تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - ابلاغ اوراق قضایی به همسایه مخاطب

امروز:

ابلاغ اوراق قضایی به همسایه مخاطب به موجب قانون در صورتی که مخاطب سابقه ابلاغ در محل داشته باشد صحیح است.
اگر ادرس مخاطب در پرونده ادرس همسایه بوده و قبلا به ان ادرس ابلاغی صورت گرفته باشد تغییر ان باید توسط مخاطب به دادگاه اعلام وگرنه ابلاغ به همان ادرس سابق هرچند ادرس همسایه باشد صحیح است.