اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

تدریس حقوق مدنی 1

تدریس حقوق مدنی 12نوشته شده در : دوشنبه 13 فروردین 1397  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس حقوق تجارت 1

تدریس حقوق تجارت 12


نوشته شده در : دوشنبه 13 فروردین 1397  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

تدریس ایین دادرسی مدنی

تدریس ایین دادرسی مدنی
2


نوشته شده در : دوشنبه 13 فروردین 1397  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: تدریس ایین دادرسی مدنی ،

نمونه فایل صوتی متون حقوقی 1

نمونه فایل صوتی متون حقوقی 1


2


نوشته شده در : شنبه 4 فروردین 1397  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی متون حقوقی 1 ،

نمونه فایل صوتی حقوق مدنی 3

نمونه فایل صوتی حقوق مدنی 3

 2


نوشته شده در : شنبه 4 فروردین 1397  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی 1

نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی   1

2


نوشته شده در : شنبه 4 فروردین 1397  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی 1 ،

نمونه فایل صوتی تدریس حقوق ثبت

نمونه فایل صوتی تدریس حقوق ثبت


2


نوشته شده در : شنبه 4 فروردین 1397  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی تدریس حقوق ثبت ،

نمونه تدریس حقوق ثبت

نمونه تدریس حقوق ثبت

1

2

3

4


نوشته شده در : سه شنبه 8 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه تدریس حقوق ثبت ،

نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها

نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاهانوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

jaza omomi 3

jaza omomi 3


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

jaza omomi 2

jaza omomi 2


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

jaza omomi 1

jaza omomi 1


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

jaza ekhtesasi 1

jaza ekhtesasi 1


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

حقوق اداری

حقوق اداری


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی تجارت 3

نمونه 2  فایل صوتی تجارت 3


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی تجارت 3

نمونه فایل صوتی تجارت 3


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق

نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق

2


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق ،

نمونه فایل صوتی حقوق اداری

نمونه فایل صوتی حقوق اداری


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها

نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .