دانلود فایل صوتی حقوق - نمودار دیه جنایت بر میت

امروز:

دیه جنایت بر میت

دیه جنایت بر میت، یكدهم دیه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن میت كه یكدهم دیه و جدا كردن یك دست، یكبیستم دیه و هر دو دست، یكدهم دیه و یك انگشت، یكصدم دیه كامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود.

دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلكه متعلق به خود میت است كه درصورت مدیون بودن وی و عدم كفایت تركه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یكدهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی كه با وصیت او باشد، دیه ندارد.

دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.

دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتكب پرداخت می‌شود.

هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتك نماید، علاوهبر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌ و یك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می‌شود.

نویسنده: علیرضا باقری دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی

WWW.VOICELAW.IR

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic