دانلود فایل صوتی حقوق

امروز:

فایل صوتی حقوق – اصل تجریدی بودن تعهد براتی از تعهد اصلی و تفاوت آن با اصل استقلال امضاها – سخنران دکتر اسکینی

فایل صوتی حقوق – اصل تجریدی بودن تعهد براتی از تعهد اصلی و تفاوت آن با اصل استقلال امضاها – سخنران دکتر اسکینی


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – بازداشت موقت

فایل صوتی حقوق – بازداشت موقت


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق – بازداشت موقت ،

بررسی ایین دادرسی کیفری جدید جدید 1

بررسی ایین دادرسی کیفری جدید جدید 1

بررسی ایین دادرسی کیفری جدید جدید2


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزی سال ۲۰۰۸

بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزی سال

۲۰۰۸


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – بزه دیده شناسی کودک آزاری در سکونتگاههای فقیر نشین

فایل صوتی حقوق – بزه دیده شناسی کودک آزاری در سکونتگاههای فقیر نشین


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – تحلیل رای وحدت رویه در خصوص جبران کاهش ارزش ثمن

فایل صوتی حقوق – تحلیل رای وحدت رویه در خصوص جبران کاهش ارزش ثمن


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها

فایل صوتی حقوق – جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – دعاوی مرتبط با اسناد تجاری

فایل صوتی حقوق – دعاوی مرتبط با اسناد تجاری


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق – دعاوی مرتبط با اسناد تجاری ،

فایل صوتی حقوق – دیوان کیفری بین المللی و رویای حاکمیت قانون در جامعه جهانی

فایل صوتی حقوق – دیوان کیفری بین المللی و رویای حاکمیت قانون در جامعه جهانی


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

فایل های صوتی حقوق – صلاحیت های قانونی کمیسیون ماده صد شهرداری

فایل های صوتی حقوق – صلاحیت های قانونی کمیسیون ماده صد شهرداری


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: فایل های صوتی حقوق – صلاحیت های قانونی کمیسیون ماده صد شهرداری ،

فایل صوتی حقوق – نشست حقوقی با عنوان تکنیک های موفقیت وکیل دادگستری در محاکم

فایل صوتی حقوق – نشست حقوقی با عنوان تکنیک های موفقیت وکیل دادگستری در محاکم


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق – نشست حقوقی با عنوان تکنیک های موفقیت وکیل دادگستری در محاکم ،

فایل صوتی حقوق – نقش دادرس در رسیدگی های قضایی

فایل صوتی حقوق – نقش دادرس در رسیدگی های قضایی


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق – نقش دادرس در رسیدگی های قضایی ،

فایل صوتی حقوق – نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی با نیم نگاهی به مباحث میانجیگری از قانون آئین دادرسی کیفری

فایل صوتی حقوق – نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی با نیم نگاهی به مباحث میانجیگری از قانون آئین دادرسی کیفری


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 1

نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 1 

نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 2

نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 3


نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی سری هفتم تدریس مدنی5

نمونه فایل صوتی سری هفتم تدریس مدنی5
نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

سری ششم تدریس جزای عمومی

سری ششم تدریس جزای عمومی2


نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی تجارت 4 سری نهم

نمونه فایل صوتی تجارت 4 سری نهم


نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

برچسب ها: نمونه فایل صوتی تجارت 4 سری نهم ،

نمونه فایل صوتی تدریس حقوق تجارت بین الملل

نمونه فایل صوتی تدریس حقوق تجارت بین الملل


نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی تدریس حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد

نمونه فایل صوتی تدریس حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد


نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی 2 سری هشتمچ

نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی 2 سری هشتمچ


نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : مرتضی کاظمی.    نظرات() .