دانلود فایل صوتی حقوق مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی ) وبسایت صوت حقوق هیچ سایتی و نمایندگی دیگری ندارد. فایل صوتی تشریحی و جزوه و سوالات دروس{ حقوق تجارت - حقوق مدنی - ایین دارسی کیفری - اصول فقه - ایین دادرسی مدنی - تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - متون حقوقی (lawtexts) - متون فقه ( شرح لمعه )} ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی تماس : lawman1362@gmail.com 026-34421826 09124667931 09396941377 http://voicelaw.mihanblog.com 2019-09-13T23:48:55+01:00 text/html 2019-09-11T18:32:17+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری جزئیات آزمون وکلای قوه قضائیه 98 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1552 <div class="apss-social-share apss-theme-1 clearfix" align="center"> </div><h3 align="center"><font size="5"><a href="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/09/Markazvokala-azmoon98.pdf">جزئیات آزمون وکلای قوه قضائیه را می‌تواتید در این آگهی مشاهده نمائید.</a></font></h3><font size="5"> </font><h3 align="center"><font size="5"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/09/Markazvokala-azmoon98.pdf">Markazvokala-azmoon98</a></font></h3><font size="5"> </font><p align="center"><font size="5"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9553" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"></a> <a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9479" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-1.jpg" alt="" width="1077" height="272"></a></font></p><font size="5"> </font><div align="center"><font size="5"><span class="count-box"></span></font></div> text/html 2019-09-08T12:07:37+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تدریس اصول دکتر محمد حسین شهبازی http://voicelaw.mihanblog.com/post/1551 <div class="entry-content"><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8371803576/5e1d182e-9b91-4976-931a-eecb6e4140b7/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_09396941377.mp3">نمونه فایل صوتی تدریس&nbsp; اصول دکتر محمد حسین شهبازی ۱</a></h2><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8371803576/5e1d182e-9b91-4976-931a-eecb6e4140b7/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_09396941377.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h2><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8371805768/150440e8-beb0-40ae-890a-e775c4b365b9/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_09396941377_2.mp3">نمونه فایل صوتی تدریس&nbsp; اصول دکتر محمد حسین شهبازی۲</a></h2><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8371805768/150440e8-beb0-40ae-890a-e775c4b365b9/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_09396941377_2.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h2><h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9483" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-سماواتی-تجارت-درودیان-ایین-دادرسی-مدنی-کمالوند-2.jpg" alt="" width="1077" height="272"></a></h2><h2 style="text-align: center;">&nbsp;</h2></div><footer class="entry-footer"><span class="posted-by"><span class="author vcard"><img class="avatar avatar-20 photo aligncenter" src="http://2.gravatar.com/avatar/bcfeb385826474f11debce98c6c94a39?s=20&amp;d=mm&amp;r=g" alt="" width="20" height="20"> </span></span></footer> text/html 2019-08-14T10:21:42+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری تدریس های دوره های امادگی ازمون وکالت جدید http://voicelaw.mihanblog.com/post/1549 <div class="entry-content"> <div class="entry-content"> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3">تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3">نمونه تدریس اخرین دوره ازمونی حقوق مدنی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروز ترین تدریس ایین دادرسی مدنی ویژه ازمون وکالت</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروزترین تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس اصول فقه ویژه ازمون وکالت۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-2211" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-14_14-38-52-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"> <img class="alignnone size-medium wp-image-2212" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-14_14-38-57-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"> <img class="alignnone size-medium wp-image-2213" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-14_14-38-03-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"> <img class="alignnone size-medium wp-image-2214" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-14_14-38-37-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"></p> <p><img class="alignnone size-medium wp-image-2185 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/07/photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۲_۰۲-۱۰-۱۵-720x478.jpg" alt="" width="720" height="478"></p> </div> </div> text/html 2019-06-21T23:48:30+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تدریس کیفر شناسی http://voicelaw.mihanblog.com/post/1547 <h2 class="file-title" align="center"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/d/8364326176/12e9a5c1-6f13-468f-8267-f9a60bd16aba/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_09396941377.m4a">فایل صوتی تدریس کیفر شناسی</a></font></h2><div><br></div><h2 align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8364326176/12e9a5c1-6f13-468f-8267-f9a60bd16aba/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_09396941377.m4a"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h2><h2 align="center">&nbsp;<img class="aligncenter size-full wp-image-9553" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"> <img class="aligncenter size-full wp-image-9484" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg" alt="" width="660" height="265"></h2> text/html 2019-06-21T23:41:49+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی کلاس تدریس حقوق تطبیقی http://voicelaw.mihanblog.com/post/1546 <div class="entry-content" align="center"> <h1 class="file-title" style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8364325384/2b736958-40fb-42fa-b64b-cda36eae04ad/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_09396941377.m4a">تدریس حقوق تطبیقی</a></h1> <p style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8364325384/2b736958-40fb-42fa-b64b-cda36eae04ad/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_09396941377.m4a"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9553" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"></a> <a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9484" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg" alt="" width="660" height="265"></a></p> </div> text/html 2019-06-21T23:41:11+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری صوتی کلاس تدریس استاد سماواتی پیروز http://voicelaw.mihanblog.com/post/1545 <h2 class="file-title" style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8364325218/382fb562-6caa-444e-9f94-e35ebe97dff9/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_09396941377.amr">جرمشناسی استاد سماواتی پیروز</a></h2> <h2 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8364325218/382fb562-6caa-444e-9f94-e35ebe97dff9/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_09396941377.amr"><img class="aligncenter size-full wp-image-9608" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a> <a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9484" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2019/01/مدنی-شهبازی-جزا-ساولانی-کیفری-ساولانی-تجارت-درودیان-و-رشیدی-نسب-مدنی-جرعه-نوش-و-اضصول-شبخیز-2.jpg" alt="" width="660" height="265"></a></h2> text/html 2019-06-15T20:36:50+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری بسته وکالت - گوش بدهید قبول شوید http://voicelaw.mihanblog.com/post/1544 <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3">تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3">نمونه تدریس اخرین دوره ازمونی حقوق مدنی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروز ترین تدریس ایین دادرسی مدنی ویژه ازمون وکالت</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروزترین تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس اصول فقه ویژه ازمون وکالت۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <div align="center"><img class="aligncenter" src="http://s3.picofile.com/file/8363659400/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-06-15T14:07:29+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری بسته وکالت http://voicelaw.mihanblog.com/post/1543 <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/c94fde72-ee67-41f8-9e65-16ac61cd56df/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3">تدریس ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346447800/26b1a7fa-b908-4619-b403-90d9dd53793c/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3">نمونه تدریس اخرین دوره ازمونی حقوق مدنی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/24a4e7a2-ab60-4fd8-9285-d5a54cb9a8df/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروز ترین تدریس ایین دادرسی مدنی ویژه ازمون وکالت</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/12c8b540-3576-4599-9124-5331e20ed58f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3">نمونه بروزترین تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی</a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/6f9f7aec-cd2b-402f-9028-6e8aff5ba90e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>نمونه تدریس اصول فقه ویژه ازمون وکالت۹۸</strong></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/59ba1f4c-0e6b-45af-83b3-07343fff68ed/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="alignnone size-full wp-image-1734 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></h3><div><img src="http://s3.picofile.com/file/8363659400/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-05-11T20:55:26+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تدریس ایین دادرسی مدنی استاد فلاح http://voicelaw.mihanblog.com/post/1542 <div align="center"><header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><a href="http://s8.picofile.com/d/8360151826/e1de8adf-e455-47a0-a6af-64b8df422406/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="_blank" title="">فایل صوتیتدریس ایین دادرسی مدنی استاد فلاح</a></h2> </header></div> <div class="postformat blogolife-gradient" align="center"> </div> <div class="entry-content" align="center"> <h1 class="file-title" style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8360151826/e1de8adf-e455-47a0-a6af-64b8df422406/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a">ادم جلسه اول قسمت اول</a></h1> <p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8360151826/e1de8adf-e455-47a0-a6af-64b8df422406/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="_blank" title=""><img class="alignnone size-full wp-image-1734" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-1704 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"> <a href="http://s8.picofile.com/d/8360151826/e1de8adf-e455-47a0-a6af-64b8df422406/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="_blank" title=""><img class="alignnone size-full wp-image-1806 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/فروشگاه-حقوقی.jpg" alt="" width="522" height="154"></a></p> </div> text/html 2019-05-11T20:51:18+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی تجارت دکتر فلاح http://voicelaw.mihanblog.com/post/1541 <div align="center"><header class="entry-header"> <h2 class="entry-title"><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/d/8360152168/e2122b34-c7a7-4432-a8b0-97587772edf7/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="" title="">فایل صوتی تجارت دکتر فلاح</a></font></h2><div><font size="4"><b><br></b></font></div> </header></div><font size="4"><b> </b></font><div class="postformat blogolife-gradient" align="center"> </div><font size="4"><b> </b></font><div class="entry-content" align="center"> <h1 class="file-title" style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/d/8360152168/e2122b34-c7a7-4432-a8b0-97587772edf7/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="" title="">تجارت جلسه اول قسمت اول</a></font></h1><div><font size="4"><b><br></b></font></div> <p><font size="4"><b><a href="http://s9.picofile.com/d/8360152168/e2122b34-c7a7-4432-a8b0-97587772edf7/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.m4a" target="" title=""><img class="wp-image-1710 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/دانلود-1.png" alt="" width="230" height="90"></a> <br></b></font></p><p><font size="4"><b><img class="alignnone size-full wp-image-1704 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/01/حقوق-تلگرامی.jpg" alt="" width="260" height="90"> <img class="alignnone size-full wp-image-1806 aligncenter" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2019/02/فروشگاه-حقوقی.jpg" alt="" width="522" height="154"></b></font></p> </div><font size="4"><b> </b></font> text/html 2018-12-30T21:09:45+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری مجموعه اموزشی امادگی ازمون وکالت 98 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1539 <h2>اشانیون خرید بسته وکالت 98&nbsp; رم 32 گیگابایتی adata با سرعت بالای 50 مگابایتی کلاس 10 با گارانتی اونگ به مدت و تعداد محدود به علت نوسانات قیمت ارز</h2><p><img class="alignnone size-medium wp-image-1320" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/12/مدنی-شهبازی-کیفری-سماواتی-جزا-سماواتی-تجارت-رحیمی-خجسته-1.jpg" alt="" width="743" height="342"><img class="alignnone size-medium wp-image-1321" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/12/photo_2018-12-31_00-36-16-850x478.jpg" alt="" width="850" height="478"><img class="alignnone size-medium wp-image-1322" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/12/photo_2018-12-31_00-36-25-720x478.jpg" alt="" width="720" height="478"></p> text/html 2018-12-27T23:04:03+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری سی دی منابع وکالت - سی دی منابع قضاوت - سی دی منابع دروس کارشناسی حقوق http://voicelaw.mihanblog.com/post/1538 <div><p><strong>اگر یک بسته وکالت رو ما بدهیم 150 تا 190 هزار تومان حداقل هر بسته 40 تا 50 هزار تومان هزینه دارند و هم وقت زمان می برد و ما هم برای فایل ها هزینه می کنیم</strong><br><strong>اما دانلود رایگان که هیچ کانالی همه را به صورت کامل و با کیفیت و کامل قرار نمی دهند و نمی توانید ذخیره و با کیفیت مناسب استفاده کنید و هزینه اینترنت هم به صرفه نیست هر درس 4 تا 8 گیگابایت حجم دارد یک پکی که 30 گیگابایت حجم دارد چقدر باید هزینه اینترنت بپردازید و بعد از چند ماه سرگردانی و معطلی مجبور به خرید بشوید.</strong><br><strong>خدا راشکر هزینه بسته انقدر پایین هست که همه بتواند خرید کنند</strong><br><strong>و هزینه درسها هم برای دوره ها و همه مقاطع برای هر درس یک سون تا یک چهارم هزینه تهیه اون کتاب هست</strong><br><strong>و این که شما با علاقه به این رشته وارد شدید و در این زمینه میخواهید مشغول به کار شوید پس برای هزینه ها و وقت خود ارزش قایل شوید از تدریس های بروز و با کیفیت استفاده کنید و بدانید با این اوضاع اقتصادی کسی به شما رایگان خدمت نمی کند یا منابع به روز و معتبر نیستند یا برای تبلیغات و اتلاف وقت شماست</strong><br><strong>اینجا نه اجباری است نه من واسه خودم کیسه دوختم کسی هم تا حالا نبوده از چیزی که ابتیا کرده لذت و بهره یادگیری نبرده باشد و کسی که اقدام به تهیه بسته کرده دیگر هیچ وقت خود را معطل فضای مجازی نکرده و انچه بدست اورده و بهش رسیده بیشتر ارزش داشته چون شما وقت خود را اینجا بگذارید ساعت ها وقت و عمر خود را هدر داده اید</strong><br><strong>پس می شود با اندک هزینه انچه لازم و مدنطر هست تهیه کرد</strong><br><strong>خوب ماشالله به 13 سال فعالیت دوستان الان هستند که مشغول به تدریس و وکالت و قضاوت و تالیف مشغول هستند</strong><br><strong>که جایگاه و منصبشان موید گفته اینجانب است.</strong><br><strong>نگران هزینه ها هم نباشید و این که بسته ها بشکلی هست که متضرر نخواهید شد.</strong></p><p><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/مدنی-شهبازی-کیفری-سماواتی-جزا-سماواتی-تجارت-رحیمی-خجسته.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9118" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/مدنی-شهبازی-کیفری-سماواتی-جزا-سماواتی-تجارت-رحیمی-خجسته.jpg" alt="" width="743" height="342"></a></p></div><div><br></div><div><br></div><div>سی دی منابع وکالت - سی دی منابع قضاوت - سی دی منابع دروس کارشناسی حقوق</div> text/html 2018-12-24T16:51:23+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری dvd فایل های اموزشی حقوق http://voicelaw.mihanblog.com/post/1537 <img src="http://s9.picofile.com/file/8346746468/%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-12-24T11:02:23+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل تصویری و صوتی رشته حقوق http://voicelaw.mihanblog.com/post/1536 <img src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-12-18T23:16:54+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری جزوه جدید حقوق مدنی 5 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1535 <font size="6" face="Mihan-IransansBold"> </font><h1 style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/جزوه-جدید-حقوق-مدنی-5.pdf">جزوه جدید حقوق مدنی 5</a></span></font></h1> text/html 2018-12-18T23:12:37+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری دانلود جزوه جزا عمومی 1 منطبق با قانون جدید http://voicelaw.mihanblog.com/post/1534 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><b> دریافت <br></b></font></div><h1 align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/جزوه-جزا-عمومی-1-منطبق-با-قانون-جدید.pdf">جزوه جزا عمومی 1 منطبق با قانون جدید</a></font></h1> text/html 2018-12-18T22:57:57+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری دریافت جزوه ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید و اصلاحیه http://voicelaw.mihanblog.com/post/1533 <h1 align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/جزوه-ایین-دادرسی-کیفری-منطبق-با-قانون-جدید-و-اصلاحیه.pdf">جزوه ایین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید و اصلاحیه</a></font></span></h1> text/html 2018-12-18T20:31:47+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری انچه برای شغل وکالت لازم است http://voicelaw.mihanblog.com/post/1532 <h1 style="text-align: center;"><strong><a href="http://s8.picofile.com/d/8346162784/4efeeb78-0257-4e92-8b99-16f00d06e3f9/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_09396941377.mp3" target="_blank" title="">اموزش لایحه نویسی</a></strong></h1> <p style="text-align: center;"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8346162868/631d15c9-fa94-425a-a87a-729c49af3e80/%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_09396941377.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p> <h1 id="filename" style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8346162868/631d15c9-fa94-425a-a87a-729c49af3e80/%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_09396941377.mp3" target="_blank" title="">ایین نگارش حقوقی</a></h1> <p style="text-align: center;"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8346162868/631d15c9-fa94-425a-a87a-729c49af3e80/%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_09396941377.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p> <h1 id="filename" style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/d/8346162926/415a4322-cd46-46cd-b157-ad73e56a3315/%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_2_09396941377.mp3" target="_blank" title="">ایین نگارش حقوقی 2</a></h1> <p style="text-align: center;"><a id="downloadlink" href="http://s9.picofile.com/d/8346162926/415a4322-cd46-46cd-b157-ad73e56a3315/%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_2_09396941377.mp3"><img src="http://s9.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p> <h1 id="filename" style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346163226/7cab7912-3d70-4945-a198-27ac85a96744/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_09396941377.mp3" target="_blank" title="">دعاوی غیر قابل تجزیه</a></h1> <p style="text-align: center;"><a id="downloadlink" href="http://s8.picofile.com/d/8346163226/7cab7912-3d70-4945-a198-27ac85a96744/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_09396941377.mp3"><img src="http://s8.