دانلود فایل صوتی حقوق - مطالب فایل صوتی حقوق تجارت

امروز:

فایل صوتی تدریس حقوق تجارت استاد رحیمی خجسته

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

تجارت رحیمی خجسته


نوشته شده در : یکشنبه 11 شهریور 1397  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تدریس حقوق تجارت استاد رحیمی خجسته ،

اعمال تجارتی تبعی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،

اعمال تجارتی تبعی

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری
نوشته شده در : پنجشنبه 26 شهریور 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: اعمال تجارتی تبعی ،

الزامات حرفه ای تاجر

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،

الزامات حرفه ای تاجر

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقرینوشته شده در : پنجشنبه 26 شهریور 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: الزامات حرفه ای تاجر ،

شورای پول و اعتبار

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق مدنی ،فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،

شورای پول و اعتبار

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری
نوشته شده در : پنجشنبه 26 شهریور 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

محو تهدات تجاری

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت ،

محو تهدات تجاری

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری
نوشته شده در : پنجشنبه 26 شهریور 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: محو تهدات تجاری ،

بانک تدریس رشته حقوق

» نوع مطلب : حقوق ایین دادرسی مدنی 3 ،حقوق ایین دادرسی مدنی 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی مدنی 1 ،فایل صوتی مدنی 2 ،فایل صوتی مدنی 3 ،فایل صوتی مدنی 4 ،فایل صوتی مدنی 5 ،فایل صوتی تدریس حقوق بین الملل ،فایل صوتی ادله اثبات دعوا ،فایل صوتی حقوق ثبت ،فایل صوتی حقوق مدنی 4 ،جزوات رشته حقوق ،نمودار های حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارن 4 ،فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی متون حقوقی ،ادرس ما ،نمودار های درس اصول فقه ،نمودار جزای 92 ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی متون حقوقی ،فایل صوتی اصول فقه ،فایل صوتی متون فقه ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری ،فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ،فایل صوتی حقوق جزا ،فایل صوتی حقوق مدنی ،

سلام قبل از سفارش می توانید در مورد نام اساتید

 

و تعداد ساعات وکیفیت صدا

 

 اطلاعات حاصل بفرمایید


نوشته شده در : دوشنبه 26 مرداد 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: بانک تدریس رشته حقوق ،

طریقه ارسال فایل های صوتی رشته حقوق به ایمیل ادرس شما

» نوع مطلب : حقوق جزای اختصاصی 3 ،حقوق جزای اختصاصی 2 ،حقوق جزای اختصاصی 1 ،حقوق جزای عمومی 3 ،حقوق جزای عمومی 2 ،حقوق جزای عمومی 1 ،حقوق ایین دادرسی مدنی 3 ،حقوق ایین دادرسی مدنی 2 ،حقوق ایین دادرسی مدنی 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت 4 ،فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی مدنی 1 ،فایل صوتی مدنی 2 ،فایل صوتی مدنی 3 ،فایل صوتی مدنی 4 ،فایل صوتی مدنی 5 ،فایل صوتی تدریس حقوق بین الملل ،فایل صوتی ادله اثبات دعوا ،فایل صوتی حقوق ثبت ،فایل صوتی حقوق مدنی 4 ،جزوات رشته حقوق ،نمودار های حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق تجارن 4 ،فایل صوتی حقوق تجارت 3 ،فایل صوتی حقوق تجارت 2 ،فایل صوتی حقوق تجارت 1 ،فایل صوتی متون حقوقی ،ادرس ما ،نمودار های درس اصول فقه ،نمودار جزای 92 ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی متون حقوقی ،فایل صوتی اصول فقه ،فایل صوتی متون فقه ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری ،فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ،فایل صوتی حقوق جزا ،فایل صوتی حقوق مدنی ،

طریقه ارسال فایل های صوتی به ایمیل ادرس شما

1- عنوان مجموعه مورد تقاضا - نام و شهر محل سکونت

2- ایمل ادرس خود را به شماره 09396941377 پیامک کنید


نوشته شده در : پنجشنبه 15 مرداد 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

رتبه های برتر ازمون کار اموزی کانون وکلای دادگستری ایران در سال 1393

» نوع مطلب : جزوات رشته حقوق ،فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی متون فقه ،فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ،فایل صوتی حقوق جزا ،فایل صوتی حقوق مدنی ،

به نام حضرت حق هرچه هست از اوست برای اوست
نعمت حق است همین راه راست     علم همان منبع درمان ماست

 

خانم زینب کیانفر رتبه 5 ازمون کانون وکلای دادگستری استان گلستان 1393

 

 خانم حبیبه قادر پور رتبه 38 ازمون کانون وکلای دادگستری اذربایجان غربی1393

 

ایمان شریفی رتبه 111 کانون وکلای دادگستری مرکز1393

سید محمد رسولی کوه کمر رتبه 16 کانون وکلای دادگستری اذربایجان شرقی 1393

کاملترین و به روزترین مجموعه های صوتی حقوق

 

توصیه به تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان و داوطلبان شرکت در ازمون های (وکالت - قضاوت - سر دفتری اسناد و ازدواج - اسخدام در قوه قضائیه و مشاغل مرتبط با رشته

 

حقوق) و تحصیلات تکمیلی

 

تدریس بر شیوه دانشگاهی با ذکر مثال های داخل کتاب و خارج از کتاب و اشاره به اراء وحدت رویه و نظرات مشورتی و بیان نظرات و  دکترین حقوقی و چگونگی طرح سوال

ناقص نخرید

کامل شد

منبع : موسسه پژوهشی پند (وبسایت صوت حقوق )

  فایل ها صوتی با پسوندmp3 و  کیفیت عالی بوده قابل پخش در تمامی دستگاه های پخش صوتی و تصویری می باشد

مجموعه اول

 

همراه با اصلاحات

www.voicelaw.ir

فهرست تدریس

 

عنـــوان

منبــــــع

مؤلــف

زمان تدریس

ملاحظـات

1

حقوق تجارت1

تجار و اعمال تجاری

دكتر ربیعا اسكینی

14:40:55

كامل

2

حقوق تجارت2

شركتهای تجاری1 (به استثناء شرکتهای سهامی)

دكتر ربیعا اسكینی

18:25:50

كامل

3

حقوق تجارت2

شركتهای تجاری2 (شرکتهای سهامی)

دكتر ربیعا اسكینی

9:36:30

ناقص

4

حقوق تجارت3

برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک

دكتر ربیعا اسكینی

46:30:01

کامل

5

حقوق تجارت4

ورشكستگی و تصفیه امور ورشكسته

دكتر ربیعا اسكینی

30:07:26

كامل

6

حقوق مدنی1

اشخاص و اموال

دكتر حسین صفایی

7:09:18

كامل

7

حقوق مدنی2

اموال و مالكیت

دكتر ناصر كاتوزیان

33:24:50

كامل

8

حقوق مدنی3و4

قراردادـ ایقاع – الزمات خارج از قرارداد

 

دكتر ناصر كاتوزیان

72:22:38

كامل

9

حقوق مدنی6

درسهایی از عقود معین (1)

دكتر ناصر كاتوزیان

45:19:40

كامل

10

حقوق مدنی7

درسهایی از عقود معین (2)

دكتر ناصر كاتوزیان

36:48:14

كامل

11

حقوق مدنی8

شفعه، وصیت، ارث

دكتر ناصر كاتوزیان

32:54:05

كامل

12

آئین دادرسی مدنی1

جلد اول كتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته

دكتر عبدالله شمس

54:59:52

كامل

13

آئین دادرسی مدنی2

جلد دوم كتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته

دكتر عبدالله شمس

65:13:33

كامل

14

آئین دادرسی مدنی3

جلد سوم كتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته

دكتر عبدالله شمس

24:25:42

موضوعی

15

اصول فقه1

كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ازص33 تاص144

دكتر ابوالحسن محمدی

17:33:28

كامل

16

اصول فقه2

كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی از ص169 تا آخر

دكتر ابوالحسن محمدی

11:46:21

موضوعی

- تغییرات

منبع

مولف زمان  ملاحضات

18

آئین دادرسی كیفری

دو سری تدریس

قانون ایین دادرسی کیفری جدید

55:25:11

كامل

19

حقوق جزای عمومی

دو سری تدریس

قانون مجازات اسلامی 92

بیش  از 20 ساعت

کامل

20

حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3

 تدریس از کتاب اقای دکتر میر محمد صادقی – و قانون مجازات اسلامی1392 و تعزیرات 75

کتاب اقای دکتر میر محمد صادقی و تعزیرات سال 1375

بیش از 80ساعت

    کامل

تدریس متون فقه (لمعه دمشقیه)

ردیف

عنوان

زمان تدریس

ملاحظات

ردیف

عنوان

زمان تدریس

ملاحظات

1

قضاوت

2:53:38

كامل

13

مضاربه

0:25:38

كامل

2

شهادات

1:10:46

كامل

14

ودیعه

0:55:06

كامل

3

وقف

0:21:26

كامل

15

عاریه

0:33:12

كامل

4

متاجر

4:22:31

كامل

16

اجاره

1:15:21

كامل

5

دین

1:04:00

كامل

17

وكالت

1:17:59

كامل

6

رهن

2:09:35

كامل

18

شفعه

1:06:06

كامل

7

حجر

1:03:24

كامل

19

جعاله

1:17:15

كامل

8

ضمان

0:35:52

كامل

20

وصیت

2:45:35

كامل

9

حواله

0:22:27

كامل

21

نكاح

1:54:51

كامل

10

كفالت

0:50:09

كامل

22

حدود

8:06:17

كامل

11

صلح

1:06:38

كامل

23

قصاص

2:32:10

کامل

12

شركت

0:27:09

كامل

 

 

 

 

 

+ تدریس مدنی  4و 5 + تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی 92 + متون حقوقی و بحشی از ایین دادرسی کیفری جدید

 

متون فقه از متن لمعه و متون حقوقی از کتاب

A LEVEL AND AS LEVEL LAW و law texts

 

********الوعده وفا**********

 

مجموعه های جدید نیز اماده شد

ادرس: استان البرز (کرج) رجائی شهر خیابان ازادی خیابان ششم غربی(شهید جریان)فاز2 پلاک 31

 

026.34421826

 

09124667931

09396941377

 

به همراه جزوات و نمونه سوالات رایگان و تدریس قوانین خاص

 و بسته ویژه ازمون وکالت

 

توصیه : مفاهیم و فلسفه وضع قوانین  را درست یاد بگیرید تا در هیچ ازمونی متحیر نباشید

دوستانی که با استفاده از مجموعه های ما در ازمون های حقوقی حائز رتبه یا موفقیت یا افزایش بار  علمی شده اید ما و دیگران دوستانتان را مطلع بفرمایید

شماره حساب ما:

بانک ملت

صاحب حساب علیرضا باقری
شماره کارت : 6104337912760061

5276379191: شماره حساب

شبا : ir840120010000005276379191

بانک ملی

صاحب حساب علیرضا باقری

0322226237003 : شماره حساب
6037991853816431 : شماره کارت
بانک سرمایه

صاحب حساب علیرضا باقری

 شماره کارت : 6396071106060858

 


نوشته شده در : پنجشنبه 6 فروردین 1394  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: رتبه های برتر ازمون کار اموزی کانون وکلای دادگستری ایران در سال 1393 ، منابع مورد استفاده داوطلبان ازمون کار اموزی کانون وکلای دادگستری 1393 ، داوطلبان برتر ازمون کار اموزی کانون وکلای دادگستری 1393 ،

دنبالک ها: وب سایت اموزشی صوت حقوق ،

پخش انلاین فایل صوتی حقوق تجارت - مباحث ورشکستگی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

[]


نوشته شده در : شنبه 13 دی 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: پخش انلاین فایل صوتی حقوق تجارت - مباحث ورشکستگی ،

دنبالک ها: وبسایت صوت حقوق ،

پخش انلاین فایل صوتی حقوق تجارت ۴

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

[]


نوشته شده در : شنبه 13 دی 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

پخش انلاین فایل صوتی حقوق تجارت

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

[]


نوشته شده در : شنبه 13 دی 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

دنبالک ها: وبسایت صوت حقوق ،

خرید اینترنتی بسته امادگی ازمون وکالت

» نوع مطلب : نمودار های درس اصول فقه ،فایل صوتی ایین دادرسی کیفری 1 ،فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی متون فقه ،فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ،فایل صوتی حقوق جزا ،فایل صوتی حقوق مدنی ،

جهت تعیین نوع خرید روی تصاویر کلیک بفرمایید


نوشته شده در : سه شنبه 19 فروردین 1393  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: خرید اینترنتی بسته امادگی ازمون وکالت ، بسته امادگی ازمون وکالت ،

فایل صوتی مندرجات قانونی برات

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

فایل صوتی مندرجات قانونی برات

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download


و جزوه و مقاله و نرم افزار

خرید به صورت حضوری و  پستی از طریق واریز مبلغ شماره کارت  بانک سرمایه6396071106060858 .یا    6037991158848790بانک ملی به شماره حساب 0322226237003 بنام علیرضا باقری.

مرسوله شما قابل پیگیری از طریق پست به ادرس اینترنیhttp://tntsearch.post.ir/ می باشد .
استان البرز (کرج)-  رجائی شهر -  خیابان ازادی -  خیابان ششم غربی فاز 2 پلاک 31

 کد پستی 3146943631

 34421826-026 و   09396941377شماره تماس ها :

انتشار و اشاعه در فایل های صوتی موسسه پژوهشی پند در حال حاضرتوسط این وبسایت صورت گرفته.

وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد.

و دوستان موارد تخلف و سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را مدیریت وبسایت اطلاع دهید.

به زودی فایل های صوتی سایر دروس با صدای دیگر اساتید


نوشته شده در : پنجشنبه 24 مرداد 1392  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی مندرجات قانونی برات ، فایل صوتی تجارت 3 ، اموزش صوتی حقوق تجارت 3 ،

تشابه شرکت تضامنی و نسبی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

تشابه شرکت تضامنی و نسبی

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download

و جزوه و مقاله و نرم افزار

خرید به صورت حضوری و  پستی از طریق واریز مبلغ شماره کارت  بانک سرمایه6396071106060858 .یا    6037991158848790بانک ملی به شماره حساب 0322226237003 بنام علیرضا باقری.

مرسوله شما قابل پیگیری از طریق پست به ادرس اینترنیhttp://tntsearch.post.ir/ می باشد .
استان البرز (کرج)-  رجائی شهر -  خیابان ازادی -  خیابان ششم غربی فاز 2 پلاک 31

 کد پستی 3146943631

 34421826-026 و   09396941377شماره تماس ها :

انتشار و اشاعه در فایل های صوتی موسسه پژوهشی پند در حال حاضرتوسط این وبسایت صورت گرفته.

وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد.

و دوستان موارد تخلف و سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را مدیریت وبسایت اطلاع دهید.

به زودی فایل های صوتی سایر دروس با صدای دیگر اساتید


نوشته شده در : پنجشنبه 24 مرداد 1392  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: تشابه شرکت تضامنی و نسبی ، فایل صوتی تجارت 2 ،

فایل صوتی تجارت دو

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

 


تشابه شرکت تضامنی و نسبی

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download

دفاتر تجاری و فرق ان با دفاتر قانونی حقوق تجارت 1

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download 


tashkil shekaat دانلود فایل صوتی حقوق تجارت 2

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download
sherkat nesbi فایل صوتی حقوق تجارت 2

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download


شورای عالی بیمه - تجارت1

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download
اعمالی که برای یکی از طرفی تجاری است - فایل صوتی تجارت 1

برای دریافت فایل روی لینک زیر کلیک کنید...

download

و جزوه و مقاله و نرم افزار

خرید به صورت حضوری و  پستی از طریق واریز مبلغ شماره کارت  بانک سرمایه6396071106060858 .یا    6037991158848790بانک ملی به شماره حساب 0322226237003 بنام علیرضا باقری.

مرسوله شما قابل پیگیری از طریق پست به ادرس اینترنیhttp://tntsearch.post.ir/ می باشد .
استان البرز (کرج)-  رجائی شهر -  خیابان ازادی -  خیابان ششم غربی فاز 2 پلاک 31

 کد پستی 3146943631

 34421826-026 و   09396941377شماره تماس ها :

انتشار و اشاعه در فایل های صوتی موسسه پژوهشی پند در حال حاضرتوسط این وبسایت صورت گرفته.

وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد.

و دوستان موارد تخلف و سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را مدیریت وبسایت اطلاع دهید.

به زودی فایل های صوتی سایر دروس با صدای دیگر اساتید


نوشته شده در : شنبه 19 مرداد 1392  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تجارت دو ، فایل صوتی حقوق تجارت ، دانلود فایل صوتی حقوق تجارت 2 ، شورای عالی بیمه - فایل صوتی تجارت1 ، فایل های صوتی ، شورای عالی بیمه ،

فایل صوتی تامین منابع مالی اتاق بازرگانی - وظایف اتاق بازرگانی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

فایل صوتی تامین منابع مالی اتاق بازرگانی - وظایف اتاق بازرگانی

منبع :وبسایت صوت حقوق                              www.voicelaw.ir

بسته اموزش صوتی تشریحی حقوق در  dvd5  با کیفیت عالی بدون نمونه مشابه

به همراه جزوه و مقاله و نرم افزار

خرید به صورت حضوری و  پستی از طریق واریز مبلغ شماره کارت  بانک سرمایه6396071106060858 .یا    6037991158848790بانک ملی به شماره حساب 0322226237003 بنام علیرضا باقری.

مرسوله شما قابل پیگیری از طریق پست به ادرس اینترنیhttp://tntsearch.post.ir/ می باشد .
استان البرز (کرج)-  رجائی شهر -  خیابان ازادی -  خیابان ششم غربی فاز 2 پلاک 31

 کد پستی 3146943631

 34421826-026 و   09396941377شماره تماس ها :

انتشار و اشاعه در فایل های صوتی موسسه پژوهشی پند در حال حاضرتوسط این وبسایت صورت گرفته.

وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد.

و دوستان موارد تخلف و سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را مدیریت وبسایت اطلاع دهید.

به زودی فایل های صوتی سایر دروس با صدای دیگر اساتید

و ایمیل ادرس ما law_bagheri@yahoo.com
نوشته شده در : یکشنبه 26 خرداد 1392  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تامین منابع مالی اتاق بازرگانی - وظایف اتاق بازرگانی ،

دنبالک ها: منبع وبسایت صوت حقوق ،

دانلود فایل صوتی تشریح معاملات برواتی

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

دانلود فایل صوتی تشریح معاملات برواتیمنبع :وبسایت صوت حقوق                              www.voicelaw.ir

بسته اموزش صوتی تشریحی حقوق در  dvd5  با کیفیت عالی بدون نمونه مشابه

به همراه جزوه و مقاله و نرم افزار

خرید به صورت حضوری و  پستی از طریق واریز مبلغ شماره کارت  بانک سرمایه6396071106060858 .یا    6037991158848790بانک ملی به شماره حساب 0322226237003 بنام علیرضا باقری.

مرسوله شما قابل پیگیری از طریق پست به ادرس اینترنیhttp://tntsearch.post.ir/ می باشد .
استان البرز (کرج)-  رجائی شهر -  خیابان ازادی -  خیابان ششم غربی فاز 2 پلاک 31

 کد پستی 3146943631

 34421826-026 و   09396941377شماره تماس ها :

انتشار و اشاعه در فایل های صوتی موسسه پژوهشی پند در حال حاضرتوسط این وبسایت صورت گرفته.

وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد.

و دوستان موارد تخلف و سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را مدیریت وبسایت اطلاع دهید.

به زودی فایل های صوتی سایر دروس با صدای دیگر اساتید

و ایمیل ادرس ما law_bagheri@yahoo.com


نوشته شده در : یکشنبه 26 خرداد 1392  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: دانلود فایل صوتی تشریح معاملات برواتی ، معاملات برواتی ،

فایل صوتی تشریحی حقوق تجارت - تشریح صوتی ماده 2 قانون تجارت

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

فایل صوتی تشریحی حقوق تجارت - تشریح صوتی ماده 2 قانون تجارت

منبع :وبسایت صوت حقوق                              www.voicelaw.ir

بسته اموزش صوتی تشریحی حقوق در  dvd5  با کیفیت عالی بدون نمونه مشابه

به همراه جزوه و مقاله و نرم افزار

خرید به صورت حضوری و  پستی از طریق واریز مبلغ شماره کارت  بانک سرمایه6396071106060858 .یا    6037991158848790بانک ملی به شماره حساب 0322226237003 بنام علیرضا باقری.

مرسوله شما قابل پیگیری از طریق پست به ادرس اینترنیhttp://tntsearch.post.ir/ می باشد .
استان البرز (کرج)-  رجائی شهر -  خیابان ازادی -  خیابان ششم غربی فاز 2 پلاک 31

 کد پستی 3146943631

 34421826-026 و   09396941377 شماره تماس ها

انتشار و اشاعه در فایل های صوتی موسسه پژوهشی پند در حال حاضرتوسط این وبسایت صورت گرفته.

وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد.

و دوستان موارد تخلف و سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را مدیریت وبسایت اطلاع دهید.

به زودی فایل های صوتی سایر دروس با صدای دیگر اساتید

و ایمیل ادرس ما law_bagheri@yahoo.com


نوشته شده در : یکشنبه 26 خرداد 1392  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی تشریحی حقوق تجارت - تشریح صوتی ماده 2 قانون تجارت ، تشریح صوتی ماده 2 قانون تجارت ،

دنبالک ها: منبع وبسایت صوت حقوق ،

فایل صوتی سازمان های واضع ایین نامه یا تصویب نامه - ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،

فایل صوتی سازمان های واضع ایین نامه یا تصویب نامه - ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار


منبع :وبسایت صوت حقوق                              www.voicelaw.ir

بسته اموزش صوتی تشریحی حقوق در  dvd5  با کیفیت عالی بدون نمونه مشابه

به همراه جزوه و مقاله و نرم افزار

خرید به صورت حضوری و  پستی از طریق واریز مبلغ شماره کارت  بانک سرمایه6396071106060858 .یا    6037991158848790بانک ملی به شماره حساب 0322226237003 بنام علیرضا باقری.

مرسوله شما قابل پیگیری از طریق پست به ادرس اینترنیhttp://tntsearch.post.ir/ می باشد .
استان البرز (کرج)-  رجائی شهر -  خیابان ازادی -  خیابان ششم غربی فاز 2 پلاک 31

 کد پستی 3146943631

 34421826-026 و   09396941377 شماره تماس ها

انتشار و اشاعه در فایل های صوتی موسسه پژوهشی پند در حال حاضرتوسط این وبسایت صورت گرفته.

وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد.

و دوستان موارد تخلف و سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب را مدیریت وبسایت اطلاع دهید.

به زودی فایل های صوتی سایر دروس با صدای دیگر اساتید

و ایمیل ادرس ما law_bagheri@yahoo.com


نوشته شده در : یکشنبه 26 خرداد 1392  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل صوتی سازمان های واضع ایین نامه یا تصویب نامه ، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ،

فایل های صوتی دکتر دلشاد و دکتر صالح مازندرانی و دکتر مهدی حسن زاده

» نوع مطلب : فایل صوتی حقوق تجارت ،فایل صوتی حقوق مدنی ،

دانلود فایل های صوتی دکتر دلشاد و دکتر صالح مازندرانی و دکتر مهدی حسن زاده


برای دانلود اینجا کلیک کنید

نوشته شده در : یکشنبه 12 خرداد 1392  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: فایل های صوتی دکتر دلشاد و دکتر صالح مازندرانی و دکتر مهدی حسن زاده ، دانلود فایل های صوتی دکتر دلشاد ، دانلود فایل صوتی حقوق تجارت 4 دکتر ابراهیم دلشاد ، _____________________________ فایل صوتی مدنی 6 دکتر مهدی حسن زاده ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic