دانلود فایل صوتی حقوق مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ) وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد. فایل صوتی تشریحی و جزوه و سوالات دروس{ حقوق تجارت - حقوق مدنی - ایین دارسی کیفری - اصول فقه - ایین دادرسی مدنی - تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - متون حقوقی (lawtexts) - متون فقه ( شرح لمعه )} ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی تماس : lawman1362@gmail.com 026-34421826 09396941377 http://voicelaw.mihanblog.com 2020-04-03T15:16:28+01:00 text/html 2019-09-22T17:36:02+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر اسماعیل ساولانی http://voicelaw.mihanblog.com/post/1555 <h1 class="file-title" align="center"><a href="http://s5.picofile.com/d/8373159692/fcef0290-ca96-4700-b263-ccc48d07fc97/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_09396941377.mp3">فایل صوتی تدریس حقوق جزای عمومی استاد ساولانی</a></h1><p align="center"><a href="http://s5.picofile.com/d/8373159692/fcef0290-ca96-4700-b263-ccc48d07fc97/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></p><p align="center"><a href="http://s5.picofile.com/d/8373159692/fcef0290-ca96-4700-b263-ccc48d07fc97/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_09396941377.mp3"> <img class="alignnone size-full wp-image-1704 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"></a> <a href="http://s5.picofile.com/d/8373159692/fcef0290-ca96-4700-b263-ccc48d07fc97/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-medium wp-image-1604 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-850x272.jpg" alt="" width="850" height="272"></a> <a href="http://s5.picofile.com/d/8373159692/fcef0290-ca96-4700-b263-ccc48d07fc97/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-medium wp-image-1606 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/01/بسته-وکالت97-720x478.jpg" alt="" width="720" height="478"></a></p> text/html 2019-09-22T16:52:58+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تدریس قانون ایین دادرسی مدنی استاد کمالوند http://voicelaw.mihanblog.com/post/1554 <h4 style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://s3.picofile.com/d/8373155476/1d52e14a-ea3c-4d43-b894-63154cb8c5d2/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF_09396941377.mp3"><strong>فایل صوتی ایین دادرسی مدنی استاد کمالوند</strong></a></font></h4><h4 style="text-align: center;"><strong><a href="http://s3.picofile.com/d/8373155476/1d52e14a-ea3c-4d43-b894-63154cb8c5d2/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF_09396941377.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></strong></h4><h4 style="text-align: center;"><strong>&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/d/8373155476/1d52e14a-ea3c-4d43-b894-63154cb8c5d2/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF_09396941377.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-9553" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"></a> <a href="http://s3.picofile.com/d/8373155476/1d52e14a-ea3c-4d43-b894-63154cb8c5d2/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF_09396941377.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-9483" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-2.jpg" alt="" width="1077" height="272"></a> <img class="aligncenter size-large wp-image-9485" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/بسته-وکالت97-1-720x675.jpg" alt="" width="720" height="675"></strong></h4><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2019-09-20T08:49:37+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری **آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1398** http://voicelaw.mihanblog.com/post/1553 <font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>بسمه تعالی</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری&nbsp; ایران&nbsp; سال ۱۳۹۸</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>به اطلاع متقاضیان می‌رساند کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهگیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران- خراسان رضوی، شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه – همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل- &nbsp;مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز -چهارمحال و بختیاری- یزد و ایلام از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ به تعداد مورد نیاز مجموعاً ۳۴۵۱ نفر به شرح ذیل و با توجه به شرایط و موارد زیر کارآموز وکالت می‌پذیرند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۱- ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت &nbsp;به تفکیک نام و کد کانون:</strong></font></p><font size="3"> </font><table class="wp-block-table"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><strong>کد کانون</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>نام کانون</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>ظرفیت پذیرش آزاد</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>ظرفیت پذیرش ایثارگران</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp; جمع کل</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۰۵۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۵۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۵۰۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>آذربایجان شرقی</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۰۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۵۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>فارس و کهگیلویه و بویراحمد</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۷۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۰۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۴</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>اصفهان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۴۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۶۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۰۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>آذربایجان غربی</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۵۷</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۸۲</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۶</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>مازندران</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۷۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۰۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۷</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>خراسان رضوی، شمالی و جنوبی</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۰۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۵۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۸</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>گیلان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۶۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۷</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۹۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۹</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>قزوین</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۶۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۷</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۹۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>خوزستان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۷۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۰۲</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>کرمانشاه</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۶</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۶۶</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>همدان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۵۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>قم</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۸</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۸</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۶</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۴</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>کردستان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۶</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۶</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>گلستان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۸</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۶</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>اردبیل</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۵</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۷</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>مرکزی (اراک)</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۹</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۸</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>بوشهر</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۹</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۷۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۹</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>زنجان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۸</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۶۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲۰</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>لرستان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۸</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۶۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>کرمان</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۶۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۷</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۹۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>البرز</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۹۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۹</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۳۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>چهارمحال و بختیاری</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۴</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲۴</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>یزد</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۹۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳۹</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۳۰</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>ایلام</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲۸</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۴۰</strong></font></td> </tr> </tbody> </table><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه آزاد و ایثارگران بوده و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت‌نام به هیچ وجه ممکن نیست. بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند در صورت ثبت‌نام مکرر، ثبت‌نام داوطلب کلاً کان لم یکن تلقی خواهد شد.)</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۲- مواد امتحانی:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>این آزمون، کتبی، یک مرحله‌ای &nbsp;به صورت تستی بوده و ضرائب دروس آن به شرح ذیل می‌باشد: &nbsp;</strong></font></p><font size="3"> </font><table class="wp-block-table"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><strong>ردیف</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>نام دروس</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>ضریب</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>حقوق مدنی</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>آیین دادرسی مدنی</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۳</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۳</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>حقوق تجارت</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۴</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>اصول استنباط حقوق اسلامی</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۱</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۵</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>حقوق جزای عمومی و اختصاصی</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۶</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>آیین دادرسی کیفری</strong></font></td> <td><font size="3"><strong>۲</strong></font></td> </tr> </tbody> </table><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۱: سوالات هر یک از مواد آزمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در ذیل هر عنوان و نیز آراء وحدت رویه مرتبط به شرح پیوست این آگهی طرح می شود.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۳ –&nbsp;شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۳-۱-&nbsp;تابعیت جمهوری اسلامی ایران.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۳-۲-&nbsp;دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۱: کسانی که&nbsp; فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۳:&nbsp; دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۳-۳&nbsp;–&nbsp;شرایط سنی:&nbsp;پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که هنگام ثبت‌نام&nbsp; سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۳-۴-&nbsp;برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴&nbsp;–&nbsp;مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴-۱-&nbsp;اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند ۲-۳ و تبصره های آن،&nbsp; بدون حاشیه‌های زاید و با فرمتjpg &nbsp;&nbsp;و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۱:&nbsp;متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ‌التحصیلی یا&nbsp; دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می‌باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” &nbsp;یا ” دانش آموخته “&nbsp;قید نشده &nbsp;باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۲:&nbsp;دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن&nbsp; مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴-۲-&nbsp;اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg &nbsp;&nbsp;و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲dpi .</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره:&nbsp;دارندگان معافیت های تحصیلی، مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴-۳- هزینه ثبت نام&nbsp; مبلغ&nbsp; ۱۱۰۰۰۰۰ هزار ریال( صدو ده هزار تومان )</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره:&nbsp;واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت‌نام اینترنتی در زمان تعیین شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴-۴- اسکن عکس متقاضی:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg &nbsp;&nbsp;و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.</strong></font></p><font size="3"> </font><ul><li><font size="3"><strong>تذکر مهم:&nbsp;با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت‌نام آنها توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است، تاکید می‌گردد علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.</strong></font></li></ul><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴-۵– داوطلبانی که دارای معلولیت (نابینایی و کم بینایی) و ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می باشند&nbsp;(صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون)&nbsp;گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را از قسمت مربوطه سیستم ثبت‌نام ارسال نمایند. لازم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال&nbsp; ۱۳۷۶ هیچ گونه سهمیه فوق العاده‌ای برای پذیرش&nbsp; این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴-۶- سهمیه رزمندگان و ایثارگران:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس ماده ۵۹ اصلاحی قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت می گیرد. هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می‌توانند بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای “الف” تا “ج” زیر ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>الف- فرزندان و همسران شهدا</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>ب- جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%) جانبازی</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>پ- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>ت- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>ث- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%)و بالاتر</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>ج- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۱:&nbsp;داوطلبان استفاده کننده از سهمیه‌های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین ، جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۲:&nbsp;جانبازان ۱۰% به بالا، آزادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند. این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۳:&nbsp;بر مبنای قسمت اخیر ماده ۵۹ مکرر الحاقی به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رزمندگان&nbsp;با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه،&nbsp;فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه&nbsp;جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل دوازده ماه (۱۲) سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل را داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۴:&nbsp;آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته‌اند و فرزندان این رزمندگان که پدریا مادرشان حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه را به صورت&nbsp;داوطلبانه&nbsp;دارد می‌توانند با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می‌توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط صالح مربوطه مورد تایید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره ۵:&nbsp;با توجه به مفاد بند چ ماده ۸۸ الحاقی به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه ایثارگری نمی باشند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تذکرات مهم:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۱&nbsp;– مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۲–&nbsp;همسران رزمندگان (داوطلبانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان&nbsp;نمی‌باشند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۳-&nbsp;کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا داوطلبان می بایست برای این&nbsp; آزمون، کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴– داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۵-&nbsp;شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان&nbsp;«واجد شرایط بودن»&nbsp;آنان است که در قسمت اخیر ماده ۵۹الحاقی همانند ماده ۵۹ قبلی تصریح شده است. بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶–&nbsp;به موجب الحاق بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۷-&nbsp;بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت،تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۸ –&nbsp;چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۹-&nbsp;پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۱۰- نظر به اینکه پذیرش داوطلبان در سهمیه انتخابی آنان صورت می گیرد، ضروری است داوطلبان ارجمند هنگام ثبت نام در انتخاب گزینه سهمیه عادی یا ایثارگران دقت نمایند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۴-۷-&nbsp;تهیه پرینت از اطلاعات ثبت‌نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون&nbsp; به کانون مربوط ارائه کند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۵&nbsp;–&nbsp;نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۵-۱-&nbsp;ثبت‌نام از متقاضیان منحصراً از طریق اینترنت و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org&nbsp;از روز&nbsp;یکشنبه&nbsp;۱۳۹۸/۰۷/۰۷لغایت روز&nbsp;چهارشنبه&nbsp;مورخ&nbsp;۱۳۹۸/۰۷/۱۷انجام خواهد شد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۵-۲-&nbsp;متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت‌نام، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب، که رمز دوم آن فعال باشد، طبق دستور العمل اعلام شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، و در زمان اعلام شده در بند ۱-۵، نسبت به پرداخت هزینه ثبت‌نام اقدام کنند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره:&nbsp;در این خصوص متقاضیان می‌توانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم&nbsp; آن فعال باشد نیز استفاده کنند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۵-۳-&nbsp;توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور www.sanjesh.org و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران&nbsp;<a href="http://www.scoda.ir/">www.scoda.ir</a>&nbsp;به&nbsp; اطلاع داوطلبان خواهد رسید.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۵-۴-&nbsp;آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت‌نام انتخاب کرده است برگزار می‌شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۵-۵-&nbsp;تاریخ برگزاری آزمون روز&nbsp;جمعه&nbsp;۱۳۹۸/۰۹/۰۸می‌باشد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶- تذکرات لازم:</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۱-&nbsp;متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت‌نام از طریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند ۴ این آگهی اقدام نمایند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۲-&nbsp;مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ۱۰ روز خواهد بود.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۳-&nbsp;متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۴-&nbsp;&nbsp;داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام و شرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده در تقاضانامه ثبت‌نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند.&nbsp;هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۵-&nbsp;متقاضیان باید در پایان ثبت‌نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت‌نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی در صورت قبولی از ثبت‌نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۶–&nbsp;صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۷-&nbsp;صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۸-&nbsp;با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت‌نام تأکید می‌شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۹-&nbsp;تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۱۰-&nbsp;محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۱۱-&nbsp;ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>تبصره۱:&nbsp;طبق تصمیم هیات های مدیره محترم کانونهای وکلای دادگستری آذربایجان شرقی،اصفهان، زنجان ،قزوین ، کرمان، مرکز، همدان کارآموزانی که در حوزه این کانونها به کارآموزی اشتغال دارند می‌توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>۶-۱۲-&nbsp;داوطلبان محترم پیش از انتخاب کانون محل کارآموزی و اشتغال خود حتما به&nbsp;آگهی اختصاصی کانونها در سایت اختصاصی آنها مراجعه کنند&nbsp;و از شرایط احتمالی پیش بینی شده در هر کانون آگاه شوند. زیرا با توجه به مستقل بودن کانونها و ویژگی های اقلیمی و اجتماعی آنها شرایط اختصاصی اعلامی هر کانون برای داوطلبان ورود به آن لازم الاتباع است.</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)</strong></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3"><strong>پیوست – جدول قوانین و مقررات آزمون&nbsp; ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۸</strong></font></p><font size="3"> </font><table class="wp-block-table is-style-stripes"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><strong>حقوق مدنی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱- قانون مدنی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲- قوانین روابط موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۳- قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۴- قانون مسئولیت مدنی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۵- قانون امور حسبی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۶- قانون تملک آپارتمانها</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۷- قانون افراز و فروش املاک مشاع</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۸- قانون پیش فروش ساختمان</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۹- قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۰- قانون زمین شهری</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۱- قانون ثبت احوال</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۲- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۳- قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۴- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۵- قانون حمایت ازحقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان</strong></font></td> </tr> </tbody> </table><font size="3"> </font><table class="wp-block-table is-style-stripes"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><strong>آیین دادرسی مدنی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۳- قانون اجرای احکام مدنی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۴- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۵- قانون شوراهای حل اختلاف</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۶- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۷- قانون امور حسبی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۸- قانون تملک آپارتمانها</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۹- قانون وکالت ۱۳۱۵</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۰- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۱- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۲- آیین نامه&nbsp; آیین دادرسی کار</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۳- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا وطرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .</strong></font></td> </tr> </tbody> </table><font size="3"> </font><table class="wp-block-table is-style-stripes"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><strong>&nbsp; حقوق تجارت &nbsp;</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱- قانون تجارت</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۲- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۳- قانون تصفیه امور ورشکستگی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۴- قانون ثبت شرکتها</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۵- قانون صدور چک و کلیه اصلاحیه های آن</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۶- ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۷- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و آیین نامه های آن</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۸- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرائی آن</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۹- قانون شرکتهای تعاونی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۰- قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۱- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۲- مواد ۲۴،۳۶،۶۲،۶۴ ازقانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۳- قانون بازار بورس اوراق بهادار</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۴- قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۵- قانون تجارت الکترونیکی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۶- قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری</strong></font></td> </tr> </tbody> </table><font size="3"> </font><table class="wp-block-table is-style-stripes"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><strong>حقوق جزا</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>١- قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵_ ١٣٩٢</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>٢- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب &nbsp;۱۳۶٧</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>٣- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و الحاقیه آن</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۴- قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۵- قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۶- قانون صدورچک با آخرین اصلاحات تا سال ١٣٩٧</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۷- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۸- قانون جرایم رایانه‌ای</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۹- قانون مبارزه با پولشویی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۰- قانون مبارزه با قاچاق انسان</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۱- قانون نحوه مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۲- قانون جرم سیاسی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۳- قانون خودداری از کمک به مصدومین</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۴- قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۵- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱۶- قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>&nbsp;۱۷-&nbsp;احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ١٣١٠ و قانون&nbsp;اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ و قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩۱</strong></font></td> </tr> </tbody> </table><font size="3"> </font><table class="wp-block-table is-style-stripes"> <tbody> <tr> <td><font size="3"><strong>آیین دادرسی کیفری‌</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۱- اصول جزایی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ _ ١٣۶٨</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>٢- قانون آیین دادرسی کیفری</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>٣- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۴- قانون رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع</strong></font></td> </tr> <tr> <td><font size="3"><strong>۵- آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، دیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب</strong></font></td> </tr> </tbody> </table><font size="3"> </font><p style="text-align: right;"><font size="3"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9483" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-2.jpg" alt="" width="1077" height="272"></a> <a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9553" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"></a> <a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/بسته-وکالت97-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-9485" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/بسته-وکالت97-1-720x675.jpg" alt="" width="720" height="675"></a></font></p><font size="3"> <span class="count-box"></span></font> text/html 2019-09-11T18:32:17+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری جزئیات آزمون وکلای قوه قضائیه 98 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1552 <div class="apss-social-share apss-theme-1 clearfix" align="center"> </div><h3 align="center"><font size="5"><a href="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/09/Markazvokala-azmoon98.pdf">جزئیات آزمون وکلای قوه قضائیه را می‌تواتید در این آگهی مشاهده نمائید.</a></font></h3><font size="5"> </font><h3 align="center"><font size="5"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/09/Markazvokala-azmoon98.pdf">Markazvokala-azmoon98</a></font></h3><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9553" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"></a> <a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9479" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-1.jpg" alt="" width="1077" height="272"></a></font></p><font size="5"> </font><div align="center"><font size="5"><span class="count-box"></span></font></div> text/html 2019-09-08T12:07:37+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تدریس اصول دکتر محمد حسین شهبازی http://voicelaw.mihanblog.com/post/1551 <div class="entry-content"><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8371803576/5e1d182e-9b91-4976-931a-eecb6e4140b7/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_09396941377.mp3">نمونه فایل صوتی تدریس&nbsp; اصول دکتر محمد حسین شهبازی ۱</a></h2><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8371803576/5e1d182e-9b91-4976-931a-eecb6e4140b7/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_09396941377.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h2><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8371805768/150440e8-beb0-40ae-890a-e775c4b365b9/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_09396941377_2.mp3">نمونه فایل صوتی تدریس&nbsp; اصول دکتر محمد حسین شهبازی۲</a></h2><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8371805768/150440e8-beb0-40ae-890a-e775c4b365b9/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_09396941377_2.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h2><h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9483" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-2.jpg" alt="" width="1077" height="272"></a></h2><h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2></div><footer class="entry-footer"><span class="posted-by"><span class="author vcard"><img class="avatar avatar-20 photo aligncenter" src="http://2.gravatar.com/avatar/bcfeb385826474f11debce98c6c94a39?s=20&amp;d=mm&amp;r=g" alt="" width="20" height="20"> </span></span></footer> text/html 2019-08-14T10:21:42+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری تدریس های دوره های امادگی ازمون وکالت جدید http://voicelaw.mihanblog.com/post/1549 <div class="entry-content"> <div class="entry-content"> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3">تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3">نمونه تدریس اخرین دوره ازمونی حقوق مدنی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروز ترین تدریس ایین دادرسی مدنی ویژه ازمون وکالت</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروزترین تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس اصول فقه ویژه ازمون وکالت۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-2211" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-14_14-38-52-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"> <img class="alignnone size-medium wp-image-2212" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-14_14-38-57-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"> <img class="alignnone size-medium wp-image-2213" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-14_14-38-03-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"> <img class="alignnone size-medium wp-image-2214" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-14_14-38-37-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"></p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-2185 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/07/photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۲_۰۲-۱۰-۱۵-720x478.jpg" alt="" width="720" height="478"></p> </div> </div> text/html 2019-06-21T23:48:30+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تدریس کیفر شناسی http://voicelaw.mihanblog.com/post/1547 <h2 class="file-title" align="center"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/d/8364326176/12e9a5c1-6f13-468f-8267-f9a60bd16aba/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_09396941377.m4a">فایل صوتی تدریس کیفر شناسی</a></font></h2><div><br></div><h2 align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8364326176/12e9a5c1-6f13-468f-8267-f9a60bd16aba/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_09396941377.m4a"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h2><h2 align="center">&nbsp;<img class="aligncenter size-full wp-image-9553" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"> <img class="aligncenter size-full wp-image-9484" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg" alt="" width="660" height="265"></h2> text/html 2019-06-21T23:41:49+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی کلاس تدریس حقوق تطبیقی http://voicelaw.mihanblog.com/post/1546 <div class="entry-content" align="center"> <h1 class="file-title" style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8364325384/2b736958-40fb-42fa-b64b-cda36eae04ad/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_09396941377.m4a">تدریس حقوق تطبیقی</a></h1> <p style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8364325384/2b736958-40fb-42fa-b64b-cda36eae04ad/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_09396941377.m4a"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9553" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"></a> <a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9484" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg" alt="" width="660" height="265"></a></p> </div> text/html 2019-06-21T23:41:11+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری صوتی کلاس تدریس استاد سماواتی پیروز http://voicelaw.mihanblog.com/post/1545 <h2 class="file-title" style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8364325218/382fb562-6caa-444e-9f94-e35ebe97dff9/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_09396941377.amr">جرمشناسی استاد سماواتی پیروز</a></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8364325218/382fb562-6caa-444e-9f94-e35ebe97dff9/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_09396941377.amr"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a> <a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9484" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg" alt="" width="660" height="265"></a></h2> text/html 2019-06-15T20:36:50+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری بسته وکالت - گوش بدهید قبول شوید http://voicelaw.mihanblog.com/post/1544 <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3">تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3">نمونه تدریس اخرین دوره ازمونی حقوق مدنی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروز ترین تدریس ایین دادرسی مدنی ویژه ازمون وکالت</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروزترین تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس اصول فقه ویژه ازمون وکالت۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <div align="center"><img class="aligncenter" src="http://s3.picofile.com/file/8363659400/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-06-15T14:07:29+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری بسته وکالت http://voicelaw.mihanblog.com/post/1543 <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3">تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3">نمونه تدریس اخرین دوره ازمونی حقوق مدنی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروز ترین تدریس ایین دادرسی مدنی ویژه ازمون وکالت</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروزترین تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس اصول فقه ویژه ازمون وکالت۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3><div><img src="http://s3.picofile.com/file/8363659400/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-05-11T20:55:26+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تدریس ایین دادرسی مدنی استاد فلاح http://voicelaw.mihanblog.com/post/1542 <div align="center"><header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><a href="http://s8.picofile.com/d/8360151826/e1de8adf-e455-47a0-a6af-64b8df422406/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="_blank" title="">فایل صوتیتدریس ایین دادرسی مدنی استاد فلاح</a></h2> </header></div> <div class="postformat blogolife-gradient" align="center"> </div> <div class="entry-content" align="center"> <h1 class="file-title" style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8360151826/e1de8adf-e455-47a0-a6af-64b8df422406/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a">ادم جلسه اول قسمت اول</a></h1> <p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8360151826/e1de8adf-e455-47a0-a6af-64b8df422406/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="_blank" title=""><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-1704 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"> <a href="http://s8.picofile.com/d/8360151826/e1de8adf-e455-47a0-a6af-64b8df422406/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="_blank" title=""><img class="alignnone size-full wp-image-1806 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/فروشگاه-حقوقی.jpg" alt="" width="522" height="154"></a></p> </div> text/html 2019-05-11T20:51:18+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تجارت دکتر فلاح http://voicelaw.mihanblog.com/post/1541 <div align="center"><header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/d/8360152168/e2122b34-c7a7-4432-a8b0-97587772edf7/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="" title="">فایل صوتی تجارت دکتر فلاح</a></font></h2><div><font size="4"><b><br></b></font></div> </header></div><font size="4"><b> </b></font><div class="postformat blogolife-gradient" align="center"> </div><font size="4"><b> </b></font><div class="entry-content" align="center"> <h1 class="file-title" style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/d/8360152168/e2122b34-c7a7-4432-a8b0-97587772edf7/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="" title="">تجارت جلسه اول قسمت اول</a></font></h1><div><font size="4"><b><br></b></font></div> <p><font size="4"><b><a href="http://s9.picofile.com/d/8360152168/e2122b34-c7a7-4432-a8b0-97587772edf7/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="" title=""><img class="wp-image-1710 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/دانلود-1.png" alt="" width="230" height="90"></a> <br></b></font></p><p><font size="4"><b><img class="alignnone size-full wp-image-1704 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"> <img class="alignnone size-full wp-image-1806 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/فروشگاه-حقوقی.jpg" alt="" width="522" height="154"></b></font></p> </div><font size="4"><b> </b></font> text/html 2018-12-30T21:09:45+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری مجموعه اموزشی امادگی ازمون وکالت 98 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1539 <h2>اشانیون خرید بسته وکالت 98&nbsp; رم 32 گیگابایتی adata با سرعت بالای 50 مگابایتی کلاس 10 با گارانتی اونگ به مدت و تعداد محدود به علت نوسانات قیمت ارز</h2><p><img class="alignnone size-medium wp-image-1320" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/12/مدنی-شهبازی-کیفری-سماواتی-جزا-سماواتی-تجارت-رحیمی-خجسته-1.jpg" alt="" width="743" height="342"><img class="alignnone size-medium wp-image-1321" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/12/photo_2018-12-31_00-36-16-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"><img class="alignnone size-medium wp-image-1322" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/12/photo_2018-12-31_00-36-25-720x478.jpg" alt="" width="720" height="478"></p> text/html 2018-12-27T23:04:03+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری سی دی منابع وکالت - سی دی منابع قضاوت - سی دی منابع دروس کارشناسی حقوق http://voicelaw.mihanblog.com/post/1538 <div><p><strong>اگر یک بسته وکالت رو ما بدهیم 150 تا 190 هزار تومان حداقل هر بسته 40 تا 50 هزار تومان هزینه دارند و هم وقت زمان می برد و ما هم برای فایل ها هزینه می کنیم</strong><br><strong>اما دانلود رایگان که هیچ کانالی همه را به صورت کامل و با کیفیت و کامل قرار نمی دهند و نمی توانید ذخیره و با کیفیت مناسب استفاده کنید و هزینه اینترنت هم به صرفه نیست هر درس 4 تا 8 گیگابایت حجم دارد یک پکی که 30 گیگابایت حجم دارد چقدر باید هزینه اینترنت بپردازید و بعد از چند ماه سرگردانی و معطلی مجبور به خرید بشوید.</strong><br><strong>خدا راشکر هزینه بسته انقدر پایین هست که همه بتواند خرید کنند</strong><br><strong>و هزینه درسها هم برای دوره ها و همه مقاطع برای هر درس یک سون تا یک چهارم هزینه تهیه اون کتاب هست</strong><br><strong>و این که شما با علاقه به این رشته وارد شدید و در این زمینه میخواهید مشغول به کار شوید پس برای هزینه ها و وقت خود ارزش قایل شوید از تدریس های بروز و با کیفیت استفاده کنید و بدانید با این اوضاع اقتصادی کسی به شما رایگان خدمت نمی کند یا منابع به روز و معتبر نیستند یا برای تبلیغات و اتلاف وقت شماست</strong><br><strong>اینجا نه اجباری است نه من واسه خودم کیسه دوختم کسی هم تا حالا نبوده از چیزی که ابتیا کرده لذت و بهره یادگیری نبرده باشد و کسی که اقدام به تهیه بسته کرده دیگر هیچ وقت خود را معطل فضای مجازی نکرده و انچه بدست اورده و بهش رسیده بیشتر ارزش داشته چون شما وقت خود را اینجا بگذارید ساعت ها وقت و عمر خود را هدر داده اید</strong><br><strong>پس می شود با اندک هزینه انچه لازم و مدنطر هست تهیه کرد</strong><br><strong>خوب ماشالله به 13 سال فعالیت دوستان الان هستند که مشغول به تدریس و وکالت و قضاوت و تالیف مشغول هستند</strong><br><strong>که جایگاه و منصبشان موید گفته اینجانب است.</strong><br><strong>نگران هزینه ها هم نباشید و این که بسته ها بشکلی هست که متضرر نخواهید شد.</strong></p><p><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/مدنی-شهبازی-کیفری-سماواتی-جزا-سماواتی-تجارت-رحیمی-خجسته.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9118" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/مدنی-شهبازی-کیفری-سماواتی-جزا-سماواتی-تجارت-رحیمی-خجسته.jpg" alt="" width="743" height="342"></a></p></div><div><br></div><div><br></div><div>سی دی منابع وکالت - سی دی منابع قضاوت - سی دی منابع دروس کارشناسی حقوق</div> text/html 2018-12-24T16:51:23+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری dvd فایل های اموزشی حقوق http://voicelaw.mihanblog.com/post/1537 <img src="http://s9.picofile.com/file/8346746468/%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-12-24T11:02:23+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل تصویری و صوتی رشته حقوق http://voicelaw.mihanblog.com/post/1536 <img src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-12-18T23:16:54+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری جزوه جدید حقوق مدنی 5 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1535 <font size="6" face="Mihan-IransansBold"> </font><h1 style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/جزوه-جدید-حقوق-مدنی-5.pdf">جزوه جدید حقوق مدنی 5</a></span></font></h1> text/html 2018-12-18T23:12:37+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری دانلود جزوه جزا عمومی 1 منطبق با قانون جدید http://voicelaw.mihanblog.com/post/1534 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><b> دریافت <br></b></font></div><h1 align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/جزوه-جزا-عمومی-1-منطبق-با-قانون-جدید.pdf">جزوه جزا عمومی 1 منطبق با قانون جدید</a></font></h1> text/html 2018-12-18T22:57:57+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری دریافت جزوه ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید و اصلاحیه http://voicelaw.mihanblog.com/post/1533 <h1 align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/جزوه-ایین-دادرسی-کیفری-منطبق-با-قانون-جدید-و-اصلاحیه.pdf">جزوه ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید و اصلاحیه</a></font></span></h1>