دانلود فایل صوتی حقوق - مطالب ابر احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96

امروز:

منابع ازمون مشاوران ماده 187

منابع آزمون مشاوران حقوقی
 
 
 
 

1 -مواد امتحانی آزمون و ضرایب :

متون فقه در حد تحریرالوسیله با ضریب (۱)

آیین دادرسی کیفری با ضریب (۱)

آیین دادرسی مدنی با ضریب (۱)

حقوقی مدنی با ضریب (۱)

امور حسبی با ضریب (۱)

حقوق تجارت با ضریب (۱)

حقوق جزای عمومی با ضریب (۱)

حقوق جزای اختصاصی با ضریب (۱)

حقوق ثبت با ضریب (۱)


 دروس و ضرایب و منابع جهت شرکت در آزمون مشاوران سال ​1392
دورس و ضرایب آنها:
 
1ـ حقوق مدنی
2 ـ آیین دادرسی مدنی
3 ـ حقوق جزا
4 ـ آیین دادرسی کیفری
5 ـ حقوق تجارت
6 ـ حقوق ثبت
7 ـ امور حسبی
8 ـ متون فقه
 
ضرایب تمام دروس با هم برابر است.و این ضریب 1 (یک) است.

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی۹۶

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

اطلاعیه درباره تاریخ آزمون وکالت مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی۹۶

 

سایت مشاوران حقوقی

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

منابع آزمون مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی۹۶

 

سایت مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی۹۶

 

آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی۹۶

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی۹۶

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

تاریخ ثبت نام مشاوران حقوقی۹۶

 

ثبت نام ماده 187 سال۹۶

 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

 

ازمون مشاوران حقوقی۹۶

 

سایت مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی۹۶

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

منابع آزمون مشاوران حقوقی

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

 

اطلاعیه ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی(ماده 187) منتشر شد

 

برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96

 

کانون وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه

 

احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96

 

آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

 

ثبت نام ماده 187 سال 96

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی 96

 

اطلاعیه درباره تاریخ آزمون وکالت مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

منابع آزمون مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

آزمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی 96

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

 

تاریخ ثبت نام مشاوران حقوقی 96

 

ثبت نام ماده 187 سال 96

 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

 

ازمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

منابع آزمون مشاوران حقوقی

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

 

اطلاعیه ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی(ماده 187) منتشر شد

 

برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96

 

کانون وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه

 

احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96

 

آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 96

 

ثبت نام ماده 187 سال 95

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 95

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 95

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 95

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی 95

 

اطلاعیه درباره تاریخ آزمون وکالت مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی 95

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 94

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

منابع آزمون مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

 

 

 

سایت مشاوران حقوقی

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

آزمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 1396

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

زمان آزمون مشاوران حقوقی سال هزار سیصد و نود شش

 

زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 96

 

تاریخ ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی 1396

 

تاریخ ثبت نام مشاوران حقوقی سال 1396 شمسی

 

ثبت نام ماده 187 سال 96

 

زمان ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی

 

ازمون مشاوران حقوقی 96

 

سایت مشاوران حقوقی

 

 

 

سایت مشاوران حقوقی ماده 187

 

منابع آزمون مشاوران حقوقی

 

پایگاه اطلاع رسانی مرکز مشاوران قوه قضاییه


نوشته شده در : پنجشنبه 12 مرداد 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: ازمون مشاوران حقوقی 96 ، منابع آزمون مشاوران حقوقی ، زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی ، زمان ثبت نام ازمون مشاوران حقوقی 95 ، اطلاعیه درباره تاریخ آزمون وکالت مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96 ،

احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96

احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96

سایت حقوقیرییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در خصوص وجود برخی حواشی بین کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: متاسفانه بعضی از وکلا ناآگاهانه و از روی القائات اشتباه و نادانسته اظهاراتی را مطرح و روی آن پافشاری می‌کنند که منجر به ایجاد حواشی می‌شود و ما مجبور به پاسخگویی هستیم.

عبدالرضا مومنی در گفت‌وگو با «حمایت» و در پاسخ به این سوال که با توجه به تکرار حکم ماده 187 برنامه سوم توسعه در بند 7 ماده 103 برنامه ششم توسعه؛ آیا مرکز مشاوران در سال 96 برای جذب وکیل آزمون یا فراخوانی منتشر می‌کند؟ اظهار کرد: مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تمایل بسیاری به برگزاری آزمون دارد اما به دلیل اینکه این مرکز تحت مدیریت قوه قضاییه است، تقاضای برگزاری آزمون را خدمت رییس محترم قوه قضاییه ارایه کرده و منتظر پاسخ ایشان هستیم.
وی افزود: امکانات برگزاری آزمون فراهم است و در صورت موافقت آیت‌الله آملی لاریجانی، می‌توانیم آزمون را برگزار کنیم.
مومنی در خصوص اینکه در حال حاضر چه تعداد وکیل تحت نظارت مرکز هستند نیز یادآور شد: مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه 20 هزار نفر وکیل و حدود 10 هزار نفر کارشناس دارد؛ در کنار این مرکز، حدود 47 هزار نفر وکیل عضو کانون‌های وکلا و کانون کارشناسان رسمی هم حدود 20 هزار نفر کارشناس دارد.رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در خصوص پیش‌بینی برای نیاز فعلی جامعه به وکیل گفت: اگر ما تعداد پرونده‌ها را در کنار تعداد وکلایی که تحت نظر مرکز در حال فعالیت هستند، در نظر گرفته و نیاز قضایی جامعه را در نظر بگیریم مسلما مقدار نیاز خیلی بیشتر از آمار موجود است.