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/d/8346163226/7cab7912-3d70-4945-a198-27ac85a96744/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_09396941377.mp3" target="_blank" title=""><img class="aligncenter size-full wp-image-8884" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/12/شهبازی-جرعه-نوش-سماواتی-ساولانی-شبخیز-رشیدی-نسب.jpg" alt="" width="839" height="243"></a></p> text/html 2018-12-03T09:24:22+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری مشاوره ازمون وکالت مشاوره ازمون قضاوت مشاوره ازمون سردفتری اسناد رسمی 98 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1531 <p align="center"><font size="4"><b><img class="alignnone size-full wp-image-971" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/12/بسته-امادگی-ازمون-وکالت-و-قضاوت-98.jpg" alt="" width="584" height="119"> <img class="alignnone size-medium wp-image-935" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/11/سی-دی-حقوق-1-850x478.jpg" alt="" width="666" height="478"> <img class="alignnone wp-image-53" src="http://rights-file.com/wp-content/uploads/2018/07/ازمون-وکالت-97-300x300.jpg" alt="" width="629" height="500"></b></font></p><p align="center"><font size="4"><strong><a href="http://rights-file.com/"><strong><br></strong></a></strong></font></p> text/html 2018-11-27T00:26:13+01:00 voicelaw.mihanblog.com علیرضا باقری فایل صوتی بسته های وکالت 98 http://voicelaw.mihanblog.com/post/1530 <h3 align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/b8f9fa03-c70c-4a87-90d4-bd2a02b9a110/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3"><strong>&nbsp;فایل صوتی حقوق مدنی 98</strong></a></h3> <h3 align="center"><strong><a href="http://s8.picofile.com/d/8343968734/b8f9fa03-c70c-4a87-90d4-bd2a02b9a110/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_3_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_1.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-8816" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/11/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></strong></h3> <h3 id="filename" align="center"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/9de2d19d-3b46-44a2-a2ea-52ab0e4e5587/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>&nbsp;حقوق جزا وکالت 98</strong></a></h3> <h3 align="center"><strong><a href="http://s9.picofile.com/d/8343970700/9de2d19d-3b46-44a2-a2ea-52ab0e4e5587/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-8816" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/11/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></strong></h3> <h3 align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/003be3d9-263c-4ae6-9ec9-a778b313ed75/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong>&nbsp;تدریس حقوق تجارت ویژه ازمون های حقوقی 98</strong></a></h3> <h3 align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343971334/003be3d9-263c-4ae6-9ec9-a778b313ed75/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_09396941377.mp3"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-8816" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/11/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <h3 align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/e7f1b574-1acd-44b5-8d0b-9e1353f6cb73/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>&nbsp;تدریس حقوق ایین دادرسی مدنی </strong></a></h3> <h3 align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972176/e7f1b574-1acd-44b5-8d0b-9e1353f6cb73/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-8816" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/11/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <h3 align="center"><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972584/cccbd6b8-2034-4f8b-8d3f-b635dde21243/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_09396941377.mp3"><strong>&nbsp;تدریس ایین دادرسی کیفری</strong></a></h3> <h3 align="center"><strong><a href="http://s8.picofile.com/d/8343972584/cccbd6b8-2034-4f8b-8d3f-b635dde21243/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_09396941377.mp3"><img class="aligncenter size-full wp-image-8816" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/11/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></a></strong></h3> <h3 align="center"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/5abc1c8b-cdb4-4422-a6d8-fdff91fe6d8f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong>&nbsp;تدریس اصول فقه</strong></a></h3> <h3 align="center"><a href="http://s9.picofile.com/d/8343973500/5abc1c8b-cdb4-4422-a6d8-fdff91fe6d8f/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_98_09396941377.mp3"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-8816" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/11/download_button.gif" alt="" width="184" height="39"></strong></a></h3> <p align="center"><a href="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/11/وکالت-1397-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8677" src="http://www.voicelaw.ir/wp-content/uploads/2018/11/وکالت-1397-1.png" alt="" width="631" height="226"></a></p>