تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - ساختار دادسرا در قانون ایین دادرسی کیفری جدید

امروز:

ماده 23- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.