصیلی اجرایی (پیوست شماره                   قرارداد )

3-      مشخصات فنی خصوصی

4-      مشخصات فنی عمومی

5-      پیمان حاضر

6-      شرایط عمومی پیمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

 

ماده 30- فسخ این پیمان در 30 ماده و                    تبصره در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و كلیه فسخ آن اعتبار واحد دارد .

 

 

 

كارفرما                                                                                                       پیمانكار

                                


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی

این قرارداد در تاریخ .............. فیمابین شرکت ........... به نمایندگی ................  به نشانی................  تلفن .............. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ................ فرزند............... به شماره شناسنامه ........... صادره از ......... و به نشانی.....................  تلفن ..........که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء میباشد.  

ماده یک –موضوع قرارداد

1-1- تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

1-2- تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه دو شور طبیعی یا شکشته با 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

1-3- حمل و پمپاژ و ویبره کردن ( متراکم کردن ) بتن

1-4- تهیه و اجرای گروت برای زیربیس پلیت و محل های لازم

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ میگردد.

2-3- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

 ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود بر اساس نرخنامه ذیل.

3-1- بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی ریال

3-2- بتن با عیار 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب از قرار متر مکعبی ریال

3-3- تهیه و اجرای گروت از قرار هر دسیمتر مکعب ریال

4-3- مضرس کردن ، آجدار کردن یا راهراه کردن سطوح بتنی رامپها و موارد مشابه متر مربعی ریال

3-5- لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی متر مربعی                      ریال .

تبصره یک – اگر طبق مشخصات فنی ، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود هیچ گونه اضافه بهائی علاوه بر قیمت های پیش بینی شده در این قرارداد ، پرداخت نمی شود.

تبصره دو- چنانچه استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد ، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز بر اساس دستورالعمل تهیه اقلام فاکتوری شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و پرداخت می گردد.

تبصره سه- هزینه کرم بندی زمانی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتبی ابلاغ شود.

تبصره چهار- بایت بتن ریزی در ستونها و دیوارها اضافه بهایی معادل درصد تعلق می گیرد.

تبصره پنج – بابت بتن ریزی پله ها و پاگردها اضافه بهایی معادل درصد تعلق می گیرد.

 ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

 ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا روز / ماه شمسی از تاریخ لغایت می باشد.

ماده شش –مشخصات فنی

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد.

6-1- سنگدانه های مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت عنوان ( مصالح و فرآورده های ساختمانی ) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت داشته باشد.

6-2- سنگدانه های ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز ، سخت ، پایا و عاری از مواد شیمیایی جذب شده ، پوشش های رسمی ، گچی و مواد ریز دیگری باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند .مقدار مواد زیان آور موجود در سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند.

6-3- آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد . باید از مصرف آب حاوی مقداری زیاد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن ها ، اسیدها ، قلیاییها ، املاح ، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

6-4- در مورد مواد افزودنی در بتن باید :

الف ) موثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمایشی مخلوط و بتن مورد کنترل و تایید قرار گیرد.

ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود ، باید سازگاری مواد مصرفی ، با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

ج ) اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد . اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اندازه گیری

هر یک از آنها بطور جداگانه صورت گیرد.

 
6-5- در ساخت بتن برای مصرف در بتن آرمه نباید از کلرور کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلرید به غیر از ناخالصیهای مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.

6-6- کلیه وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند ، باید تمیز باشند.

6-7- کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده شوند.

6-8- قالبها باید به نحوی مناسب اندود شوند.

6-9-مصالح بنایی پر کننده ای که در تماس با بتن خواهند بود باید به نحوی خیس شوند.

6-10- قبل از ریختن بتن باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب ( ترمی ) مورد نظر باشد با دستگاه نظارت آن را مجاز بداند .

6-11- قبل از ریختن بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شوند.

6-12-بتن باید با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران طوری مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن بصورت همگن و در مخلوط کن پخش شود . قبل از پر کردن مجدد ، باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد.

6-13- انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی  بتن ریزی باید با رعایت ضوابط آیین نامه بتن ایران و مطابق روشهایی باشد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود  . وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شرایطی و با هر روشی بطور مداوم و به نحوی مطمئن به محل بتن ریزی برسانند.این ضوابط برای کلیه روشهای بتن ریزی از قبیل استفاده از پمپ ، تسمه نقاله ، سیستم های بتن پاشی ، چرخ دستی ، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردارند .

6-14- بتن باید تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیری گردد.

6-15- آهنگ بتن ریزی باید طوری باشد که بتن همواره در حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضاهای بین میلگردها راه یابد .

6-16- بتنی که پس از افزودن آب به آن ، یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.

6-17- سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد.

6-18- بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب بطور کامل متراکم شود طوری که کاملا میلگردها و اقلام مدفون را در برگیرد و قسمتهای داخلی و بخصوص گوشه های قالب ها را به خوبی پر کند.

6-19- هنگام بتن ریزی ، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از 30 درجه سلسیوس داشته باشد.

6-20- کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها ، آب اختلاط ، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب ها ، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشند .

6-21- هنگام بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن تازه از 10 درجه سلسیوس کمتر نباشد.

6-22-عمل آوردن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدی حاکی از رسیدن مقاومت قطعه بتنی به 5 مگا پاسکال در دست باشد.

6-23- برای تامین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرائی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت سپس لایه بعدی را ریخت.

6-24- در درزهای اجرائی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روی آن زدود.

6-25- باید کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.

 ماده هفت – تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

7-2 –پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

7-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود ، مبلغ           ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد.

7-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات ، لغو شده تلقی می گردد.

7-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.  

7-6- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجرای عملیات می باشد و در صورت هر گونه تاخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد , کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

7-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت.

7-8-پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

7-9-پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و شرکت فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

7-10-پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین ، کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تایید را بکار گمارد.

7-11-در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه  ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.

7-12-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.

7-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

7-14- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم بعهده پیمانکار می باشد.

 ماده هشت- تعهدات کارفرما

8-1- تامین آب و برق مورد نیاز کار

8-2-چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد ، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرمل می باشد.

 ماده نه - موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

9-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

9-3-تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

9-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید.

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

9-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود.

9-7- نقص هر یک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

ماده ده

این قرارداد درده ماده در  سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

 

کارفرما پیمانکار            


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: قرارداد بتن ریزی ،

قرارداد اجاره

قرارداد اجاره


ماده 1- طرفین قرارداد و نشانی آنها                                         

 این قرارداد بین شرکت ........................... به شماره ثبت .............. اداره ثبت شرکتهای شهر ............... به نمایندگی  ...................... به نشانی ……..………………………………   (مطابق با  آگهی درج شده روزنامه رسمی شماره  ..................) تلفن...........................صندوق پستی ................... كه در این قرارداد  مؤجر نامیده‌میشود از یك طرف و آقای......................... فرزند............... به شماره شناسنامه.............صادره از...............باکد ملی...................... به نشانی : ………………………………………کد پستی................................. تلفن : ..........................كه در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید .

ماده 2 ـ موضوع قرارداد  :

                موضوع قرارداد عبارت است از اجاره یك باب ساختمان اداری متعلق به مؤجر(غیر تجاری) به آدرس....................................... ................................... در طبقه ……واحد ……. وکدپستی .................... با كافه منضمات وخدمات آب،برق ، گازو تلفن که موجر با ارائه مدارک اقرار به مالکیت آن نموده است.

ماده 3 ـ مدت قرارداد :

                مدت قرارداد از تاریخ..................لغایت ................... به مدت .......... می‌باشد ودر صورت تراضی‌طرفین‌قابل تمدید می باشد.

ماده 4- تحویل :

  مقرر شد پس از اخذ تضامین  در تاریخ ................عین مستاجره با حضور نمایندگان طرفین تحویل مستاجر شده و صورتجلسه  تحویل تنظیم گردد.

ماده 5 ـ مبلغ قرارداد  :

     اجاره بها بصورت ماهیانه از قرار............ریال(................)تعیین می گردد . مبلغ قرارداد در كل مدت قرارداد مبلغ .................ریال  ( ................. ) می باشد .

 

 

ماده 6- شرایط پرداخت :

مقرر شد مستاجر اجاره بها را در فاصله زمانی اول تا چهارم هر ماه شمسی به شماره  حساب .............. بنام موجر  در بانک ................ شعبه..................پرداخت و رسید آنرا به امور مالی موجر تحویل دهد.

ماده 7- کسورات قانونی:

پرداخت هرگونه کسورات قانونی مشمول عین مستاجره درمدت اجاره  بعهده مستاجر میباشد.

 

ماده 8- تضامین :

مقرر شد هنگام مبادله قرارداد یک فقره چک به مبلغ ---------------ریال به عنوان ضمانت پرداخت ویک فقره چک به مبلغ -------------ریال بعنوان ضمانت تخلیه از طرف مستاجر صادر و تحویل موجر گردد. پس از انقضای مدت قرارداد و تحویل عین مستاجره به موجر چکهای فوق به مستاجر عودت میگردد.

ماده9-  تعهدات  موجر:                                                                                                                       

1-رفع موانع قانونی محتمله در ادارات آب ، برق ؛ گازومانند آن جهت برقراری انشعابات مزبور.

2- تمدید مدت اجاره با توافق وتراضی طرفین امكان پذیر خواهدبود و در سنوات آتی مستاجر حاضر در اولویت است.

3- تعمیرات اساسی و کلی عین مستاجره مطابق عرف و قانون بعهده موجر است.

ماده 10 ـ تعهدات مستاجر :

1-هزینه آب ، برق، تلفن ، مصرفی مورد اجاره در مدت مزبور بعهده مستأجر می باشد .

2- نگهداری از عین مستأجره وهزینه های جزئی وهمچنین مخارجی كه جهت استفاده بهینه لازم باشد بعهده مستأجر خواهد بود.

3- مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به عین مستأجره می باشد.

4- مستأجر مكلف است كه رأس انقضای مدت مذكور عین مستاجره را تخلیه وبه مؤجر تحویل نماید.

5-مستأجر هیچگونه مبلغی‌بعنوان سرقفلی‌وحق كسب‌وپیشه‌پرداخت ننموده‌وعندالتخلیه‌حق‌ادعای هیچگونه‌وجهی تحت هیچ عنوانی را نخواهدداشت .

6- تخلف مستأجر از هریك ازمفاد وشروط این قرارداد موجب خیارفسخ از طرف مؤجر خواهد بود.

 

ماده 11-حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

  مستأجر نمی تواند بدون اجازه كتبی مؤجر كل یا قسمتی از عین مستاجره را مشاعاً یا مفروزاً ، جزئاً ویا كلاً ، ولو به صورت صلح حقوقی ویا وكالت به غیر واگذارنماید.

 

ماده 12-  تاخیر در پرداخت :

تاخیر در پرداخت هرماه اجاره بها علاوه بر پرداخت اصل آن مشمول جریمه دیرکرد معادل ده درصد اجاره ماهیانه میباشد.درصورتی که سه ماه متوالی اجاره بها پرداخت نگردد پس از انقضای سر رسید سوم موجر حق فسخ قرارداد را دارد وبا اعلام موجر مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره میباشد.

 

ماده 13- حل اختلاف :

هرگونه اختلاف دراجرای این قرارداد ازطریق مذاكره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد ودر غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی الطرفین حل خواهدگردید.

طرفین آقای --------فرزند ----به آدرس-----------را که دارای پروانه وکالت به شماره -----  میباشد را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند.

قرارداد حاضر پس از امضای طرفین به امضای داور نیز میرسد.

حق العمل داوری در هر مورد معادل پنجاه درصد اجاره بهای ماهیانه میباشد که به صورت مساوی از طرف موجر و مستاجر پرداخت میگردد.

ماده 14- فسخ قرارداد :

چنانچه مستاجر به تعهدات خود عمل ننماید مؤجر حق داردضمن فسخ یكطرفه قرارداد خسارات وارده را از محل مطالبات مستأجر واسناد تضمین یا موارد ومنابع دیگر برداشت نماید.

ماده 15- فورس ماژور:

درشرایط بروز فورس ماژور و حوادث قهری وغیرمترقبه به صورت زیر عمل میگردد:

-        در صورتی که مستاجر قادر به پرداخت اجاره بها نباشد حد اکثر شصت روز پس از بروز حادثه غیر مترقبه بایستی عین مستاجره را تحویل نماید.اجاره بهائ پرداخت نشده جزئ دیون مستاجر است.

-        چنانچه به عین مستاجر خسارت کلی وارد شده که امکان استفاده از آن نیست قرارداد منفسخ میگردد.

-        چنانچه خسارات وارده به عین مستاجره جزیی باشد ؛ مستاجر بایستی عملیات بازسازی را انجام داده و هزینه مربوطه را از اجاره بهای ماه های آتی کسر نماید وصورت هزینه ها را به موجر به همراه فاکتور ارائه دهد.

-        در هر حال در حالت فورس ماژور طرفین میتوانند با تراضی هم قرارداد را فسخ نمایند.

 

ماده 16ـ نسخ قرارداد :

این قرارداد در مورخه .............ودرمحل ................................منعقد و در 16ماده و در .......... نسخه تهیه وتنظیم و به امضای طرفین رسیده است که  هر كدام از نسخ  دارای ارزش یكسان است .

 

                     مستأجر                                                                                                                       مؤجر

 

داورشاهد اولشاهد دوم


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

قرار داد لوله کشی آب و فاضلاب

قرار داد لوله کشی آب و فاضلاب

این قرارداد در تاریخ...........  مابین شرکت .............. به نمایندگی ................... به نشانی ................. تلفن ................  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای............... فرزند................ به   شماره شناسنامه ............. صادره از ............... و به نشانی.............. تلفن......... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

        ماده یک – موضوع  قرارداد         

اجرای کلیه لوله کشی های فاضلاب ، آب باران ، سرد و گرم ، ونت ، هواکش سرویس ها ، شوفاژ ، فن کوئل پروژه                      با بهترین کیفیت اجرائی و استانداردهای مربوطه مطابق نقشه های تحویل داده شده از طرف کارفرما به پیمانکار طبق مشخصات فنی کار .

 ماده دو –اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی و عمومی و خصوصی

2-3- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

 ماده سه – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا                       روز / ماه شمسی از تاریخ                     لغایت                  می باشد .

 ماده چهار –مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا                         ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود .

ماده پنج – نحوه پرداخت 

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره – 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

 ماده شش – تعهدات کارفرما

6-1- تهیه و تامین اجناس و مصالح به اضافه سوخت مورد نیاز جهت لوله های فاضلاب سربی

6-2- تحویل اتاق پرسنل به پیمانکار جهت استراحت در طول روز

6-3- تامین برق مصرفی ، ضد زنگ ، نبشی ، الکترود ، تخته زیر پائی ، بشکه ، شیلنگ

6-4- کنترل و بازرسی و نظارت بر کار و دستورالعمل های لازم در خصوص رفع نواقص کار توسط مهندس تاسیسات

6-5- تست لوله به اتفاق پیمانکار

6-6- پرداخت مبلغ انجام کار به پیمانکار بر اساس پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت ها

 ماده هفت – تعهدات پیمانکار

7-1- اجرای دقیق و فنی کار و تهیه کلیه ابزار و وسایل کار مربوطه

7-2- تحویل اجناس از انبار و حمل و نقل آن به طبقات ( استفاده از بالابر و تاور کرین بلامانع است )

7-3- جلوگیری از هرگونه پرت و دور ریز

7-4-بکارگیری استاد کار ماهر ، توضیح اینکه مسئولیت کلیه کارگران و استاد کاران پیمانکار از قبیل دستمزد ، ایاب و ذهاب ، اقامت ، خوراک ، بیمه قانون کار و حوادث ناشی از کار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در صورت عدم رعایت نظم مقررات کارگاهی توسط پرسنل پیمانکار ضمن معرفی فرد خاطی به پیمانکار می بایست نسبت به خروج فرد خاطی از کارگاه اقدام نماید و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال نفرات پرسنل پیمانکار ندارد .

7-5- حفظ و نگهداری کلیه وسایل تحویلی به پیمانکار به عهده ایشان می باشد .

7-6- پیمانکار می بایست طبق برنامه زمانبندی مراحل اجرائی خود را طی کرده ، اگر به هر دلیلی در کار ایشان وقفه ای ایجاد شد ایشان می توانند ضمن اخذ تایید یه ای دال بر تاخیر مجاز به کار خویش ادامه دهد . در غیر اینصورت هرگونه دیرکرد با توجه به برنامه زمانبندی متوجه ایشان خواهد بود و ضرر و زیان احتمالی آن بایستی توسط ایشان پرداخت گردد .

7-7- پیمانکار می بایست قبل از به اتمام رسیدن اجناس و مصالح به مدت 72 ساعت قبل از لوازمی که کارفرما موظف به تهیه آن می باشد ، طی نامه ای از کارفرما درخواست کرده و لازم به ذکر است که این درخواست مصالح بایستی با توجه به نیازمندیهای پروژه و بطور صحیح از روی نقشه ها شمارش شده و درخواست گردد . در غیر اینصورت بایستی نسبت به ازدیاد یا کسر اجناس درخواستی پاسخگو باشد .

7-8- پیمانکار موظف است در کلیه مراحل اجرای کار به مقدار لازم ، لوازم مصرفی را از انبار تحویل گرفته و رسید نماید و پس از اتمام کار در طبقه مربوطه ، کل طبقه را از لوازم و اجناس مصرفی پاک نماید .بطوری که از آن لوازم و اجناس چیزی در آن طبقه بر جای نماند . در صورت مشاهده موارد ذکر شده ، هزینه مصالح به همراه هزینه جمع آوری آن از پیمانکار کسر خواهد شد .

7-9- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است . و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام می دهد .

7-10- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

7-11- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

7-12- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارد .

7-13- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

7-14- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

7-15- رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد .

7-16- پیمانکار ملزم به رعایت مفاد مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان و نشریه 128 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

 ماده هشت – موارد فسخ قرارداد

 8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- غیبت بدون اجازه پیمانکار یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

 ماده نه – حل اختلاف  

کلیه اختلافات که ممکن است بین طرفین بروز نماید خواه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد خواه مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از موارد قرارداد باشد در صورتیکه از طریق مذاکرات مستقیم مرتفع نشود هر یک از طرفین می تواند ، رسیدگی به اختلافات را از طریق مراجع قانونی حل نمایند .

ماده ده – مشخصات فنی

10-1-لوله های فاضلاب و آب باران پروژه از دو بخش تشکیل شده است :

بخش اول : لوله های فاضلابی سرکاسه دار که با سرب و کنف اجرا می شود و بایستی رایزر اصلی هر دو طبقه اجرا شده ، تست نشت آب به مدت 24 ساعت انجام گیرد .

بخش دوم : شامل لوله های فاضلاب بست و لاستیک می باشد که این لوله ها نیز به طریق مشابه لوله های سر کاسه دار از آن تست نشت آب گرفته خواهد شد .

10-2- با توجه به هماهنگی های انجام شده کلیه سایز لوله های فاضلابی 4 اینچ به بالا بایستی از نوع سرب کناف و مابقی لوله ها این سایز 4 اینچ از نوع بست و لاستیک استفاده گردد .

10-3- کلیه لوله های فاضلابی بایستی توسط ساپورت و بست مهارهای لازم محکم شده که در این خصوص پیمانکار موظف است قبل از اجرای لوله کشی ، مسیر لوله های خود را توسط ریسمان مشخص کرده و پس از تایید مسیر توسط مهندسین کارگاه و مهندس تاسیسات با توجه به مسیر انتخابی اقدام به نصب ساپورتهای مربوطه با توجه به نقشه های اجرایی کرده و توسط بست های کافی ، لوله های خود را در مسیر مشخص ثابت کند ، این وضعیت برای کلیه لوله های فاضلابی افقی و یا عمودی در داخل داکتها و یا در بغل ستونها صدق می کند .

10-4- شیب کلیه لوله های فاضلاب بایستی با توجه به نقشه های داده شده یا توسط مشاور تاسیسات که به اطلاع پیمانکار رسانده خواهد شد ، پیمانکار دقیقا اجرا و رعایت نماید .

10-5- از شکستن تیرچه ها برای جوش دادن ساپورتها و یا بست مهارها به جهت اتصال به میلگرد تیرچه و با استفاده از میلگردهای سقف کاذب جدا خودداری گردد و بعضا در صورت مشاهده ، کلیه خسارت وارده از پیمانکار کسر و ایشان موظف به اجرای صحیح کار خویش می باشد .

10-6 – کلیه لوله های ونت و هواکش و سرویسها از نوع پلیکا و یا پی وی سی از نوع پلیکای قوی می باشد و می بایستی کاملا با اتصالات چسبی به همدیگر متصل شده به طوری که کاملا هوابند بوده و هیچگونه نشتی نداشته باشد . 

10-7- کلیه لوله های گالوانیزه مصرفی جهت لوله کشی سرد و گرم از نوع گالوانیزه سنگین با اتصالات دنده ای می باشد و پیمانکار موظف به اجرای صحیح لوله کشی با توجه به مراتب مشروحه ذیل می باشد :

10-7-1- کلیه لوله های گرم و گرم برگشت با عایق پشم شیشه و تمام لوله های سرد که در داخل دیوارها قرار می گیرد با نوار پرایمر سیاه پیچیده شده و لوله های داخل سقف سرویسها بایستی با مل و مکاستیک پوشانده شود 10-7-2- کلیه لوله های سرد و گرم بایستی با فشار 10 اتمسفر به مدت 48 ساعت که توسط مهندس تاسیسات کنترل می گردد ، عملیات تست آن انجام گیرد .

10-7-3- کلیه لوله های سرد و گرم بایستی دارای تراز مشخص بوده و بایست کرپی مربوطه با ساپورت خودشان متصل و ثابت گردند ، به طوری که امکان جابجایی میسر نباشد و همچنین بایستی کرپی ها طوری بسته شده باشند که واشرها دقیقا در زیر دوبل نبشی ساپورتها لوله را به ساپورت متصل کند .

10-7-4- کلیه لوله ها با فاصله معین بر روی ساپورتها بایستی نصب گردد و لوله های دیواری که در روی دیوارها قرار می گیرند بایستی با فاصله مناسب و معین از یکدیگر نصب شده و طوری روی دیوار محکم گردند که اولا فاصله بین آن دو با توجه به اندازه های داده شده ثابت و در هنگام کاشیکاری جلو و عقب نگردند .

10-7-5- در پوش کلیه لوله های سرد و گرم در محل دستشویی ، وان ، توالت و غیره بایستی بسته شوند .

10-7-6- نصب شیرآلات بهداشتی بایستی با دقت فراوان و بدون خطا انجام پذیرد ، همچنین کلیه سرویسهای فرنگی ، وانها ، فلاش تانکها و لوله ها بایستی با توجه به مشخصات فنی آنها با دقت و مهارت فراوانی نصب گردند . در غیر این صورت هرگونه ضررر و زیان احتمالی به شیرآلات و سرویسهای بهداشتی از پیمانکار به عنوان خسارت کسر خواهد گردید .

10-7-7- تراز کلیه لوله های خروجی به جهت شیرآلات دستشویی ها ، وان ، سینک آشپزخانه و غیره از طرف کارفرما و مشاور تاسیسات به پیمانکار ابلاغ و ایشان می بایست مطابق ترازهای داده شده اجرا نماید .

10-8- اجرای کلیه لوله کشی های سرمایش و گرمایش ، همچنین لوله کشی آتش نشانی به جز لوله درین تعبیه لوله ها از نوع لوله فولادی سیاه و مانسمان سنگین با اتصالات فولادی مانسمان با جوش برق و الکترود جوشکاری می باشد که در این خصوص اجرای موارد زیر الزامی است :

10-8-1- کلیه لوله هایی که در این سیستم گرمایش و سرمایش به کار می روند پس از اجرا بایستی با ضد زنگ و عایق پشم شیشه پوشانده گردد که قبل از پوشش  ضد زنگ بایستی کلیه لوله ها با گونی تمیز گردیده و قسمتهای زنگ زده احتمالی با برس سیمی زنگ زدایی گردد .

10-8-2- کلیه لوله های آتش نشانی پس از اجرا با ضد زنگ پوشانیده و سپس با نوار پرایمر پیچیده گردد .

این سیستم در خصوص لوله هایی که از دیوار و کف عبور می نماید نیز کاملا صادق است .

10-8-3- کلیه لوله ها بایستی با فشار 10 اتمسفر به مدت 48 ساعت تست گردد .

10-8-4- تراز کلیه لوله های فن کوئل با توجه به نقشه های داده شده به اطلاع پیمانکار خواهد رسید و ایشان ضمن شیب دادن کلیه لوله ها به سمت رایزر اصلی با توجه به تراز مشخص شده به وسیله کرپی های مربوطه آنها را به روی ساپورت ثابت نماید .

10-8- 5- با توجه به این که فن کوئلهای مصرفی در پروژه از نوع مختلف می باشد کارفرما موظف است از هر نوع فن کوئل یک نمونه را تهیه و در اختیار قرارداده و ایشان موظفند با توجه به فن کوئل های تحویل داده شده نسبت به ساخت ساپورتهای مربوطه اقدام و آنها را برای نصب آماده سازد .

10-8-6- محل و تراز نصب فن کوئلهای سقفی از طرف مهندسین کارگاه به پیمانکار ابلاغ و ایشان می بایست مطابق نقشه های تحویل داده شده و توضیحات ارائه شده به صورت کاملا ثابت و محکم نسبت به تراز و نصب آن اقدام نماید .

10-8-7- دقت تراز لوله ها در محل اتصال فن کوئل و همچنین محل نصب شیرفلکه های مربوطه با حداکثر دقت و یک سانتی متر خطا قابل قبول می باشد .

10-8-8- کلیه خروجیهای مربوطه جهت نصب رادیاتور و حوله خشک کن سرویسها بایستی کاملا در پوش شده، همچنین محل قرارگیری جعبه های آتش نشانی و تراز آنها که از طرف مهندسین کارگاه و مشاور تاسیسات ارائه می گردد ، دقیقا اجرا گردد .

10-8-9- جنس لوله های درین فن کوئلها در هنگام اجرا تعیین و به پیمانکار ابلاغ و دستور اجرای آن به همراه نقشه اجرائی ارائه خواهد شد .

10-9- کلیه ساپورتها از نوع نبشی دوبل مطابق دیتیل اجرایی به پیمانکار تحویل و مطابق نمونه از ایشان تحویل گرفته خواهد شد . فاصله بین ساپورتها حدودا 5/1 متر ، همچنین در جاهایی که لوله ها تغییر مسیر می دهد در هر دو طرف زانوها بایستی از ساپورت استفاده گردد .

10-10- با توجه به تراز سقفها و اندازه مجاز جهت نصب ساپورتها ، و همچنین با توجه به قابلیت تنظیم ساپورتها و شیب های مربوطه توضیح داده شده برای لوله های فن کوئل نسبت به اجرای آن اقدام گردد  و در صورت مشاهده موارد غیر مجاز بایستی جهت رفع نقص اقدام گردد .

 ماده ده – دوره تضمین

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت به مدت                ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد و کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 2 روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید . 

تبصره – هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا بهر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 15 درصد بالاسری از محل مطالبات و سپرده های تضمین پیمانکار برداشت نماید .

 ماده یازده

این قرارداد در یازده ماده و دو تبصره در سه نسخه تهیه شده که هر نسخه حکم واحد را دارد .

 

                       کارفرما                                                         پیمانکار

 

نرخنامه

لوله کشی سیستم گرمایش و سرمایش با سیتم آتش نشانی با لوله فولادی و اتصالات جوشی به قطر    ۰.۲۵ الی ۰.۵ در  هر متر طول                                 ریال .

لوله کشی سیستم گرمایش و سرمایش با سیستم آتش نشانی با لوله فولادی و اتصالات جوشی به قطر   ۰.۵ الی ۲  هر متر طول                                       ریال .

لوله کشی سیستم گرمایش و سرمایش با سیتم آتش نشانی با لوله فولادی و اتصالات جوشی به قطر  ۲.۵الی 3   هر متر طول                                    ریال .

لوله کشی سیستم گرمایش و سرمایش با سیتم آتش نشانی با لوله فولادی و اتصالات جوشی به قطر 4 الی 5  هر متر طول                                     ریال .

لوله کشی سیستم گرمایش و سرمایش با سیتم آتش نشانی با لوله فولادی و اتصالات جوشی به قطر 6 هر متر طول                                     ریال .

لوله کشی سیستم گرمایش و سرمایش با سیتم آتش نشانی با لوله فولادی و اتصالات جوشی به قطر 8  هر متر طول                                     ریال .

ساخت و نصب ساپورت سقفی تا عرض یک متر هر عدد                                ریال .

ساخت و نصب ساپورت سقفی تا عرض یک متر بیشتر  هر عدد                       ریال .

نصب بست مهار روی لوله ( بست کرپی ) هر عدد                                        ریال .                  

نصب شیر فلکه در رایزر یا در خط لوله با هر سایز هر عدد                               ریال . 

ساخت و نصب ساپورت فن کوئل هر عدد                                                   ریال .

نصب فن کوئل در زیر سقف هر عدد                                                         ریال .

 لوله کشی فاضلاب

لوله کشی چدنی فاضلاب بست و لاستیک سایز 8 هر عدد                                               ریال .

لوله کشی چدنی فاضلاب بست و لاستیک سایز 5 الی 6 هر عدد                                       ریال .

لوله کشی چدنی فاضلاب بست و لاستیک سایز 2 الی 4 هر عدد                                       ریال .

لوله کشی چدن فاضلاب سرب و کنف سایز 8 هر عدد                                                       ریال .

لوله کشی چدنی فاضلاب سرب  کنف سایز 5 الی 6 هر عدد                                              ریال .

لوله کشی چدنی فاضلاب سرب و کنف سایز 2 الی 4 هر عدد                                             ریال .

لوله کشی هواکش و ونت با لوله پلیکا سایز 2 الی 5 هر متر                                                ریال .

ساخت و نصب ساپورت دیواری و سقفی تا یک متر هر عدد                                                  ریال .

بست زنی لوله در زیر سقف یا دیوار ( بست مهار ) هر عدد                                                   ریال .

لوله کشی سرد و گرم

لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر قطر      الی          هر متر طول                                ریال . 

لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر قطر       الی 2  هر متر طول                                    ریال .    

 لوله کشی با لوله گالوانیزه یا هر لوله دیگر قطر       الی  4  هر متر طول                                  ریال .    

نصب شیر فلکه با مغزی و مهره ماسوره هر عدد                                                                 ریال .

نصب ساپورت سقفی تا عرض یک متر هر عدد                                                                    ریال .

نصب و ساخت بست مهار روی لوله هر عدد                                                                       ریال .

نصب و ساخت ساپورت سقفی عرض یک متر به بالا هر عدد                                                   ریال .

عایق بندی پشم شیشه قطر       الی 2 هر متر طول                                                           ریال .

عایق بندی پشم شیشه قطر        الی 8 هر متر طول                                                          ریال . 

قیمت نصب شیرآلات و لوازم بهداشتی

هزینه نصب حوله خشک کن                                                                                         ریال . 

هزینه نصب فلاش تانک معمولی                                                                                    ریال . 

هزینه نصب فلاش تانک توکار                                                                                        ریال .

هزینه نصب وان با زیر آب کامل                                                                                      ریال .  

هزینه نصب شیر درفش یا علم یونیکا کامل                                                                       ریال .

هزینه نصب شیر مخلوط کامل                                                                                       ریال .

هزینه نصب روشویی کامل                                                                                          ریال .

هزینه نصب توالت فرنگی کامل                                                                                      ریال .

هزینه نصب شیر ظرفشوئی با لوازم کامل                                                                         ریال .  

هزینه نصب شیر شیلنگی                                                                                           ریال .  

هزینه نصب فلاش وادو                                                                                               ریال . 

هزینه نصب جعبه آتش نشانی                                                                                     ریال .


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

نمونه قرارداد برقکاری

نمونه قرارداد برقکاری

این قرارداد در تاریخ                  مابین شرکت                                     به نمایندگی                         به نشانی                                                                                 تلفن                         که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف آقای                             فرزند                             به شماره شناسنامه               به نشانی                                                                       تلفن             که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

 

ماده یک – موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی ، لوله گذاری و کابل کشی ، نصب فریم ، نصب و سربندی و راه اندازی کلید و پریز و سربندی و راه اندازی کلیه چراغهای سقفی و دیواری روکار و توکار و ایستاده و سربندی و راه اندازی تلفن های پروزه

 

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

 

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا                ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید نماینده کارفرما قابل پرداخت خواهد بود بر اساس نرخنامه پیوست .

 

 

 

 

 

ماده چهار – مدت قرارداد

مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله               روز تعیین شده است .

ماده پنج – نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره -5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

 

ماده شش – تعهدات پیمانکار

 6-1- پیمانکار ملزم به رعایت مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشریه 1-110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

6-2- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-3- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید کارفرما رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار و ماشین آلات  ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل                       نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد . و کارفرما فرض را بر این قرارداده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

6-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تایید را بکار گمارد .

6-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضا فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

6-13- پیمانکار تعهد می نماید که ئذ پایان هر روز لیست کارگران خود با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

 

 

 

ماده هفت – مشخصات فنی

7-1- تمامی لوله کشی های برق باید از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود، بدین معنی که باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سرچیقی برای ختم لوله مجاز نیست .

7-2- در مکانهای تر و مرطوب کلیه اتصالهای مجراها و لوله ها باید در برابر رطوبت عایق ، و کلیه درپوشهای جعبه تقسیمها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود .

7-3- در مواردی که از لوله های غیر فلزی استفاده می شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود .

7-4- کلیه لوله های روکار و یا توکار باید با خط الراس دیوارها و سقف ، موازی و یا عمود بر آن ، به طرز منظمی نصب شود . همچنین فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد .

7-5- خم کردن لوله ها ، در صورت لزوم ، باید به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور موثر نقصان نیابد . برای لوله های با قطر 25 میلیمتر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های با قطر بیش از 25 میلیمتر باید از ماشین خم کن استفاده شود .

7-6- تعداد خمها ، در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه ( اعم از تقسیم و یا جعبه کلید و پریز ) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد خمها از چهار خم 90 درجه ( مجموعا 360 درجه ) بیشتر گردد باید از جعبه کشش ( pull box ) استفاده شود .

7-7- در مواردی که لوله ها در کارگاه بریده می شود باید لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف ، و به کلی بر طرف شود .

7-8- لوله های له شده و زده دار نباید در لوله کشی مصرف شود ، و در هنگام نصب نیز باید دقت و مواظبت به عمل آید که لوله ها زخمی و معیوب نشود .

7-9- تمامی مجاوری و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر ( جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن ) به صورت پیوسته امتداد یابد .

7-10- دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید به طریقی در برابر آب و گاز مسدود شود .

7-11- کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه داخل آن جلوگیری شود .

7-12- لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیمها یا کابلها پس از پایان لوله کشی به داخل آن هدایت شود 7-13- حداقل فاصله بین لوله های برق و سایر لوله های تاسیساتی از قبیل آب ، بخار ، گاز ،  و امثال آن باید 15 سانتیمتر باشد .

7-14- در مسیر لوله کشی توکار در هر نقطه اتصال چراغ ، کلید ، پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود .

7-15- کلیه هادیهایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش وارد می شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود ، به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیمها ، در محل ورود هادی ، یا اتصال لوله به جعبه تقسیم ، و مانند آن، باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر اینکه معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد .

7-16- اندازه جعبه های تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیمها و کابلهای داخل آن وجود داشته باشد .

7-17- در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن یا مهره قفلی استفاده شود جعبه های مدور نباید به کار برده شود .

7-18- جعبه های اتصال و جعبه تقسیمهای فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل می شود و دقت کافی به عمل آید که روزه های سرلوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تامین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید .

7-19- در لوله کشی فلزی کلیه اتصالات اعم از لوله و جعبه ها و سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام شود که اتصال موثر الکتریکی تحقق پذیرد .

7-20- مجاری فلزی ، جعبه های تقسیم و کشش ، تابلوها ، کابلهای زره دار ، و لوازم لوله کشی مربوط ، باید به سیستم زمین اتصال داده شود .

7-21- در مواردی که لوله ها به کانال فلزی ، یا تابلو ، و یا هر نوع صفحه فلزی ، ختم می شود ، اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود .

7-22- کلیه مجاری و لوله هایی که به جعبه های تقسیم و یا کشش ، تابلوها ، کابینت ها ، و مانند آن ختم می شود . باید به طریق مقتضی ، علامتگذاری و مشخص شود .

7-23- کلیه لوازم الکتریکی ، باید به طور کاملا مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله های برقی مجاور خود نداشته باشد .  

 

ماده هشت – مشخصات فنی لوله کشی توکار

8-1- در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله های برقی باید هنگام قالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود . کندن شیار روی این گونه دیوارها ، یا سقف و کف بتنی ، پس از اتمام بتن ریزی ، مجاز نخواهد بود .

8-2- در دیوارهای آجری ، شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق ، باید پس از کاهگل کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود . عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولا ، بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیا ، سطح خارجی لوله نصب شده ، حداقل 5/1 سانتیمتر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد .

8-3- تمامی جعبه های تقسیم ، کشش و کلید و پریز باید به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملا هم سطح و تراز باشد . در مواردی که این گونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار گیرد ، باید به وسیله حلقه های قابل تنظیم لبه های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود .

8-4- لوله های توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خمهای اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاهترین فاصله استفاده شود .

8-5- لوله های توکار باید حداقل 15 میلیمتر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود .

8-6- در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده ، باید سه سانتیمتر باشد .

8-7-جعبه های تقسیم و کشش و امثال آن ، باید به گونه ای نصب شود که سیمها و کابلهای محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن اینکه حتی المقدور دور از انتظار قرار گیرد .

8-8- اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود . در مکانهای مرطوب یا درجایی که لوله در بتن یا زیر خاک و امثال آن دفن می شود ، اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله ها جلوگیری کند .

 

ماده نه – مشخصات فنی سیم کشی

9-1- سیمهای مدارهای مختلف اکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله های جداگانه عبور کند .

9-2- هادیهای مربوط به یک مدار باید کلا در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم کشی ( ترانکینگ ) کشیده شود .

9-3- سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود .

9-4- به کاربردن سیم اتصال زمین ( هادی حفاظتی ) به جای سیم نول مجاز نمی باشد ، سیم نول ( خنثی ) باید به طور جداگانه کشیده شود .

9-5- تمامی سیمهای درون لوله ها اعم از سیم خنثی ( سیم صفر ) و یا سیم محافظ ( مخصوص اتصال بدنه به زمین ) باید دارای پوشش باشد .

9-6- لوله های فلزی و پوششهای فلزی سیمهای عایقدار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد .

9-7- تمامی مدارها باید در داخل مجاری ساختمان ( کانالها ، رایزرها و غیره ) ، کانالهای ویزه سیم کشی ( مانند ترانکینگ و نظایر آن ) یا لوله ها یا نگهدارهای مخصوص به گونه ای نصب یا هدایت شود که بازدید ، خارج کردن و نصب مجدد آن در داخل مجاری ، لوله ها و دیگر محلهای ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو ، امکان پذیر باشد .

9-8- استفاده از مسیر ( شاف ) آسانسور به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است .

9-9- سیستم سیم کشی باید به گونه ای علامتگذاری شود که شناسایی هاددیها برای بازرسی ، آزمایش و تعمیرات بعدی به سهولت امکان پذیر باشد .

9-10- پوشش سیمها برای مصارف مختلف باید به رنگهای متفاوت باشد ، لیکن برای یک نوع مصرف همچون سیم کشی سیستم تلفن و مانند آن ، رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان باید یکسان انتخاب شود ، به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام پذیرد .

9-11- سیمها و کابلها نباید از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شود بلکه باید پس از نصب لوله ها و اتمام نازک کاری ، در موقع مناسب نسبت به قراردادن آن در داخل لوله ها اقدام شود .

9-12- تمامی سمهایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرد باید یک تکه و بدون زدگی باشد .

9-13-اتصال سیمها به یکدیگر باید در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و موکدا به وسیله ترمینال صورت پذیرد.

9-14-سرسیمهای افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم کاری یکپارچه شود .

9-15- پوشش سرسیمها ( به ویژه سیمهای افشان ) باید با استفاده از ابزار مخصوص ( سیم لخت کن ) برداشته شود و توجه گردد که به رشته ها یاهادیها آسیبی وارد نشود .

9-16- در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل باید 15 سانتیمتر از سیم برای ایجاد اتصالات و وصل وسایل و دستگاههای مربوطه در نظر گرفته شود مگر آنکه سیم بدون اتصال از آن نقطه یا سمت عبور داده شود .

9-17- اتصال سیمها به شینه های تابلو ، ماشینها و مصرف کننده های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است .

9-18- هر رشته سیم نول باید مستقلا به شینه نول تابلو متصل شود و اتصال دو یا چند سیم نول به هر بسته به تابلو مجاز نخواهد بود .

9-19-تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها ، برای اتصال به بدنه های هادی چراغها یا کنتاکت حفاظتی پریزها ( بر حسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد .

9-20-سیمهای لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمتهای فلزی و ساختمانها فاصله کافی داشته باشد .

9-21-سیستمهای سیم کشی روکار یا توکار که در محیطهای تر و مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد باید با استفاده از لوله های فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی ، یا پلاستیکی سخت انجام شود .

9-22- لوازم سیم کشی که در محیطهای تر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات متناسب با نوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها ، کلیدها ، پریزها ، چراغها و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود .

 

ماده ده – مشخصات فنی کلید و پریزها

10-1-کلیدهایی که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود باید در طرف قفل قرار گیرد .

10-2- محل نصب کلید و پریز و مانند آن ، در محل هایی که کاشیکاری می شود ، باید به گونه ای تعیین شود که هر کدام از لوازم مزبور در مرکز یک کاشی قرار گیرد .

10-3- روش بستن کلید و پریز به جعبه زیر آن باید به وسیله پیچ بوده و محل ورود آن رزوه شده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه باید به وسیله بوش برنجی انجام شود .

10-4- کلیه چراغ های سقفی و آویز بایستی در مرکز سقف ها به نسبت های مساوی از دیوار نصب شده و حالت تقارن از یکدیگر را حفظ کند . کلیه سیم ها و حلقه ها باید کاملا در داخل چراغ قرار گیرند .

10-5- چراغهای سقفی باید به سقف اصلی ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف کاذب چراغ ها باید به سقف اصلی آویزان شود ، قاب چراغ نیز بایستی در سقف کاذب محکم شود . اتصال چراغها به سقف اصلی به وسیله رول پلاک و پیچ خواهد بود .

 

 

 

 

 

ماده یازده – تعهدات کارفرما

11-1- پرداخت مبلغ انجام کار به پیمانکار مطابق نرخنامه پیوست

11-2- تهیه مصالح و لوله و سیم و کابل طبق برآوردی که توسط پیمانکار تهیه می شود .

لازم به ذکر است که پیمانکار در تخمین و سفارش مصالح برای کار خود می بایست دقت کافی بکار ببندد که از سفارش بیش از نیاز خودداری شود .

11-3-تهیه اتاق استراحت و برق جهت استراحت پیمانکار

 

ماده دوازده – موارد فسخ قرارداد

در صورتی که پیمانکار به هر غلت عمدا یا سهوا در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد و یا به حسب تشخیص کارفرما در ایفا تعهدات خود نباشد کارفرما می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید .

 

ماده سیزده

این قرارداد در سیزده ماده و یک تبصره در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل اعتبار می باشد .

 

                         کارفرما                                                                      پیمانکار

 

نرخنامه

1- لوله کشی برق با لوله پی وی سی از نمره 5/13 الی 16 با کنده کاری از قرار هر متر طول                

2- لوله کشی برق با لوله پی وی سی از نمره 29 الی 42 با کنده کاری از قرار هر متر طول          

3- سیم کشی  از نمره 6/0 الی 5/2 از قرار هر متر طول                                                     

4- سیم کشی از نمره 4 الی 6 از قرار هر متر طول                                                                   

 5- کابل کشی توکار  5/1*2 الی 5/2*4 از قرار هر متر طول                                                         

6- کابل کشی تلفن 2 زوجی الی 15 از قرار هر متر طول                                                           

 7- کابل کشی تلفن از 20 الی 40 زوجی از قرار هر متر طول                                                         

8- کابل کشی 16*4 الی 16+35*3 از قرار هر متر طول                                                             

9- کابل کشی 4*4 الی 10*4 از قرار هر متر طول                                                                     

10- نصب انواع کلید پریز با قوطی وکنده کاری هر عدد                                                              

 11- نصب چراغ فلورسنت  40*1 الی 20*20 هر عدد                                                             

12- نصب چراغ فلورسنت 40*2 الی 40*3  هر عدد                                                              

13- نصب چراغ سقفی و دیواری ( دکوراتیو ) با لامپ معمولی هر عدد                                           

 14- نصب شاسی دتکتور و آژیر                                                                                      

 15- نصب و راه اندازی دستگاه اعلام حریق بطور کامل                                                  

  16- نصب تابلو طبقات و موتورخانه هر دستگاه                                                                    

17- نصب تابلو اصلی ساختمان هر دستگاه                                                                   

  18- سیم کشی ارت 16*1 الی 35*1 هر متر طول                                                             

19- نصب فن روی شیشه با برشکاری شیشه هر عدد                                                         

20- نصب تجهیزات چاه ارت هر حلقه                                                                             

21- نصب کلید و پریز با قوطی مربوطه مربوطه کولر گازی هرعدد                                       

22- نصب آیفون هر گوشی                                 


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

(قرارداد مشاركت مدنی خصوصی )

 

به نام خدا

 (قرارداد مشاركت مدنی خصوصی )

قرارداد مشاركت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی كه عبارت است از  

((ماده 10 قانون مدنی :قرارداد های خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشند نافذ است . ))

طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ........................................كه در این قرارداد به اختصار مالك نامیده می شود
و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن ...............................كه در این قرارداد به اختصار عامل نامیده می شود و از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشد .

ماده 1-:موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت ...................

ماده 2- تابعیت این مشاركت مدنی ایرانی است

ماده 3- مركز اصلی این مشاركت مدنی در تهران است به نشانی : .......................................................................................................................

ماده 4- مدت این مشاركت از تاریخ ..................... ماه هزار و سیصد و ............................. شمسی به مدت .............. سال تمام خورشیدی می باشد .

ماده5- سرمایه این  مشاركت مدنی مبلغ .......... ریال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است .

ماده 6- مدیر داخلی این مشاركت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد كه اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره رایگان و مجانی می باشد .

ماده 7- مالك تمامی شش دانگ :.......................................................................................ملكی و تصرفی خود واقع در مركز اصلی این مشاركت مدنی را بدون دریافت هیچ گونه وجه یا مالی تحت عنوان : حق كسب ،‌پیشه یا تجارت و سر قفلی یا صنفی در اخبار استفاده این مشاركت مدنی به مدت فوق قرار داده است .

ماده 8-عامل صریحاً اقرار و اظهار نمود بر اینكه تمامی شش دانگ ملك مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالك تحویل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید ونیز عامل اقرار و اعتراف نموده و مینماید كه هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : سر قفلی ،‌صنفی ،‌حق كسب ،‌پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملك به مالك پرداخت نكرده است و ید او (ید عامل ) در مورد آن ملك ید امانی است .

ماده 9- عامل اقرار و اظهار كرده و می نماید كه تمامی سرمایه این مشاركت مدنی مذكور در ماده 5 این قرارداد را دریافت نموده است .

ماده 19- وظایف عامل عبارت است از :

1-    مدیریت مستمر و دایم در این مشاركت مدنی در مدت مرقوم

2-    افتتاح حساب جاری مشترك نزد یكی از بانك های كشور به نام طرفین

3-    تمركز عملیات ریالی و ارزی این مشاركت در حساب جاری مزبور

4-    تهیه و خرید و سخت و توزیع و فروش در مركز اصلی این مشاركت نسبت به امور موضوع این قرارداد

5-    تادیه هزینه ای ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ،‌كارمزد ،‌بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری

6-    تادیه مالیات ،‌عوارض ،‌بیمه ،‌هزینه های سوخت

7-  حفاظت از ابوابجمعی تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینكه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است .

8-  جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تفریط و همچنین عامل ضامن اموالی كه در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد ،‌خواهد بود .

9-  بستن حساب های این مشاركت در پایان هر سال شمسی از مدت ونیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء تراز نامه عملیات سالیانه در پایان هر سال شمسی و در صورت حساب های سود و زیان

10-موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و كالا های در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به تراز نامه عملیات سالانه مزبور .

11-تسلیم سهم سود سالانه این مشاركت مدنی به مالك در ازای دریافت رسید كتبی در پایان هر سال.

12-تحویل تمامی سهمیه مالك اعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالك در مقابل اخذ رسید كتبی .

13-تحویل دادن ملك مركز اصلی این مشاركت موضوع ماده 7 این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده 8 این قرارداد .

14-تصفیه حساب كامل این قرارداد در پایان مدت با مالك با دریافت گواهی كتبی مفاصا حساب از مالك .

15 انجام سایر امور پیش بینی  نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد .

 

ماده 11- دارندگان حق امضاء‌كلیه چك های صادره عهده  حساب جاری مشترك موضوع بند ( 2 ماده 10 این قرارداد ،‌طرفین این قرارداد می باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است .

ماده 12- كلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشاركت مدنی باد در دفاتر روزنامه و كل به طریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری كردن به امضا طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و كل از سوی هر یك از طرفین كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضا طرفین نرسیده باشد ،‌فاقد اعتبار است .

ماده 13- تراز نامه عملیات تنظیمی موضوع بند 9 ماده 10 این قرارداد و موضوع بند 10 همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی ،‌مالی ،‌و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 این قرارداد باشد .

ماده 14- عامل حق هیچ گونه عملا خدشه ،‌تراشیدگی ، الحاق و نظایر اینها را كه از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب های موجودی ها و تراز نامه عملیات تنظیمی ندارد .

ماده 15- عامل حق هیچ گونه واگذاری نسبت به ملك مركز اصلی این مشاركت را كه امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل : نمایندگی و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً یا كلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی و یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد .

ماده 16- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عملیات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بیست درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملكرد همان سال ذخیره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تشخیص مالك  پرداخت نماید .

ماده 17- مالك در همه حال و در طول مدت  و تا زمان تصفیه حساب های فی مابین حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا به توسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به صورت وكالت و حتی به هر یك  از فرزندان خویش دارد .

ماده 18- چنانچه مالك در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا ‌آنكه با درایتی كه در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را به طریقی كه عامل آن را اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نباید صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یك جانبه و بدون انتظار هیچگونه حكمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالك در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده 19- از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 این قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالك را به انضمام ملك مرقوم كه باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به مالك تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالك حق دارد .جهت تحویل گرفتن ملك و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودی های اعم از مواد اولیه و كالای در حال ساخت و یا ساخته شده از عامل اقدام یا به طرق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید .

ماده 20- زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور( قوه قهریه ) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه
 باید محاسبه گردد .

ماده 21- آنچه كه موجودی های كالا اعم از مواد اولیه و كالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مركز اصلی شركت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالامناصفه تقسیم گردد ، همچنین است كلیه دارایی های موضوع این قرارداد به استثناء عین و منافع ملك موضوع مواد 7و8 این قرارداد كه فقط متعلق به مالك است .

ماده 22- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی ، بیمه ، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است .

ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یك از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم /آقای :....................كه به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع نمود ورای داور مزبور قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا ء است .

ماده 24- طرفین می توانند  در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید كتبی این قرارداد قیام نمایند .

ماده 25- این قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یكسان و واحد است تنظیم  و امضاء شده و پس از امضا مبادله گردید و لازم الاجرا است .

 

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول (مالك )                                               محل امضاء طرف


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: (قرارداد مشاركت مدنی خصوصی ) ،

نمونه قرارداد گودبرداری

نمونه قرارداد گودبرداری

این قرارداد در تاریخ بین آقای به نشانی

و تلفن که از این قرارداد کارفرما نامیده می شود و از یکطرف وآقای

فرزند به شماره شناسنامه صادره از و تلفن که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 1 –موضوع قرارداد

عملیات خاکبرداری و حمل خاک های حاصله به خارج از کارگاه ساختمانی واقع در به شماره پروانه ساختمانی

ماده 2 –مدت پیمان

مدت پیمان از تاریخ تحویل پروژه به پیمانکار روز می باشد . در صورتی که کار به علت عواملی مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی و یا ممانعت سازمان هایی از قبیل شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد ، مدت تعطیل شده به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده 3  اسناد و مدارک قرارداد

3-1- قرارداد حاضر

3-2- نقشه و مشخصات فنی

3-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می شود .

ماده 4 –تعهدات پیمانکار

4-1- پیمانکار موظف است کلیه ماشین آلات مورد نیاز اجرای عملیات را تدارک نماید . این ماشین آلات شامل لودر ، بیل مکانیکی و کامیون می باشد .

4-2- پیمانکار موظف است به میزان اعلام شده از سوی کارفرما گودبرداری نماید . و در صورتی که بیشتر از میزان تعیین شده گودبرداری نماید هزینه های ضرر و زیان آن بر اساس روش های مطلوب به عهده پیمانکار است .

4-3- پیمانکار موظف است از ماشین آلاتی که کمترین سر و صدا و مزاحمت را برای همسایگان مجاور دارد استفاده نماید بخصوص از لودرهای جدید کم صدا در کارگاه استفاده شود .

4-4- پیمانکار موظف است از دیوارهای املاک مجاور فاصله بگیرد و میزان این فاصله را کارفرما تعیین می نماید

4-5- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید .

4-6-پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروهای انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید .

4-7- پیمانکار باید در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود یک نفر نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاع فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما باشد معرفی نماید .

4-8- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ریال به صورت یک فقره چک در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مزبور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.

4-9- پرداخت هر گونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر ایشان اعم از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می باشد .

4-10- جهت ایمنی ابنیه و معابر اطراف محل گود برداری پیمانکار می بایست عملیات گود برداری و خاکبرداری با ماشین را با رعایت فاصله مناسب از ابنیه اطراف که از سوی دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می گردد انجام و در صورت نیاز جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نسبت به اجرای مهارهای لازم اقدام و پس از اتمام عملیات گود برداری با ماشین نسبت به گود برداری و خاکبرداری دستی و حمل خاک های مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید .

4-11- پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارد استفاده نماید . در صورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید .

4-12- پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی را در کارگاه رعایت نماید .

4-13- پیمانکار بایستی هنگام عملیات خاکی یک نفر مباشر حرفه ای در کارگاه بکار بگمارد.

4-14- پیمانکار نمی تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

4-15- چون عملیات خاکی در هنگام شب انجام می شود پیمانکار می بایستی محوطه انجام عملیات را با روشنی کامل تجهیز نماید تهیه وسایل روشنی به عهده کارفرماست .

4-16-پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود..

4-17- در صورتی که هنگام عملیات خاکی به موضوعات غیر قابل پیش بینی و یا آثار تاریخی برخورد نماید می بایستی بلافاصله به کارفرما و نیروهای انتظامی اطلاع دهد .

4-18- پیمانکار مسئول حفظ و حراست از محیط کار و جان کارگران و ابزار و تجهیزات خود می باشد.

4-19- در صورت بروز هرگونه حادثه ای که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تامین خسارات ناشی از آن است و هیچگونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست .

4-20- در صورت مواجه شدن پیمانکار با موضوعات جدید ، خطرناک یا غیر قابل پیش بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در میان گذاشته و پس از تایید کارفرما ، کار را دنبال نماید .

4-21- مسئولیت بروز هرگونه اتفاق مالی و جانی به ساختمان های اطراف به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن صرفا توسط پیمانکار تامین خواهد شد.پیمانکار در این مورد می تواند از بیمه حوادث کارگاه استفاده نماید .

4-22- در صورتی که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید ، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود.

4-23- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .

4-24-پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب ، بیمه کارگران ، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار می باشد

4-25- پیمانکار بایستی افرادی را در کارگاه بکار بگمارد که مورد تایید کارفرما باشد .

4-26- پیمانکار اقرار می نماید که وضعیت املاک مجاور و خاک پروژه را کاملا رویت نموده و از کم و کیف اجرای آن با اطلاع است .

4-27-در صورتی که هنگام گود برداری به سنگ های بزرگتر از قطر 5/2 متر برخورد نماید تخریب و حمل آن با توافق طرفین انجام خواهد گرفت .

4-28- در صورتی که هنگام گودبرداری دیگر لودر کارساز نباشد ( به لحاظ سختی و سفتی زمین ) و نیاز بلدوزر باشد اضافه بهای کار با بلدوزر با توافق طریق پرداخت خواهد شد.

4-29 – پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و .... به عوامل اجرایی و موارد فوق العاده به نیروهای انتظامی و شهرداری به عهده پیمانکار است.

4-30- پیمانکار می بایستی قبل از گود برداری پروانه ساختمان را به شهرداری ارائه داده مجوز حمل خاک را از شهرداری دریافت نماید .

4-31- در صورتی که نحوه محاسبه احجام ماشینی باشد کلیه بیجک های کامیون ها بایستی به تایید نماینده کارفرما برسد همچنین قبل از انعقاد قرارداد میزان محاسبه حجم کامیون های ده چرخ و یا شش چرخ به توافق طرفین رسیده باشد .

4-32- در صورتی که نحوه محاسبه احجام زمینی باشد بایستی زمین قبل از گود برداری و بعد از گودبرداری نقشه برداری شده و بر اساس نقشه های تهیه شده احجام خاکبرداری محاسبه گردد.

4-33- نقشه برداری بایستی مورد قبول دو طرف باشد .

4-34- پیمانکار بایستی آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایران در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک را رعایت نماید.

ماده 5  تعهدات کارفرما

5-1-کارفرما موظف است بر اساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد .

5-2- کارفرما بایستی وسایل روشنایی کارگاه را از قبیل سیم رابط ، پروژکتور و کابل را در اختیار پیمانکار بگذارد.

5-3- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید .

5-4- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید .

5-5- کارفرما موظف است ساختمان موضوع قرارداد و ساختمان های مجاور و افرادی که قرار است در کارگاه کار خاکبرداری را انجام دهند را در مدت پیمان بیمه حوادث نماید.

5-6- کارفرما موظف است برق مورد نیاز ، آب شرب و غیر شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد .

5-7- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

ماده 6 –مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ موضوع این قرارداد ریال است پیش بینی می گردد که تا 25% قابل افزایش و کاهش خواهد بود.

مبلغ نهایی قرارداد پس از اتمام کار و تایید صورت وضعیت نهایی کار توسط دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می شود.

تبصره ( 1 ) به این قرارداد هیچگونه تعدیل ، اضافه بها و پاداش تعلق نمی گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره ( 2 ) از هر پرداخت مبلغ 5% بیمه و 5 % مالیات و 10 % حسن انجام کار کسر خواهد شد.

تبصره ( 3 ) نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه هر صورت وضعیت و تایید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 7  فسخ قرارداد

7-1- در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم مدت برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-3- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-4-در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

ماده 8-دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ 10 % حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده 9- حکمیت

طرفین آقای را به عنوان داور مرض الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند . نظر داوری مرضی الطرفین لازم الاجرا است.

این قرارداد در 9 ماده و 3 تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هریک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است.

کارفرما پیمانکار


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه قرارداد گودبرداری ،

قرارداد ساخت سوله

قرارداد ساخت سوله

این قرارداد در تاریخ                   فیمابین شرکت              به نمایندگی                    به نشانی                              تلفن                 که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و آقای                  فرزند                 به شماره شناسنامه صادره از و به نشانی تلفن که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود . مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .     

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ریال با احتساب وزن تقریبی کیلوگرم اسکلت معادل ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت    

40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .

20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .

10 درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .

تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا روز و برای تولید اسکلت جمعا روز کاری تعیین می گردد.

ماده شش- تعهدات فروشنده

6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .

6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها  st-37 فولاد مبارکه باشد  

6-3-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه 8.8 باشد .

6-4- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .

6-5- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد

6-6- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .

6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 3.25 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد.

6-8- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .

6-9- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و پاک شود .

6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد .

6-11- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی

6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)

6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )

6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات

6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و .... فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، .... ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .

6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

 ماده هفت – موارد فسخ قرارداد  

7-1-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده

7-2- تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

 ماده هشت – نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .

5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می باشد .

 تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش میباشد .

 ماده نه – حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد ، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .

 ماده ده

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .


نوشته شده در : جمعه 18 فروردین 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: قرارداد ساخت سوله ،

ترساندن اشخاص بدون قصد وشوخی منجر به فوت شوند

ترساندن اشخاص بدون قصد وشوخی منجر به فوت شوند:
 قانونگذار در ماده 499 از قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.

همچنین آنکه قانونگذار در ماده 501 از همان قانون این چنین بیان داشته است:

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به پرداخت قصاص یا یا دیه محکوم می شود.نوشته شده در : یکشنبه 1 اسفند 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

شش دانگ زمین به چه معناست؟

شش دانگ زمین به چه معناست؟

چرا می گویند شش دانگ؟

 شش دانگ به معنای مالکیت شش دانگ هست در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می شود شش جهت.
 منظور از بالا و پایین فضای روبرو آن است تا هرکجا بالا برود وزیرزمین تا هرکجا پایین برود.

ماده 38 قانون مدنی:
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد ؛مگر آنچه را که قانون استثناء کرده است .
نوشته شده در : یکشنبه 1 اسفند 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

سهم الارث وراث از متوفی چگونه تعیین می شود؟

سهم الارث وراث از متوفی چگونه تعیین می شود؟نوشته شده در : یکشنبه 1 اسفند 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

نظریه شماره ۱/۹۴/۷ ـ ۸/۱/۱۳۹۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره ۱/۹۴/۷ ـ ۸/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض مطروحه،با توجه به مواد ۱۱۵۸، ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲  قانون مدنی، نظر به اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است،دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل به عهده دارد.


نوشته شده در : یکشنبه 1 اسفند 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .