تبلیغات

اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق - سوء استفاده از سفید امضاء

امروز:

ماده 673  ـ هركس از سفید مُهر یا سفید امضائی كه به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو رده سوء استفاده نماید به یك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.