دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

jaza omomi 3

jaza omomi 3


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

jaza omomi 2

jaza omomi 2


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

jaza omomi 1

jaza omomi 1


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

jaza ekhtesasi 1

jaza ekhtesasi 1


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

حقوق اداری

حقوق اداری


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی تجارت 3

نمونه 2  فایل صوتی تجارت 3


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی تجارت 3

نمونه فایل صوتی تجارت 3


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق

نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق

2


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق ،

نمونه فایل صوتی حقوق اداری

نمونه فایل صوتی حقوق اداری


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها

نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی مدنی 5

نمونه فایل صوتی مدنی 5

نمونه فایل صوتی مدنی 5 - 2


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه تدریس مدنی 4 شماره 2

نمونه فایل صوتی مدنی 4نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی مدنی 4

نمونه فایل صوتی مدنی  4نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی مدنی 4 ،

نمونه فایل صوتی حقوق کار

نمونه فایل صوتی حقوق کارنوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی حقوق ثبت

نمونه فایل صوتی حقوق ثبت


نوشته شده در : پنجشنبه 3 اسفند 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی حقوق ثبت ،

فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای

فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت

فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا

فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – اختیارات و تکالیف وکیل در داوری

فایل صوتی حقوق – اختیارات و تکالیف وکیل در داوری


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .