تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - نموداز نکاتی در مورد نفی بلد

امروز:

نکات در مورد نفی بلد

مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

 

در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.