تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

ماده 10 ق. حمایت خانواده

تأخیر جلسه دادرسی در دادگاه خانواده….

الف) برای دو بار ممكن است حتی اگر طرفین با یكدیگر در تأخیر جلسه دادرسی توافق ننمایند

ب) برای دو بار ممكن است مشروط بر اینكه طرفین با یكدیگر در تأخیر جلسه دادرسی توافق نمایند

ج) برای یك بار ممكن است حتی اگر طرفین با یكدیگر در تأخیر جلسه دادرسی توافق ننمایند

د) برای یك بار ممكن است مشروط بر اینكه طرفین با یكدیگر در تأخیر جلسه دادرسی توافق نمایند

گزینه الف صحیح است.
مطابق ماده 10 ق. حمایت خانواده: «دادگاه می تواند برای فراهم كردن فرصت و صلح سازش جلسه دادرسی به را درخواست زوجین یا آنان از یكی حداكثر بک بار   تأخیر اندازد ».


نوشته شده در : پنجشنبه 15 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی تدریس ایین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس

» نوع مطلب : حقوق ایین دادرسی مدنی 2 ،

فایل صوتی تدریس ایین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس

1
2
3


نوشته شده در : سه شنبه 13 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تدریس ایین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس ،

فایل صو.تی مدنی 6 استاد کاتوزیان

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق مدنی ،

فایل صو.تی مدنی 6 استاد کاتوزیان


1

2


3


نوشته شده در : سه شنبه 13 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صو.تی مدنی 6 استاد کاتوزیان ، دانلود رایگان فایل صوتی حقوق کانال فایل و جزوات حقوقی کانال فایل صوتی حقوق دانلود فایل صوتی حقوق ثبت فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی دانلود فایل صوتی حقوق مدنی کانال فایل حقوقی فایل صوتی حقوق خانواده ،

فایل صوتی حقوق تجارت 2 اسکینی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،

فایل صوتی حقوق تجارت 2 اسکینی

1

2

3


نوشته شده در : سه شنبه 13 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق تجارت 2 اسکینی ،

فایل اصول فقه ابوالحسن محمدی

» نوع مطلب : فایل صوتی اصول فقه ،

فایل اصول فقه ابوالحسن محمدی


1


2

3


نوشته شده در : سه شنبه 13 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل اصول فقه ابوالحسن محمدی ، دانلود رایگان فایل صوتی حقوق کانال فایل و جزوات حقوقی کانال فایل صوتی حقوق دانلود فایل صوتی حقوق ثبت فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی دانلود فایل صوتی حقوق مدنی کانال فایل حقوقی فایل صوتی حقوق خانواده ،

فایل تدریس حقوق تجارت 1 دکتر اسکینی

2

3
4نوشته شده در : سه شنبه 13 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: دانلود رایگان فایل صوتی حقوق کانال فایل و جزوات حقوقی کانال فایل صوتی حقوق دانلود فایل صوتی حقوق ثبت فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی دانلود فایل صوتی حقوق مدنی کانال فایل حقوقی فایل صوتی حقوق خانواده ،

نمونه فایل صوتی مدنی 3 استاد کاتوزیان

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق مدنی ،

نمونه فایل صوتی مدنی 3 استاد کاتوزیان

1


2

3


نوشته شده در : سه شنبه 13 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی مدنی 3 استاد کاتوزیان ، فایل صوتی مدنی 3 استاد کاتوزیان ،

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟


ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار داده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن.

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ . جهیزیه

۶ . مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ . تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره: به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.


نوشته شده در : دوشنبه 12 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟ ،

فایل صوتی تدریس حقوق مدنی استاد شهبازی

مدنی  دکتر شهبازی


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

مدنی استاد محسن گودرزی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق مدنی ،

مدنی استاد محسن گودرزی


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

تدریس حقوق مدنی دکتر برادران

مدنی استاد برداران


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی تدریس اصول فقه استاد شبخیز

» نوع مطلب : فایل صوتی اصول فقه ،

فایل صوتی اصول فقه تدریس استاد شبخیز


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تدریس استاد شبخیز ،

فایل صوتی حقوق جزا استاد سماواتی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق جزا ،

جزا دکتر سماواتی


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: جزا دکتر سماواتی ، فایل صوتی حقوق جزا استاد سماواتی ،

فایل صوتی تدریس حقوق جزای عمومی و اتصاصی دکتر سماواتی

جزا استاد سماواتی


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تدریس حقوق جزای عمومی و اتصاصی دکتر سماواتی ، حقوق جزای عمومی و اتصاصی دکتر سماواتی ، تدریس حقوق جزای عمومی و اتصاصی دکتر سماواتی ،

فایل تدریس حقوق تجارت استاد رشیدی نسب

تجارت استاد رشیدی نسب


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی تدریس حقوق تجارت استاد رحیمی خجسته

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

تجارت رحیمی خجسته


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تدریس حقوق تجارت استاد رحیمی خجسته ،

فایل صوتی تدریس حقوق تجارتاستاد درودیان

تجارت درودیان


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تجارت درودیان ، درودیان ، تدریس استاد درودیان ،

ایین دادرسی کیفری میرزایی

ایین دادرسی کیفری میرزایی


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: ایین دادرسی کیفری میرزایی ، کیفری میرزایی ، استاد میرزایی ، فایل صوتی ایین دادرسی کیفری ،

ایین دادرسی مدنی استاد کمالوند

» نوع مطلب : فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ،

ایین دادرسی مدنی استاد کمالوند


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: ایین دادرسی مدنی استاد کمالوند ،

فایل صوتی ایین دادرسی کیفری استاد ساولانی

ادک دکتر ساولانی


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .