اسلاید شو

دانلود فایل صوتی حقوق - نمایش آرشیو ها

امروز:

نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها
jaza omomi 3
jaza omomi 2
jaza omomi 1
jaza ekhtesasi 1
حقوق اداری
فایل صوتی ایین دادرسی مدنی 3
نمونه فایل صوتی تجارت 3
نمونه فایل صوتی تجارت 3
نمونه فایل صوتی تدریس مقدمه علم حقوق
نمونه فایل صوتی حقوق اداری
نمونه فایل صوتی حقوق بین الملل - حقوق دریاها
نمونه فایل صوتی مدنی 5
نمونه تدریس مدنی 4 شماره 2
نمونه فایل صوتی مدنی 4
نمونه فایل صوتی حقوق کار
نمونه فایل صوتی حقوق ثبت
فایل صوتی حقوق – آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رای
فایل صوتی حقوق – آسیب شناسی هتک حرمت
فایل صوتی حقوق – اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا
فایل صوتی حقوق – اختیارات و تکالیف وکیل در داوری
فایل صوتی حقوق – اصل تجریدی بودن تعهد براتی از تعهد اصلی و تفاوت آن با اصل استقلال امضاها – سخنران دکتر اسکینی
فایل صوتی حقوق – بازداشت موقت
بررسی ایین دادرسی کیفری جدید جدید 1
بررسی سند پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره حقوق حاکم بر آبخوان های فرامرزی سال ۲۰۰۸
فایل صوتی حقوق – بزه دیده شناسی کودک آزاری در سکونتگاههای فقیر نشین
فایل صوتی حقوق – تحلیل رای وحدت رویه در خصوص جبران کاهش ارزش ثمن
فایل صوتی حقوق – جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها
فایل صوتی حقوق – دعاوی مرتبط با اسناد تجاری
فایل صوتی حقوق – دیوان کیفری بین المللی و رویای حاکمیت قانون در جامعه جهانی
فایل های صوتی حقوق – صلاحیت های قانونی کمیسیون ماده صد شهرداری
فایل صوتی حقوق – نشست حقوقی با عنوان تکنیک های موفقیت وکیل دادگستری در محاکم
فایل صوتی حقوق – نقش دادرس در رسیدگی های قضایی
فایل صوتی حقوق – نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی با نیم نگاهی به مباحث میانجیگری از قانون آئین دادرسی کیفری
نمونه فایل اموزشی تدریس متون فقه 1
نمونه فایل صوتی سری هفتم تدریس مدنی5
سری ششم تدریس جزای عمومی
نمونه فایل صوتی تجارت 4 سری نهم
نمونه فایل صوتی تدریس حقوق تجارت بین الملل
نمونه فایل صوتی تدریس حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد
نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی 2 سری هشتمچ
نمونه فایل صوتی حقوق جزای عمومی سری ششم
نمونه فایل صوتی حقوق داوری مقطع کارشناسی ارشد
نمونه فایل صوتی حقوق دریاها مقطع کارشناسی ارشد
نمونه فایل صوتی متون حقوقی 2
نمونه فایل صوتی حقوق ثبت
فایل صوتی جلسه 4 سری ششم تدریس حقوق ثبت
فایل صوتی اساتید حقوق - حقوق جزاى اختصاصى٢ ارشد
فایل صوتی اساتید حقوق - نمونه فایل تدریس حقوق جزای اختصاصی یک
فایل صوتی تدریس حقوق جزای اختصاصی 3