 ضرورت بررسی دقیق برای مقدار نیاز جامعه به وکیل
وی با بیان اینکه نظرات مختلفی در همین خصوص وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعضی از کارشناسان معتقدند که برای هر یکهزار نفر باید یک وکیل وجود داشته باشد. عده‌ای هم بر این گمان هستند که برای هر 4 خانواده باید یک وکیل وجود داشته باشد. برخی هم به حضور وکیل خانواده معتقدند که مانند پزشک خانواده در اختیار خانواده‌ها باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که بررسی دقیقی باید در این خصوص صورت گیرد تا به آمار مورد نیاز دقیق دست یابیم.
به گفته مومنی، به طور کلی هر چه تعداد وکلا بیشتر و در دسترس‌تر مردم باشند، می‌توان شرایط آسایش و رفاه بیشتری برای مردم جامعه فراهم کرد.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه همچنین با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: ما درباره این لایحه زحمات بسیاری کشیدیم و حتی با دوستانمان در مرکز پژوهش‌های مجلس برای بسیاری از محتواهای آن، به توافق‌های بسیاری رسیدیم و بسیاری از مواد آن مورد قبول کارشناسان بود و حتی بحث نظارت را با خیلی‌ها مطرح کردیم اما در نهایت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با برگزاری جلساتی جداگانه با حضور نمایندگان دولت و قوه قضاییه، لایحه پیشنهادی جامع وکالت را رد کرد و از دستور کار خارج شد.
وی ادامه داد: البته ظاهرا لایحه دولت پذیرفته شد اما آنچه در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، نگاه مقایسه‌ای بین مواد متفاوت لایحه دولت و قوه قضاییه و همچنین طرح پیشنهادی کانون وکلای دادگستری بود و اجماعی از این موارد یک لایحه کامل بود که سرانجام رد شد.
مومنی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از رد این لایحه، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اقدامی جدیدی برای جایگزین این لایحه در دستور کار دارد یا خیر، گفت: با توجه به رد لوایح مذکور، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری به صورت جداگانه به کار خود ادامه می‌دهند تا ببینیم نظر مجلس در نهایت چه خواهد بود.
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه عنوان کرد: بعضی از دیدگاه‌ها بر این مبنا وجود دارد که دو مجموعه می‌توانند کنار هم کار کنند و کار هر کدام به طور جداگانه هم باعث ایجاد رقابت در جذب وکیل شده که این مقوله می‌تواند حتی در مواقعی به نفع جامعه باشد و همانطور که وجود این دو کانون و مرکز توانستند در طول سال‌های اخیر تعداد وکلای خود را از 4 هزارتا به 47 هزار وکیل برسانند اما ادغام آنها هم می‌تواند به نوعی دیگر به جامعه کمک کند.
وی افزود: متاسفانه مشکلاتی که بعضا میان آنها وجود دارد و گاهی تبدیل به حاشیه می‌شود، این است که بعضی از وکلا ناآگاهانه و از روی القائات اشتباه و نادانسته اظهاراتی را مطرح و روی آن پافشاری می‌کنند که منجر به ایجاد حواشی می‌شود و ما مجبور به پاسخگویی هستیم.
به گفته مومنی، کار این دو مجموعه در کنار یکدیگر هم به نفع جامعه وکلا و هم قضات و هم به نفع افرادی است که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند.

 وکلا مکلف به رعایت تمام مراحل کار هستند
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه همچنین در خصوص این مساله که رویه دادگاه‌ها در رد اعتبار وکالتنامه‌ای که تمبر به اندازه کافی به آن الصاق نشده و به تبع آن، صدور قرار عدم استماع دعوا، آیا به ضرر حقوق عموم و موجب اطاله دادرسی نیست؟ گفت: به طور کلی وکلا و افرادی که دادخواستی را می‌دهند مکلف هستند که تمام مراحل و اصول کار را رعایت کنند. دادگاه هم مکلف است که اگر تمبر کافی الصاق نشده باشد یا هزینه دادرسی درست و دقیق پرداخت نشده باشد، آن را گوشزد کند. حتی بارها پیش آمده که دادخواستی مجددا به دلیل تکمیل نبودن قراردادها تنظیم شود.


نوشته شده در : سه شنبه 20 تیر 1396  توسط : علیرضا باقری.    نظرات() .

برچسب ها: احتمال برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96 ، برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (ماده 187 ) در سال 96 ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic