تبلیغات

دانلود فایل صوتی حقوق - مطالب هفته چهارم بهمن 1396

امروز:

فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای

فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت

فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا

فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – اختیارات و تکالیف وکیل در داوری

فایل صوتی حقوق – اختیارات و تکالیف وکیل در داوری


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – اصل تجریدی بودن تعهد براتی از تعهد اصلی و تفاوت آن با اصل استقلال امضاها – سخنران دکتر اسکینی

فایل صوتی حقوق – اصل تجریدی بودن تعهد براتی از تعهد اصلی و تفاوت آن با اصل استقلال امضاها – سخنران دکتر اسکینی


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – بازداشت موقت

فایل صوتی حقوق – بازداشت موقت


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق – بازداشت موقت ،

بررسی ایین دادرسی کیفری جدید جدید 1

بررسی ایین دادرسی کیفری جدید جدید 1

بررسی ایین دادرسی کیفری جدید جدید2


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزی سال ۲۰۰۸

بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزی سال

۲۰۰۸


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – بزه دیده شناسی کودک آزاری در سکونتگاههای فقیر نشین

فایل صوتی حقوق – بزه دیده شناسی کودک آزاری در سکونتگاههای فقیر نشین


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – تحلیل رای وحدت رویه در خصوص جبران کاهش ارزش ثمن

فایل صوتی حقوق – تحلیل رای وحدت رویه در خصوص جبران کاهش ارزش ثمن


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها

فایل صوتی حقوق – جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل صوتی حقوق – دعاوی مرتبط با اسناد تجاری

فایل صوتی حقوق – دعاوی مرتبط با اسناد تجاری


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق – دعاوی مرتبط با اسناد تجاری ،

فایل صوتی حقوق – دیوان کیفری بین المللی و رویای حاکمیت قانون در جامعه جهانی

فایل صوتی حقوق – دیوان کیفری بین المللی و رویای حاکمیت قانون در جامعه جهانی


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

فایل های صوتی حقوق – صلاحیت های قانونی کمیسیون ماده صد شهرداری

فایل های صوتی حقوق – صلاحیت های قانونی کمیسیون ماده صد شهرداری


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل های صوتی حقوق – صلاحیت های قانونی کمیسیون ماده صد شهرداری ،

فایل صوتی حقوق – نشست حقوقی با عنوان تکنیک های موفقیت وکیل دادگستری در محاکم

فایل صوتی حقوق – نشست حقوقی با عنوان تکنیک های موفقیت وکیل دادگستری در محاکم


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق – نشست حقوقی با عنوان تکنیک های موفقیت وکیل دادگستری در محاکم ،

فایل صوتی حقوق – نقش دادرس در رسیدگی های قضایی

فایل صوتی حقوق – نقش دادرس در رسیدگی های قضایی


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی حقوق – نقش دادرس در رسیدگی های قضایی ،

فایل صوتی حقوق – نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی با نیم نگاهی به مباحث میانجیگری از قانون آئین دادرسی کیفری

فایل صوتی حقوق – نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی با نیم نگاهی به مباحث میانجیگری از قانون آئین دادرسی کیفری


نوشته شده در : دوشنبه 30 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 1

نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 1 

نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 2

نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 3


نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

نمونه فایل صوتی سری هفتم تدریس مدنی5

نمونه فایل صوتی سری هفتم تدریس مدنی5
نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

سری ششم تدریس جزای عمومی

سری ششم تدریس جزای عمومی2


نوشته شده در : چهارشنبه 25 بهمن 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .