دانلود فایل صوتی حقوق - مطالب نمودار های حقوق تجارت

امروز:

تدریس تجارت 4

» نوع مطلب : نمودار های حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارن 4 ،

تدریس تجارت4

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقرینوشته شده در : سه شنبه 27 مهر 1395  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

بانک تدریس رشته حقوق

» نوع مطلب : حقوق ایین دادرسی مدنی 3 ،حقوق ایین دادرسی مدنی 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی مدنی 1 ،فایل صوتی مدنی 2 ،فایل صوتی مدنی 3 ،فایل صوتی مدنی 4 ،فایل صوتی مدنی 5 ،فایل صوتی تدریس حقوق بین الملل ،فایل صوتی ادله اثبات دعوا ،فایل صوتی حقوق ثبت ،فایل صوتی حقوق مدنی 4 ،جزوات رشته حقوق ،نمودار های حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارن 4 ،فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی متون حقوقی ،ادرس ما ،نمودار های درس اصول فقه ،نمودار جزای 92 ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی متون حقوقی ،فایل صوتی اصول فقه ،فایل صوتی متون فقه ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری ،فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ،فایل صوتی حقوق جزا ،فایل صوتی حقوق مدنی ،

سلام قبل از سفارش می توانید در مورد نام اساتید

 

و تعداد ساعات وکیفیت صدا

 

 اطلاعات حاصل بفرمایید


نوشته شده در : دوشنبه 26 مرداد 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: بانک تدریس رشته حقوق ،

طریقه ارسال فایل های صوتی رشته حقوق به ایمیل ادرس شما

» نوع مطلب : حقوق جزای اختصاصی 3 ،حقوق جزای اختصاصی 2 ،حقوق جزای اختصاصی 1 ،حقوق جزای عمومی 3 ،حقوق جزای عمومی 2 ،حقوق جزای عمومی 1 ،حقوق ایین دادرسی مدنی 3 ،حقوق ایین دادرسی مدنی 2 ،حقوق ایین دادرسی مدنی 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت 4 ،فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی مدنی 1 ،فایل صوتی مدنی 2 ،فایل صوتی مدنی 3 ،فایل صوتی مدنی 4 ،فایل صوتی مدنی 5 ،فایل صوتی تدریس حقوق بین الملل ،فایل صوتی ادله اثبات دعوا ،فایل صوتی حقوق ثبت ،فایل صوتی حقوق مدنی 4 ،جزوات رشته حقوق ،نمودار های حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارن 4 ،فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی متون حقوقی ،ادرس ما ،نمودار های درس اصول فقه ،نمودار جزای 92 ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی متون حقوقی ،فایل صوتی اصول فقه ،فایل صوتی متون فقه ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری ،فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ،فایل صوتی حقوق جزا ،فایل صوتی حقوق مدنی ،

طریقه ارسال فایل های صوتی به ایمیل ادرس شما

1- عنوان مجموعه مورد تقاضا - نام و شهر محل سکونت

2- ایمل ادرس خود را به شماره 09396941377 پیامک کنید


نوشته شده در : پنجشنبه 15 مرداد 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برای دریافت اخرین جزوات اسم و فامیل و تلفن همراه و شهر خود را در قسمت نظرات قرار دهید

» نوع مطلب : نمودار های حقوق تجارت ،نمودار های درس اصول فقه ،نمودار جزای 92 ،

 برای دریافت اخرین جزوات اسم و فامیل و تلفن همراه و شهر خود را در قسمت نظرات قرار دهید


نوشته شده در : چهارشنبه 7 آبان 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: برای دریافت اخرین جزوات اسم و فامیل و تلفن همراه و شهر خود را در قسمت نظرات قرار دهید ،

قانون خوانی معاملات به اعتبار تاجر بودن

» نوع مطلب : نمودار های حقوق تجارت ،

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی ازآنها تجارتی محسوب می‌شود

كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها

كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید

كلیه معاملات شركتهای تجارتی

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود

كلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست

كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید

WWW.VOICELAW.IR


نوشته شده در : جمعه 31 مرداد 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

قانون خوانی - معاملات تجاری

» نوع مطلب : نمودار های حقوق تجارت ،

 

معاملات تجارتی

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد

تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد

هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد

تصدی به عملیات حراجی

تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

هر قسم عملیات صرافی و بانكی

معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر

عملیات بیمه بحری و غیر بحری

كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها

WWW.VOICELAW.IRنوشته شده در : جمعه 31 مرداد 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: قانون خوانی - معاملات تجاری ، تصدی به عملیات حراجی ،

قانون خوانی - تاسیس وثبت شركتهای سهامی خاص

» نوع مطلب : نمودار های حقوق تجارت ،

برای تاسیس وثبت شركتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیربه مرجع ثبت شركتهاكافی خواهدبود.
1 - اساسنامه شركت كه بایدبه امضاءكلیه سهامداران رسیده باشد.
2 - اظهارنامه مشعربرتعهدكلیه سهام وگواهینامه بانكی حاكی ازتادیه قسمت نقدی آن كه نبایدكمترازسی وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بایدبه امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتی كه سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت بایددرصورت جلسه ای قیدوبه امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.
5 - ذكرنام روزنامه كثیرالانتشاركه هرگونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - سایرقیودوشرایطی كه دراین قانون برای تشكیل وثبت شركتهای سهامی عام مقرراست درمورد شركتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود.

منبع : وبسایت صوت حقوق


نوشته شده در : جمعه 31 مرداد 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

قانون حوانی وظایف بازرسان

» نوع مطلب : نمودار های حقوق تجارت ،

بازرسان
ماده 144 - مجمع عمومی عادی درهرسال یك یاچند بازرس انتخاب می كند تابرطبق قانون به وظایف خودعمل كنند.انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی درهرموقع می تواند بازرس یا بازرسان راعزل كندبه شرط آنكه جانشین آنهارانیزانتخاب نماید.
تبصره - درحوزه هائی كه وزارت اقتصاداعلام می كندوظایف بازرسی شركتهارادر شركتهای سهامی عام اشخاصی می توانندایفاكنندكه نام آنهادر فهرست رسمی بازرسان شركتهادرج شده باشد.شرایط تنظیم فهرست واحراز صلاحیت بازرسی در شركتهای سهامی عام ودرج نام اشخاص صلاحیتداردرفهرست مذكورومقررات وتشكیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه ای می باشدكه به پیشنهادوزارت اقتصادوتصویب كمیسیونهای اقتصادمجلسین قابل اجرا خواهدبود.
ماده 145 - انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركتهای سهامی عام در مجمع عمومی موسس وانتخاب اولین بازرس یا بازرسان شركتهای سهامی خاص طبق ماده 20این قانون بعمل خواهدآمد.
ماده 146 - مجمع عمومی عادی بایدیك یاچند بازرس علی البدل نیز انتخاب كندتادرصورت معذوریت یافوت یااستعفاءیاسلب شرایط یاعدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده 147 - اشخاص زیرنمی توانندبه سمت بازرسی شركت سهامی انتخاب شوند -
1 - اشخاص مذكوردر ماده 111این قانون.
2 - مدیران ومدیرعامل شركت.
3 - اقرباءسببی ونسبی مدیران ومدیرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم.
4 - هركس كه خودیاهمسرش زاشخاص مذكوردربند2موظفاحقوق دریافت می دارد.
ماده 148 - بازرس یا بازرسان علاوه بروظایفی كه درسایر مواد این قانون برای آنان مقررشده است مكلفنددرباره صحت ودرستی صورت دارائی وصورت حساب دوره عملكردوحساب سود و زیان ترازنامه ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می كنندوهمچنین درباره صحت مطالب واطلاعاتی كه مدیران در اختیارمجامع عمومی گذاشته انداظهارنظركنند. بازرسان بایداطمینان حاصل نمایندكه حقوق صاحبان سهام درحدودی كه قانون و اساسنامه شركت تعیین كرده است بطوریكسان رعایت شده باشدودرصورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومی را ازآن آگاه سازند.
ماده 150 - بازرس یا بازرسان موظفندباتوجه به ماده 148این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند.گزارش بازرسان بایدلااقل ده روزقبل ازتشكیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد.
تبصره - درصورتی كه شركت بازرسان متعددداشته هریك می توانندبه تنهائی وظایف خودراانجام دهدلیكن كلیه بازرسان بایدگزارش واحدی تهیه كنند.درصورت وجوداختلاف نظربین بازرسان موارداختلاف باذكردلیل در گزارش قیدخواهدشد.
ماده 151 - بازرس یا بازرسان بایدهرگونه تخلف یاتقصیری درامور شركت ازناحیه مدیران ومدیرعامل مشاهده كنندبه اولین مجمع عمومی اطلاع دهندودرصورتی كه ضمن انجام ماموریت خودازوقوع جرمی مطلع شوندبایدبه مرجع قضائی صلاحیتداراعلام نموده ونیزجریان رابه اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده 152 - درصورتی كه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یابر اساس گزارش اشخاصی كه برخلاف ماده 147این قانون بعنوان بازرس تعیین شده اندصورت دارائی وترازنامه وحساب سود و زیان شركت راموردتصویب قراردهداین تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده 153 - درصورتی كه مجمع بازرس معین نكرده باشدیایك یاچندنفراز بازرسان بعللی نتواندگزارش بدهندیاازدادن گزارش امتناع كنندرئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع بازرس یا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شركت انتخاب خواهدكردتاوظایف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان دراین مورد غیرقابل شكایت است.
ماده 154 - بازرس یا بازرسان درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه درانجام وظایف خودمرتكب می شوندطبق قواعدعمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده 155 - تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده 156 - بازرس نمی توانددرمعاملاتی كه با شركت یابه حساب شركت انجام می گیردبطورمستقیم یاغیرمستقیم ذینفع شود.

منبع : وبسایت صوت حقوق

 


نوشته شده در : جمعه 31 مرداد 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

نکات مواد قانونی اوراق قرضه

» نوع مطلب : نمودار های حقوق تجارت ،

اوراق قرضه
ماده 51 - شركت سهامی عام می تواندتحت شرایط مندرج دراین قانون اوراق قرضه منتشركند.
ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست كه معرف مبلغی وام است بابهره معین كه تمامی آن یااجزاءآن درموعدیامواعدمعینی بایدمستردگردد برای ورقه قرضه ممكن است علاوه بربهره حقوق دیگری نیزشناخته شود.
ماده 53 - دارندگان اوراق قرضه دراداره امور شركت هیچگونه دخالتی نداشته وفقط بستانكار شركت محسوب می شوند.
ماده 54 - پذیره نویسی وخریداوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده 55 - انتشاراوراق قرضه ممكن نیست مگروقتی كه كلیه سرمایه ثبت شده شركت تادیه شده ودوسال تمام ازتاریخ ثبت شركت گذشته ودوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56 - هرگاه انتشاراوراق قرضه در اساسنامه شركت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواندبنابه پیشنهادهیئت مدیره انتشاراوراق قرضه راتصویب وشرایط آن راتعیین كند. اساسنامه ویا مجمع عمومی می تواندبه هیئت مدیره شركت اجازه دهدكه طی مدتی كه ازدوسال تجاوزنكندیك چندباربه انتشاراوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره - درهربارانتشارمبلغ اسمی اوراق قرضه ونیزقطعات اوراق قرضه (درصورت تجزیه )بایدمتساوی باشد.
ماده 57 - تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه وشرایط صدوروانتشارآن بایدهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود.مرجع مذكورمفادتصمیم راثبت وخلاصه آن راهمراه باطرح اطلاعیه انتشاراوراق قرضه به هزینه شركت درروزنامه رسمی آگهی خواهدنمود.
تبصره - قبل ازانجام تشریفات مذكوردر ماده فوق هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58 - اطلاعیه انتشاراوراق قرضه بایدمشتمل برنكات زیربوده و توسط دارندگان امضاءمجاز شركت امضاءشده باشد -
1 - نام شركت.
2 - موضوع شركت.
3 - شماره وتاریخ ثبت شركت.
4 - مركزاصلی شركت.
5 - مدت شركت.
6 - مبلغ سرمایه شركت وتصریح به اینكه كلیه آن پرداخت شده است.
7 - درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی كه احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی كه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شركت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبدیل به سهم نشده است.
8 - درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین كرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذكور.
9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای كه به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذكرسایرحقوقی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
10 - تضمیناتی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
11 - اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شركت یاقابل تبدیل به سهام شركت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل.
12 - خلاصه گزارش وضع مالی شركت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن كه تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده 59 - پس ازانتشارآگهی مذكوردر ماده 57 شركت بایدتصمیم مجمع عمومی واطلاعیه انتشاراوراق قرضه راباقیدشماره وتاریخ آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی وهمچنین شماره وتاریخ روزنامه رسمی كه آگهی درآن منتشرشده است درروزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشرمی گردد آگهی كند.
ماده 60 - ورقه قرضه بایدشامل نكات زیربوده وبهمان ترتیبی كه برای امضای اوراق سهام مقررشده است امضاءبشود -
1 - نام شركت.
2 - شماره وتاریخ ثبت شركت.
3 - مركزاصلی شركت.
4 - مبلغ سرمایه شركت.
5 - مدت شركت.
6 - مبلغ اسمی وشماره ترتیب وتاریخ صدورورقه قرضه.
7 - تاریخ وشرایط بازپرداخت قرضه ونیزشرایط بازخریدورقه قرضه (اگرقابل بازخریدباشد).
8 - تضمیناتی كه احتمالابرای قرضه درنظرگرفته شده است.
9 - درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه باسهام شرایط وترتیباتی كه بایدبرای تعویض رعایت شودباذكرنام اشخاص یاموسساتی كه تعهدتعویض اوراق قرضه راكرده اند.
10 - درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت وشرایط این تبدیل.
ماده 61 - اوراق قرضه ممكن است قابل تعویض باسهام شركت باشددر اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزایش سرمایه شركت رااقلابرابربامبلغ قرضه تصویب كند.
ماده 62 - افزایش سرمایه مذكوردر ماده 61قبل ازصدوراوراق قرضه باید بوسیله یك یاچندبانك ویاموسسه مالی معتبرپذیره نویسی شده باشدو قراردادی كه درموضوع اینگونه پذیره نویسی وشرایط آن وتعهدپذیره نویس مبنی بردادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه وسایرشرایط مربوط به آن بین شركت واینگونه پذیره نویسان منعقدشده است نیزبایدبه تصویب مجمع عمومی مذكوردر ماده 61برسدوگرنه معتبرنخواهدبود.
تبصره - شورای پول واعتبارشرایط بانكهاوموسسات مالی راكه می تواندافزایش سرمایه شركتهاراپذیره نویسی كنندتعیین خواهدنمود.
ماده 63 - درمورد مواد 61و62حق رجحان سهامداران شركت درخریدسهام قابل تعویض بااوراق قرضه خودبخودمنتفی خواهدبود.
ماده 64 - شرایط وترتیب تعویض ورقه قرضه باسهم بایددرورقه قرضه قیدشود.
تعویض ورقه قرضه باسهم تابع میل ورضایت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه درهرموقع قبل ازسررسیدورقه می تواندتحت شرایط وبه ترتیبی كه درورقه قیدشده است آن راباسهم شركت تعویض كند.
ماده 65 - ازتاریخ تصمیم مجمع عمومی مذكوردر ماده 61تاانقضای موعدیا مواعداوراق قرضه شركت نمی توانداوراق قرضه جدیدقابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشركندیاسرمایه خودرامستهلك سازدیاآنراازطریق بازخریدسهام كاهش دهدیااقدام به تقسیم اندوخته كندیادرنحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.كاهش سرمایه شركت درنتیجه زیانهای وارده كه منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام ویاتقلیل عده سهام بشودشامل سهامی نیزكه دارندگان اوراق قرضه درنتیجه تبدیل اوراق خوددریافت میدارندمی گرددوچنین تلقی می شودكه اینگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.
ماده 66 - ازتاریخ تصمیم مجمع مذكوردر ماده 61تاانقضای موعدیامواعد اوراق قرضه صدورسهام جدیددرنتیجه انتقال اندوخته به سرمایه وبطوركلی دادن سهام ویاتخصیص یاپرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی ازقبیل جایزه یامنافع انتشارسهام ممنوع خواهدبودمگرآنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعویض می كنندبه نسبت سهامی كه درنتیجه معاوضه مالك می شوندحفظ شود.به منظورفوق شركت بایدتدابیر لازم رااتخاذكندتادارندگان اوراق قرضه كه متعاقبااوراق خودراباسهام شركت تعویض می كنندبتوانندبه نسبت وتحت همان شرایط حقوق مالی مذكور رااستیفانمایند.
ماده 67 - سهامی كه جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودبانام بوده وتاانقضای موعدیامواعداوراق قرضه وثیقه تعهدپذیره نویسان دربرابر دارندگان اوراق قرضه دائربه تعویض سهام بااوراق مذكورمی باشدونزد شركت نگاهداری خواهدشداینگونه سهام تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبوربوده ونقل وانتقال اینگونه سهام دردفاتر شركت ثبت نخواهدشودمگروقتی كه تعویض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد.
ماده68 - سهامی كه جهت تعویض بااوراق قرضه صادرمی شودمادام كه این تعویض بعمل نیامده است تاانقضاءموعدیامواعداوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهدبود.
ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبدیل به سهام شركت باشددراین صورت مجمع عمومی فوق العاده ای كه اجازه انتشاراوراق قرضه رامی دهدشرایط ومهلتی كه طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهندتوانست اوراق خودرابه سهام شركت تبدیل كنندتعیین واجازه افزایش سرمایه رابه هیئت مدیره خواهدداد.
ماده 70 - درمورد ماده 69هیئت مدیره شركت براساس تصمیم مجمع عمومی مذكوره درهمان ماده درپایان مهلت مقررمعادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت راافزایش داده وپس ازثبت این افزایش درمرجع ثبت شركتهاسهام جدیدصادروبه دارندگان اوراق مذكورمعادل بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده اندسهم خواهدداد.
ماده 71 - درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شركت اتخاذتصمیم نمایدو همچنین مواد 63و64درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیزبایدرعایت شود.

منبع : وبسایت صوت حقوق


نوشته شده در : جمعه 31 مرداد 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو