تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - گستردگی نظارت دادستان شهرستان مرکز استان در ماده 27 ق.ا.د.ک

امروز:

ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان-ها، مقامات قضائی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.